THÔNG TIN LUẬN VĂN THẠC SĨ: Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động điều tra cơ bản về PCCC của Cảnh sát PCCC thành phố Hà Nội.

 

1. Họ tên học viên: Trần Lâm Bằng                            2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 24/02/1978

4. Nơi sinh: Thị trấn Nho Quan, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình

5. Quyết định trúng tuyển đào tạo trình độ Thạc sĩ số: 1650/QĐ-T34-P2 ngày 26/9/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học PCCC

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: không

7. Tên đề tài luận văn: Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động điều tra cơ bản về PCCC của Cảnh sát PCCC thành phố Hà Nội.

8. Chuyên ngành: Tổ chức phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ;

Mã số: 60.86.01.13                                                             

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: Tiến sĩ Lê Quang Bốn, Trường Đại học PCCC

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

- Hệ thống hóa và hoàn chỉnh lý luận công tác điều tra cơ bản về PCCC của lực lượng Cảnh sát PCCC.

- Đánh giá kết quả đạt được, tồn tại và nguyên nhân trong công tác điều tra cơ bản về PCCC do Cảnh sát PCCC thành phố Hà Nội thực hiện.

- Làm rõ yêu cầu đặt ra đối với việc thực hiện nhiệm vụ điều tra cơ bản về PCCC trên địa bàn thành phố Hà Nội, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp góp phần nâng cao hiệu công tác này.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

- Giúp các bộ thuộc lực lượng Cảnh sát PCCC thành phố Hà Nội được giao nhiệm vụ nắm vững lý luận điều tra cơ bản về PCCC;

- Giúp Cảnh sát PCCC thành phố khắc phục những tồn tại thiếu sót, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động điều tra cơ bản trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Làm tài liệu tham khảo phục vụ công tác giảng dạy và nghiên cứu trong trường Đại học PCCC. 

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: không

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: không

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATION ON MASTER'S THESIS

 

1. Full name: Tran Lam Bang                     2. Gender: Male

3. Date of birth: 24/02/1978

4. Place of birth: Nho Quan town, Nho Quan district, Ninh Binh province

5. Matriculation decision on training Master degree: No. 1650 / QD-T34-P2 dated 9/26/2016 issued by Director of University of Fire Fighting and Prevention.

6. Changes in academic process: None

7. Name of thesis: Solutions to improve the quality of basic investigation on fire prevention and fighting of Hanoi Fire Prevention and Fighting Police

8. Major: Organization of fire and rescue

Code: 60.86.01.13

9. Supervisor: Doctor Le Quang Bon, University of Fire Fighting and Prevention.

10. Summary of the main findings:

- To systematize and complete the theory of basic investigation on fire prevention and fighting of the Fire Prevention and Fighting Police force.

- Evaluate the results obtained, existed and causes in the basic investigation on fire prevention and fighting conducted by the Hanoi Fire Prevention and Fighting Police.

- Clarify requirements for the implementation of basic investigation on  fire prevention and fighting in Hanoi, on the basis of which solutions are proposed to contribute to enhancing the effectiveness of this work.

11. Applicability in practice:

- Assisting the departments of the Hanoi Fire Prevention and Fighting Police Department to be tasked to firmly grasp theories on basic investigation on  fire prevention and fighting;

- Helping the city's fire prevention and fighting police to overcome shortcomings and step by step improve the quality of basic investigation on  fire prevention and fighting in Hanoi.

- Make references for teaching and research in the University of Fire Fighting and Prevention

12. Further research directions: None

13. Thesis-related publications: None

                                            RESEACHER STUDENT

                                        Tran Lam Bang

                                                                                               

  

Các tin khác:

Thẩm định giáo trình đào tạo trình độ Trung cấp PCCC - CNCH THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về Phòng cháy chữa cháy của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy đối với các nhà cao tầng trên địa bàn huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Họp hội đồng xét duyệt tên đề tài và đề cương luận văn Thạc sỹ cho học viên cao học khóa 7 THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy đối với các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự trên địa bàn Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An. THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về PCCC đối với các nhà cao tầng, siêu cao tầng trên địa bàn quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động lấy lời khai trong điều tra vụ cháy của Cảnh sát PCCC thành phố Hà Nội. THÔNG TIN LUẬN VĂN THẠC SĨ: Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy của lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh THÔNG TIN LUẬN VĂN THẠC SĨ: : Giải pháp nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy của lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy đối với các Trường tiểu học trên địa bàn thành phố Hà Nội Một số điểm mới quan trọng trong Luật Công an nhân dân 2018 Giáo viên Trường Đại học PCCC tham gia hội thảo đề tài hợp tác quốc tế

Thư viện ảnh Xem thêm >>

VideoXem thêm >>

Get the Flash Player to see this player.

Thống kê truy cập

Hiện có 120 khách trực tuyến

 lượt truy cập 

Liên kết website