THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở tại các nhà cao tầng trên địa bàn quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

 

1. Họ và tên học viên: Trần Doãn Nguyện                           2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 19/01/1974

4. Nơi sinh: Chân Lý, Lý Nhân, Hà Nam

5. Quyết định công nhận trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ số: 1685/QĐ-T34-P2 ngày 30 tháng 8 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học PCCC

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận văn: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở tại các nhà cao tầng trên địa bàn quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

8. Chuyên ngành: Tổ chức PCCC&CNCH; Mã số: 60.86.01.13.

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Tuấn Anh

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Chương 1 của luận văn đã tổng hợp một cách khái quát, nghiên cứu, phân tích vị trí, tầm quan trọng của lực lượng PCCC cơ sở tại các tòa nhà cao tầng, làm rõ cơ sở pháp lý hoạt động của lực lượng này, đồng thời làm rõ nội dung hoạt động của lực lượng PCCC cơ sở tại các tòa nhà cao tầng nhằm đảm bảo ngăn ngừa cháy, nổ xảy ra cũng như việc chữa cháy kịp thời, có hiệu quả tại chương 1. Ở chương này cũng nêu khái quát về hiệu quả, các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động. Những nội dung này làm cơ sở để đánh giá thực trạng hoạt động và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng tại chương 3.

Trong chương 2 trình bày về tình hình quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội có liên quan đến công tác PCCC cũng như hoạt động của các đội PCCC tại các cơ sở trên địa bàn và đặc điểm nguy hiểm cháy, nổ tại các tòa nhà cao tầng tại đây. Trong chương tiến hành đánh giá thực trạng hoạt động của lực lượng PCCC cơ sở tại các tòa nhà cao tầng trên địa bàn quận, rút ra những ưu điểm hạn chế, tìm ra nguyên nhân những hạn chế để có hướng giải quyết mang tính khoa học.

Trong chương 3 dự báo tình hính phát triển nhà cao tầng, những định hướng trong công tác PCCC tại đây, đồng thời đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng PCCC cơ sở.

11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn:

Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ góp phần vào việc nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở tại các tòa nhà cao tầng trên địa bàn quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội góp phần đảm bảo an toàn về phòng cháy và chữa cháy tại đây; đồng thời kết quả có thể sử dụng trong đào tạo và nghiên cứu khoa học tại Trường đại học PCCC.

12. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:  Không.

                                               

 

 

 


INFORMATION ON MASTER’S THESIS

 

 

1. Full name : Tran Doan Nguyen ........................ 2. Sex: Male

3. Date of birth: 19/01/1974 ............................... 4. Place of  birth: Ly Nhan, Ha Nam

5. Admission decision number: 1685/QĐ-T34-P2          Dated 30/08/2016

6. Changes in academic process: ...............................................................................................

(List the forms of change and corresponding times)

7. Official thesis title: Solutions to improve the performance of grassroots fire fighting and prevention forces in high buildings in Thanh Xuan district, Hanoi

8. Major: Organization of fire and rescue...........      9. Code: 60.86.01.13

10. Supervisors: PhD Nguyen Tuan Anh

(Full name, academic title and degree)

11. Summary of the findings of the thesis:

Chapter 1 of the thesis synthesized, analyzed generally the position and importance of grassroot fire fighting and prevention force in high rise buildings, clarified the legal basis for the operation of this force and aslo clarified the activities of fire brigades at buildings in order to prevent fire and explosion as well as fight fires timely and effectively in Chapter 1.

This chapter also gave an overview of efficiency, factors affecting performance. These contents serve as a basis for assessing the current situation and proposing quality improvement measures in Chapter 3.

In chapter 2, the situation related to fire prevention and fighting in Thanh Xuan district, Hanoi was mentioned as well as the activities of fire prevention brigades in the local areas and fire and explosion characteristics in high rise buildings here. It also  assessed the actual situation of fire fighting and prevention force in high rise buildings in the district, draw the advantages and limitations, find the causes of limitations for a solution to the problem.

In chapter 3 gave the forecast of the development of high rise buildings, the orientations in the fire prevention and fighting, and proposed measures to improve the effectiveness of grassroots firefighting and prevention force12. Practical applicability, if any:                 

12. Practical applicability, if any:

13. Further research directions, if any: ....................................................................................

14. Thesis-related publications: ................................................................................................

         (List them in chronological order)

 

                                                                                    Date: ……………………

                                                                              Signature: …………………

                                                                                   Full name: …………………

    

Các tin khác:

THÔNG TIN LUẬN VĂN THẠC SĨ: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành tại các Cảng hàng không khu vực phía Bắc THÔNG TIN LUẬN VĂN THẠC SĨ: Giải pháp nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy của lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy đối với chợ, trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh Xiêng Khoảng nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Giải pháp nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy đối với các khu dân cư trên địa bàn quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Quản lý nhà nước về công tác phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở may mặc công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội. THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Giải pháp nâng cao trách nhiệm về phòng cháy và chữa cháy của người đứng đầu các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố Hải Phòng. THÔNG TIN LUẬN VĂN THẠC SĨ: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở đối với cụm công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội. THÔNG TIN LUẬN VĂN THẠC SĨ: Giải pháp nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy đối với các khách sạn của lực lượng cảnh sát phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn thành phố Viêng Chăn. THÔNG TIN LUẬN VĂN THẠC SĨ: Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động phòng cháy và chữa cháy tại quần thể du lịch văn hóa Chùa Hương trên địa bàn xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội. THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Nghiên cứu xây dựng mô hình tổ chức và các tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động của lực lượng dân phòng trong công tác PCCC tại các tổ dân phố trên địa bàn Quận Long Biên - Thành phố Hà Nội. THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Giải pháp nâng cao chất lượng công tác thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà siêu cao tầng

Thư viện ảnh Xem thêm >>

VideoXem thêm >>

Get the Flash Player to see this player.

Thống kê truy cập

Hiện có 52 khách trực tuyến

 lượt truy cập 

Liên kết website