THÔNG TIN LUẬN VĂN THẠC SĨ: Giải pháp nâng cao chất lượng công tác điều tra cơ bản của lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

 

1. Họ và tên học viên: VŨ QUỲNH NGA                       2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 19/9/1978

4. Nơi sinh: Bảo Thắng - Lào Cai

5. Quyết định công nhận trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ số 1650/QĐ-T34-P2 ngày 22 tháng 8 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học PCCC

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận văn: Giải pháp nâng cao chất lượng công tác điều tra cơ bản của lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

8. Chuyên ngành: Tổ chức phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Mã số: 60.86.01.13

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: NGND, PGS,TS. Ngô Văn Xiêm - Nguyên Phó hiệu trưởng trường Đại học PCCC.

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Đề tài luận văn đã làm rõ cơ sở lý luận, nội dung, quy trình, quy định về hồ sơ công tác điều tra cơ bản về phòng cháy và chữa cháy gắn liền với biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Cảnh sát nhân dân. Trên cơ sở đó đã đánh giá thực trạng công tác điều tra cơ bản của lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, chỉ rõ những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân của hạn chế từ đó đề ra những giải pháp cụ thể về công tác tham mưu, xây dựng văn bản, bố trí lực lượng, quy chế phối hợp giữa các chủ thể quản lý trong việc thực hiện công tác điều tra cơ bản và nâng cao chất lượng, khai thác hồ sơ điều tra cơ bản.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Thông qua kết quả nghiên cứu đề tài luận văn giúp lực lượng Cảnh sát PCCC thành phố Hồ Chí Minh nắm vững các quy định về công tác điều tra cơ bản. Từ đó có thể khai thác, áp dụng các giải pháp để khắc phục những tồn tại thiếu sót nâng cao chất lượng công tác điều tra cơ bản về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh,  giúp cho công tác quản lý về PCCC trên địa bàn thành phố đạt kết quả tốt và có thể áp dụng trên phạm vi cả nước.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Không có

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:  Không có

 

INFORMATION ON MASTER'S THESIS

 

1. Full name: Vu Quynh Nga                             2. Gender: Female

3. Date of birth: September 19, 1978

4. Place of birth: Bao Thang district, Lao Cai province.

5. Admission decision number: No 1650/QD-T34-P2 dated August 22, 2016 issued by Director of University of Fire Prevention and Fighting

6. Changes in the training process: None

7. Name of dissertation: Solutions to improve the quality of initial investigation work of fire prevention and fighting police force in Ho Chi Minh city.

8. Major: Fire Fighting & Prevention and Rescue; Code: 60.86.01.13

9. Supervisors: PhD Assoc. Ngo Van Xiem - Former Vice Director of Police Department of Fire Prevention, Firefighting and Rescue.

10. Summary of the thesis result:

This thesis contributes to clarified the theoretical foundations, content, process and regulations on the file of the initial investigation on fire prevention and fighting associated with professional measures of the People’s Public Security Force. On that basis, this thesis assessed the situation of initial investigation for the fire prevention and fighting police in Ho Chi Minh City, indicating the strengths, limitations and causes of such restrictions. To work out specific solutions for the counseling, document elaboration, arrangement of forces and regulations on coordination among the managing subjects in the performance of basic investigation and improve the quality of exploitating basic records.

11. Capacity of practical application:

The thesis research results help the fire police force in Ho Chi Minh City to grasp thoroughly the regulations of initial investigation. Thereby, to develop and practice the solutions to overcome shortcomings and improve the quality of initial investigation in fire prevention and fighting in Ho Chi Minh City. From helping the fire police force in Ho Chi Minh City achieves good results, the thesis can be used as a reference material and applied nationwide.

12. Further research directions: None

13. Thesis-related publications: None

  

Các tin khác:

THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở tại các bệnh viện tuyến Trung ương trên địa bàn Thành phố Hà Nội THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SỸ: Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng phương tiện chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cơ giới của lực lượng cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh Vĩnh Phúc THÔNG TIN LUẬN VĂN THẠC SĨ: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở tại các nhà cao tầng trên địa bàn quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. THÔNG TIN LUẬN VĂN THẠC SĨ: Nâng cao hiệu quả hoạt động khám nghiệm hiện trường của lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh THÔNG TIN LUẬN VĂN THẠC SĨ: Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về Phòng cháy chữa cháy của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với các làng nghề mây tre đan huyện Chương Mỹ -Thành phố Hà Nội THÔNG TIN LUẬN VĂN THẠC SĨ: Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở tại các cảng biển trên địa bàn thành phố Hải Phòng THÔNG TIN LUẬN VĂN THẠC SĨ: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng dân phòng trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn quận Hoàn Kiếm – Thành phố Hà Nội THÔNG TIN LUẬN VĂN THẠC SĨ: Giải pháp đảm bảo an toàn về Phòng cháy và chữa cháy đối với nhà máy Samsung Electronis Việt Nam - Thái Nguyên THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở tại các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cơ giới của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh Quảng Ninh

Thư viện ảnh Xem thêm >>

VideoXem thêm >>

Get the Flash Player to see this player.

Thống kê truy cập

Hiện có 92 khách trực tuyến

 lượt truy cập 

Liên kết website