KẾ HOẠCH: Tổ chức ôn thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2018 Chuyên ngành Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; mã số 8.86.01.13

Căn cứ Thông báo tuyển sinh số 315/TB-T34-P2 ngày 17/4/2018 của Hiệu trưởng trường Đại học PCCC về tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2018, Chuyên ngành PCCC&CNCH, Mã số 8.86.01.13;

Căn cứ kết luận của Hội đồng tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2018 họp lần thứ nhất (ngày 27/6/2018);

Trường Đại học PCCC xây dựng kế hoạch tổ chức ôn thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ, cụ thể như sau: 

 

1.Thời gian ôn thi

- Học viên làm thủ tục đăng ký ôn thi: Từ 8h00’ đến 11h30’ ngày 16/7/2018 tại Phòng QLKH&ĐTSĐH (Phòng 2) - Trường Đại học PCCC.

- Thời gian ôn thi: bắt đầu từ ngày 17/7/2018 đến hết ngày 08/8/2018 (học các buổi sáng trong tuần trừ chủ nhật).

- Phân bổ thời gian các tiết học trong ngày như sau:                                              

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

7h00 - 7h45

7h50 - 8h35

8h45 - 9h30

9h35 - 10h20

10h30 - 11h15

 

2.Lịch ôn các môn thi tuyển sinh

- Triết học: Từ ngày 17/7 đến hết ngày 20/7/2018.

- Quản lý Nhà nước về PCCC: Từ ngày 23/7 đến hết ngày 26/7/2018.

- Ngoại ngữ (Tiếng Anh): Từ ngày 27/7 đến hết ngày 08/8/2018.

 

3. Tổ chức thực hiện

- Phòng 2: Phân công cán bộ quản lý lớp trong thời gian ôn thi theo quy định của Bộ Công an và của Trường Đại học PCCC; phối hợp với Lãnh đạo các đơn vị: Bộ môn 1 mời giáo viên bên ngoài, Bộ môn 3, Bộ môn 6 phân công giáo viên hướng dẫn ôn thi theo nội dung đã được duyệt; phối hợp với Phòng 5 bố trí phòng học và thu lệ phí ôn thi, trả thù lao cho giáo viên theo quy định.

- Bộ môn 1, Bộ môn 3, Bộ môn 6 xây dựng nội dung hướng dẫn ôn thi và phân công giáo viên tham gia giảng dạy ôn thi.   

- Phòng 5: sắp xếp nơi ở cho học viên ôn thi khi có nhu cầu ở trong ký túc xá của trường, thu phí ở trong ký túc xá đối với học viên trong thời gian ôn và thi; Phối hợp với phòng 2 thu lệ phí ôn thi của học viên và chi trả cho giáo viên theo quy định; Bố trí 01 phòng học (có máy chiếu) tại nhà 7 tầng phục vụ cho việc ôn thi của học viên.

- Trung tâm 1: chuẩn bị tài liệu, cử cán bộ phục vụ khi học viên mượn tài liệu để ôn thi.

- Phòng 7: Bố trí cho học viên ăn tại nhà ăn ký túc xá (đối với những học viên có nhu cầu).

 

Căn cứ nội dung kế hoạch này, các đơn vị có liên quan trong Trường chủ động triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, có vấn đề vướng mắc đề nghị phản ảnh cho Ban Giám hiệu (qua Phòng 2) để kịp thời giải quyết.

 

Hiệu trưởng Trường Đại học PCCC

(Đã ký)  

Thư viện ảnh Xem thêm >>

VideoXem thêm >>

Get the Flash Player to see this player.

Thống kê truy cập

Hiện có 99 khách trực tuyến

 lượt truy cập 

Liên kết website