THÔNG TIN LUẬN VĂN CAO HỌC KHÓA 6

 

1. Phạm Văn Huynh 

Đề tài: Giải pháp nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy đối với các cửa hàng kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Xem chi tiết

 

2. Trương Mạnh Cường

Đề tài: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra chuyên ngành phòng cháy và chữa cháy của Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Xem chi tiết

 

3. Nguyễn Hữu An

Đề tài: Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo dưỡng phương tiện chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cơ giới của lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh Bình Định.

Xem chi tiết

 

4. Bùi Văn Hưng

Đề tài: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng dân phòng trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các khu dân cư trên địa bàn thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Xem chi tiết

 

5. Phạm Hồng Vi

Đề tài: Giải pháp nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy đối với cảng biển trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Xem chi tiết 

 

6. Đỗ Thanh Hà

Đề tài: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở tại các nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Xem chi tiết

 

7. Nguyễn Ngọc Chung

Đề tài: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở tại khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Xem chi tiết

 

8. Nguyễn Văn Tùng

Đế tài: Giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức hoạt động phòng cháy và chữa cháy tại các cơ sở thuộc khu công nghiệp Nam Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. 

Xem chi tiết

 

9. Nguyễn Minh Trí

Đề tài: Giải pháp nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy của lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy đối với các khách sạn trên địa bàn huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Xem chi tiết

 

10. Nguyễn Văn Luân

Đề tài: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở tại các khu công nghiệp trên địa bàn huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Xem chi tiết

 

11. Nguyễn Trần Khánh

Đề tài: Giải pháp nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy của lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy đối với các khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

 Xem chi tiết 

 

12. Nguyễn Ngọc Anh

Đề tài: Giải pháp nâng cao chất lượng công tác tự kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Xem chi tiết

 

13. Nguyễn Anh Tuấn

Đề tài: Giải pháp nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy của lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy đối với các cơ sở sản xuất bao bì giấy trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Xem chi tiết

 

14. Phạm Huy Toàn

Đề tài: Nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cơ giới của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Quảng Ninh.

Xem chi tiết

 

15. Phạm Ngọc Khánh

Đề tài: Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở tại các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Xem chi tiết

 

16. Nguyễn Hùng Nam

Đề tài: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng dân phòng trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn quận Hoàn Kiếm – Thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết 

 

17. Hứa Đức Toàn

Đề tài: Giải pháp đảm bảo an toàn về Phòng cháy và chữa cháy đối với nhà máy Samsung Electronis Việt Nam - Thái Nguyên.  

Xem chi tiết

 

18. Bùi Văn Hà 

Đề tài: Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở tại các cảng biển trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Xem chi tiết

 

19. Nguyễn Thị Nga

Đề tài: Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về Phòng cháy chữa cháy của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với các làng nghề mây tre đan huyện Chương Mỹ -Thành phố Hà Nội.  

Xem chi tiết

 

20. Trần Xuân Phương

Đề tàiGiải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở tại các nhà cao tầng trên địa bàn quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. 

Xem chi tiết

 

21. Lê Mạnh Hà

Đề tài: Nâng cao hiệu quả hoạt động khám nghiệm hiện trường của lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. 

Xem chi tiết

 

22. Lê Đình Vĩnh

Đề tài: Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng phương tiện chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cơ giới của lực lượng cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh Vĩnh Phúc.

Xem chi tiết

 

23. Nguyễn Minh Tân

Đề tài: Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở tại các bệnh viện tuyến Trung ương trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết 

 

24. Vũ Quỳnh Nga

Đề tài: Giải pháp nâng cao chất lượng công tác điều tra cơ bản của lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.


25. Nguyễn Tuấn Hùng

Đề tài: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở tại các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

 

26. Dương Văn Thành

Đề tài: Quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy đối với các phương tiện vận chuyển xăng dầu đường thủy nội địa của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh.

 

27. Hoàng Minh Hải 

Đề tài: Quản lý nhà nước về Phòng cháy chữa cháy đối với các cửa hàng kinh doanh xăng dầu của lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bạc Liêu.

 

28. Võ Hồng Thanh

Đề tài: Giải pháp nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy đối với chợ, trung tâm thương mại trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

 

29. Đào Hồng Trung

Đề tài: Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy của lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh Nghệ An.

