THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về Phòng cháy chữa cháy của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy đối với các nhà cao tầng trên địa bàn huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh.

 

1. Họ và tên học viên: Hoàng Đình Hoạt.

2. Giới tính: Nam.

3. Ngày sinh: 10/12/1985.

4. Nơi sinh: Cổ Am – Vĩnh Bảo – Hải Phòng.

5. Quyết định công nhận trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sỹ: Quyết định số 1650/QĐ-T34-P2 ngày 22/8/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học PCCC.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không.

7. Tên đề tài luận văn:Nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về Phòng cháy chữa cháy của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy đối với các nhà cao tầng trên địa bàn huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh.

8. Chuyên ngành: Tổ chức công tác PCCC&CNCH.     Mã số: 60.86.01.13

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Trần Đông Hưng.

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Luận văn đã đi sâu nghiên cứu những vấn đề cơ bản có liên quan đến hiệu lực quản lý nhà nước về PCCC tại các nhà cao tầng của huyện Nhà Bè; trên cơ sở các khái niệm có liên quan, các quy định của pháp luật làm cơ sở pháp lý trong việc thực hiện các hoạt động này. Luận văn đã đánh giá được thực trạng hoạt động quản lý nhà nước về PCCC tại các nhà cao tầng trên địa bàn huyện. Trong đó đã đi sâu phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý nhà nước về PCCC, các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu lực quản lý nhà nước về PCCC đối với nhà cao tầng trên địa bàn huyện. Từ đó rút ra những ưu điểm đã đạt được và những tồn tại, hạn chế cũng như chỉ rõ nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế.

Trước những dự báo về tình hình phát triển kinh tế xã hội và dự báo tình hình phát triển của các nhà cao tầng trên địa bàn huyện Nhà Bè trong thời gian tới. Luận văn đã đề xuất 07 nhóm giải pháp góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về PCCC tại các nhà cao tầng trên địa bàn huyện.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

- Kết quả nghiên cứu có thể làm căn cứ để:

+ Bổ sung, hoàn thiện vào hệ thống lý luận quản lý nhà nước về PCCC đối với nhà cao tầng.

+ Xây dựng lực lượng Cảnh sát PCCC – Công an thành phố Hồ Chí Minh thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về PCCC đối với nhà cao tầng.

+ Giúp cho lực lượng Cảnh sát PCCC thành phố Hồ Chí Minh nói chung vlực lượng Cảnh sát PCCC huyện Nhà Bè nói riêng thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước về PCCC, khắc phục những thiếu sót, hạn chế trong công tác quản lý nhà nước về PCCC đối với nhà cao tầng.

- Luận văn có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo trong công tác quản lý nhà nước về PCCC đối với các nhà cao tầng nói chung.

12. Hướng nghiên cứu tiếp theo: Tiếp tục nghiên cứu, đưa ra giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về PCCC đối với tất cả các chung cư, nhà cao tầng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

13. Công trình đã công bố liên quan đến luận văn: Không.

 

 

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

 

1. Full name:  Hoàng Đình Hoạt.

2. Sex: Male.

3. Date of birth: December 10th 1985.

4. Place of birth: Vinh Bao District – Hai Phong City.

5. Decision of recognition of master’s degree admission No. ….of the President of the University of the Fire Fighting and Prevention

6. Changes in academic process: No

7. Official thesis title: Improving the State Management Efficiency in Fire Prevention and Fighting on multi-storey buildings in Nha Be District, HCM city”.

8. Major: Fire Fighting & Prevention and Rescue.                 Code: 60.86.01.13

9. Supervisors: Dr.Tran Dong Hung

10. Summary of the findings of the thesis:

The thesis focuses on the theoretical backgrounds on the state management on Fire Prevention and Fighting on multi-storey buildings in Nha Be District; legally based on all related conceptions and laws to accomplish the research.

The author has made researches on the area. The thesis has assessed the status of operations and influenced factors of state management in the fire prevention and fighting on multi-storey structures. Thereof, we knows more about the advantages and disadvantages, the reasons and the drawbacks.

On predictions in the development of socio-economy and high-rise buildings growth status, I suggest 07 solutions to improve the state management efficiency in fire prevention and fighting on multi-storey structures in the area.

11. Practical applicability , if any :

- The result of the research is the basis for:

+ Improving and completing documents regulating the management in fire prevention and fighting on multi-storey buildings.

+ Reinforcing Fire Prevention and Fighting force of HCM city.

+ Assisting fire prevention personnel of HCM city in general and management officers in Nha Be District in particular on their duties to surmount the difficulties of managing high-rise buildings in the area.

- The thesis can be used as reference for managing multi-storey structures in general.

12. Further research direction, if any:

Proceed to research and extend solutions to intensify the effectiveness of managing in fire prevention and fighting on multi-storey buildings.

13. Thesis – related publications: No.

 

                                                                        Date: Ha Noi, November 05th 2018

                                                                        Signature:…………………

                                                                        Full name: Hoàng Đình Hoạt

 

 

 

Các tin khác:

Họp hội đồng xét duyệt tên đề tài và đề cương luận văn Thạc sỹ cho học viên cao học khóa 7 THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy đối với các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự trên địa bàn Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An. THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về PCCC đối với các nhà cao tầng, siêu cao tầng trên địa bàn quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động lấy lời khai trong điều tra vụ cháy của Cảnh sát PCCC thành phố Hà Nội. THÔNG TIN LUẬN VĂN THẠC SĨ: Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy của lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh THÔNG TIN LUẬN VĂN THẠC SĨ: : Giải pháp nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy của lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy đối với các Trường tiểu học trên địa bàn thành phố Hà Nội Một số điểm mới quan trọng trong Luật Công an nhân dân 2018 Giáo viên Trường Đại học PCCC tham gia hội thảo đề tài hợp tác quốc tế Giảng viên Trường Đại học PCCC tham dự Hội thảo khoa học quốc tế tại Liên Bang Nga THÔNG TIN LUẬN VĂN THẠC SĨ: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng PCCC cơ sở đối với các khách sạn trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Thư viện ảnh Xem thêm >>

VideoXem thêm >>

Get the Flash Player to see this player.

Thống kê truy cập

Hiện có 129 khách trực tuyến

 lượt truy cập 

Liên kết website