THÔNG TIN LUẬN VĂN: Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức PCCC-CNCH tại các trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội.

 

1.Họ và tên học viên:     Đỗ Tuấn Anh                2.Giới tính: Nam

3.Ngày, tháng, năm sinh:           18/10/1987                               

4.Nơi sinh: Hà Nội

5.Quyết định công nhận trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ số:982/QĐ-T34-P2 ngày  09/9/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học  PCCC – HàNội

6.Các thay đổi trong quá trình đào tạo:Khôngcó

7.Tên đề tại luận văn: Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức PCCC&CNCH tại các trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội.

8.Ngành: Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ;       Mãsố:60.86.01.13

9.Cán bộ hướng dẫn khoa học:     Tiến sỹ Nguyễn Quốc Việt – Trưởng phòng quản lý khoa học và đào tạo sau đại học, Trường Đại học PCCC.

10.Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Luận văn đã thực hiện những nội dung cơ bản:

+ Nghiên cứu làm rõ lý luận về công tác tuyên truyền giáo dục kiến thức PCCC&CNCH tại các nhà trương tiểu học và THCS trên địa bàn thành phố Hà Nội;

+ Nghiên cứu, phân tích, đánh giá đúng thực trạng công tác tuyên truyền giáo dục kiến thức PCCC&CNCH tại các trường tiểu học và THCS trên địa bàn thành phố Hà Nội; đánh giá các mặt ưu, khuyết điểm và nguyên nhân khách quan, chủ quan của các thiếu sót, bất cập trong hoạt động tuyên truyền kiến thưc PCCC&CNCH cho đối tượng học sinh các trường tiểu học và THCS trên địa bàn thành phố Hà Nội;

+ Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền cho đối tượng học sinh tiểu học và THCS để đạt chất lượng cao hơn.   

11.Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Kết quả của luận văn có thể sử dụng vào thực tiễn nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền cho đối tượng học sinh. Giúp cho lực lượng Cảnh sát PC&CC các địa phương có thể khai thác, áp dụng các giải pháp để khắc phục những tồn tại, thiếu sót, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động tuyên truyền và xây dựng hình ảnh người chiến sĩ PCCC&CNCH tốt đẹp hơn trong xã hội, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động tuyên truyền giáo dục kiến thức PCCC&CNCH tại các trường tiểu học và THCS.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: luận văn sẽ hoàn thiện các quy trình tổ chức các trải nghiệm cho đối tượng học sinh tiểu học và THCS.

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức PCCC&CNCH cho đối tượng học sinh sinh viên thông qua việc tổ chức chương trình kỹ năng “Trại hè lính cứu hỏa”.

 

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

 

1. Full name: Do Tuan Anh                    2. Gender: Male

3. Date of birth: 18/10/1987

4. Place of birth: Ha Noi

5. Admission decision number: No 982/QĐ-T34-P2, dated September 09, 2014, of The University of Fire fighting and prevention’s Headmaster.

6. Changes in academic process: None

7. Official thesis title:

8. Major: Fire fighting, prevention and rescue; Code: 60.86.01.13

9. Supervisor:

10. Summary of the findings of the thesis: The reseach paper has studied the following:

- This study aims to clarify rising awareness of fire-fighting and prevention at primaries and secondaries in Hanoi.

- This study shows the reality of fire-fighting and prevention propagation at primaries and secondaries in Hanoi. It shows the positive and negative aspects, the subjective and objective reasons, and the disadvantages of fire-fighting and prevention at primaries and secondaries in Hanoi.

- This study suggests solutions to improve the propagation for students at primaries and secondaries in Hanoi.

11. Practical applicability, if any:

- The results of the study can apply in life to improve the effectiveness of propagation for students. This study helps the fire-fighter make good shortcoming. This improve the propagation build up the reputation of the fire-fighter step by step. This develops legal documents in propagating fire-fighting and prevention at primaries and secondaries in Hanoi.

12. Further research directions, if any: this study improve the process of organizing the experience at primaries and secondaries.

- This study shares the expriences and process to opperate the             

13. Thesis-related publications: None

- Enhancing the effectiveness of fire-fighting and prevention propagation for students through "The junior Fire-fighter Camp".

 

Các tin khác:

Bộ Tài chính ban hành Thông tư Số: 227/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy Giáo viên Trường Đại học PCCC tham gia lớp Tập huấn bảo dưỡng và vận hành xe chữa cháy mới của Hàn Quốc Bộ Công an ban hành Thông tư số 38/2016/TT-BCA qui định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Nghị Định số 129/2015/NĐ-CP ngày 15/12/2015 của Chính phủ quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân Đám cháy xăng dầu có phải là một đám cháy hóa chất hay không? Giáo viên Trường Đại học PCCC bảo vệ thành công luận án Tiến sỹ tại nước Cộng hòa Belarus Hội thảo Câu lạc Bộ Khoa học - Công nghệ các trường Đại học kỹ thuật lần thứ 49 Hội thảo “Nâng cao chất lượng giảng dạy các học phần Pháp luật, Nghiệp vụ Công an thuộc chương trình đào tạo hệ Trung cấp chính quy” THÔNG TIN LUẬN VĂN: Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phòng cháy chữa cháy của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở gia công chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh Gia Lai Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy Khoa tự động và phương tiện kỹ thuật PCCC, CNCH thử nghiệm thành công rôbốt tìm kiếm mục tiêu dưới nước (ROV) hỗ trợ công tác cứu nạn, cứu hộ trong điều kiện thực tế.

Thư viện ảnh Xem thêm >>

VideoXem thêm >>

Get the Flash Player to see this player.

Thống kê truy cập

Hiện có 95 khách trực tuyến

 lượt truy cập 

Liên kết website