 

30. Trần Quốc Thái

Đề tài: Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy đối với các cơ sở trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre.


31. Hoàng Thanh Chiến

Đề tài: Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, bảo dưỡng phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cơ giới trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

 

32. Huỳnh Quang Tâm

Đề tài: Quản lý nhà nước về PCCC của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

 

33. Lê Quốc Bảo  

Đề tài: Giải pháp bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với các nhà ở hộ gia đình và nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

 

34. Hồ Sỹ Toàn

Đề tài: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng PCCC cơ sở đối với các khách sạn trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

 

35. Lê Quốc Phúc

Đề tài: Giải pháp nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đối với các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

 

36. Đặng Tuấn Tú

Đề tài: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở tại các cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội.


37. Nguyễn Hùng Dũng

Đề tài: Giải pháp nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy của lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy đối với cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố Hà Nội;


38. Nguyễn Đức Toàn

Đề tài: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.


39. Lê Tuấn Anh

Đề tài: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở đối với khách sạn cao tầng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

 

40. Đào Duy Thương

Đề tài: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cứu nạn, cứu hộ của cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh.

 

41. Bùi Đức Luyện

Đề tài: Giải pháp nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy của lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy  đối với chợ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.


42. Đặng Văn Ngọc

Đề tàiGiải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền Phòng cháy chữa cháy của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ tại các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

 

43.Lã Tiến Đông

Đề tài: Giải pháp nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy của lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy đối với các Trường tiểu học trên địa bàn thành phố Hà Nội.

 

44. Nguyễn Văn Hùng

Đề tài: Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về PCCC đối với các nhà cao tầng, siêu cao tầng trên địa bàn quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.


45. Nguyễn Anh Dũng

Đề tài: Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động lấy lời khai trong điều tra vụ cháy của Cảnh sát PCCC thành phố Hà Nội.

 

46. Trần Quang Vịnh

Đề tài: Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy của lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

 

47. Trần Đình Hà

Đề tài: Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy đối với các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự trên địa bàn Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An.

 

48. Hoàng Đình Hoạt

Đề tài: Nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về Phòng cháy chữa cháy của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy đối với các nhà cao tầng trên địa bàn huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh.

  

49. Trần Lâm Bằng

Đề tài: Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động điều tra cơ bản về PCCC của Cảnh sát PCCC thành phố Hà Nội.

 

50. Trần Hải Nam

Đề tài: Giải pháp nâng cao chất lượng công tác thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà siêu cao tầng.

 

51. Nguyễn Đức Thiêm

Đề tài: Nghiên cứu xây dựng mô hình tổ chức và các tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động của lực lượng dân phòng trong công tác PC&CC tại các tổ dân phố trên địa bàn Quận Long Biên - Thành phố Hà Nội.

 

52. Ngô Tiến Ngọc

Đề tài: Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động phòng cháy và chữa cháy tại quần thể du lịch văn hóa Chùa Hương trên địa bàn xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội.

 

53. Nguyễn Anh Dũng

Đề tài: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở đối với cụm công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

 

54. Thai Phăn Tha Vông

Đề tài: Giải pháp nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy đối với các khách sạn của lực lượng cảnh sát phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn thành phố Viêng Chăn.

 

55. Phạm Văn Tuấn

Đề tài: Giải pháp nâng cao trách nhiệm về phòng cháy và chữa cháy của người đứng đầu các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố Hải Phòng.

 

56. Nguyễn Xuân Đức

Đề tài: Quản lý nhà nước về công tác phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở may mặc công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội.

 

57. Nguyễn Văn Thắng

Đề tài: Giải pháp nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy đối với các khu dân cư trên địa bàn quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

 

58. Sút Ta-Năn Tha Vông

Đề tài: Giải pháp nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy của lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy đối với chợ, trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh Xiêng Khoảng nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

 

59. Nguyễn Ngọc Thuyết

Đề tài: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành tại các Cảng hàng không khu vực phía Bắc.

 

60. Trần Doãn Nguyện

Đề tài: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở tại các nhà cao tầng trên địa bàn quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thư viện ảnh Xem thêm >>

VideoXem thêm >>

Get the Flash Player to see this player.

Thống kê truy cập

Hiện có 63 khách trực tuyến

 lượt truy cập 

Liên kết website