THÔNG BÁO: Kế hoạch tuyển sinh các hình thức đào tạo năm 2017 - 2018

Căn cứ Thông tư số 15/2016/TT-BCA ngày 16/03/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc ban hành Quy định về tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân;

 

Căn cứ Quyết định số 1768/QĐ-X11(X14) ngày 27/02/2017 của Tổng cục Chính trị CAND về phân bổ chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho các học viện, trường CAND năm học 2017 - 2018;

 

Căn cứ Hướng dẫn số 1786/X11-X14 ngày 27/02/2017 của Tổng cục Chính trị CAND về thực hiện chỉ tiêu đào tạo và tuyển sinh Công an nhân dân năm 2017.

 

Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy thông báo kế hoạch tuyển sinh các hình thức đào tạo năm học 2017 - 2018 như sau:

 

I. TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SỸ PCCC: có văn bản thông báo riêng

Chỉ tiêu: 40 học viên

 

II. TUYỂN SINH ĐẠI HỌC VÀ TRUNG CẤP PCCC CHÍNH QUY

2.1. Tuyển sinh theo chỉ tiêu vào ngành Công an

Theo quy chế, kế hoạch, hướng dẫn thi tuyển sinh của Bộ Giáo dục & Đào tạo và quy định của Bộ Công an.

+ Đại học chính quy: 187 chỉ tiêu

- Phía Bắc: 90 chỉ tiêu

- Phía Nam: 90 chỉ tiêu

- Bộ Quốc phòng: 7 chỉ tiêu

+ Trung cấp chính quy: 570 chỉ tiêu

- Phía Bắc: 50 chỉ tiêu tuyển mới

- Phía Nam: 50 chỉ tiêu tuyển mới

- Chỉ tiêu cử cán bộ đi học: 470 chỉ tiêu

 

2.2. Tuyển sinh theo chỉ tiêu ngoài ngành Công an

Theo quy chế, kế hoạch, hướng dẫn thi tuyển sinh của Bộ Giáo dục & Đào tạo.  

+ Đại học: 150 chỉ tiêu

Thí sinh dự thi theo chỉ tiêu ngoài ngành Công an không phải qua sơ tuyển.

Trường Đại học PCCC sử dụng kết quả kỳ thi THPT Quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức năm 2017 để xét tuyển. Thí sinh có nguyện vọng xét tuyển Trường Đại học PCCC phải đăng ký và dự thi kỳ thi THPT Quốc gia với tổ hợp A00 gồm các môn: Toán, Vật lý, Hóa học.

+ Trung cấp: 100 chỉ tiêu

Tổ chức xét tuyển theo quy chế, kế hoạch, hướng dẫn thi tuyển sinh của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

  

2.3. Hồ sơ đăng ký dự thi:

- Phía Bắc: Cảnh sát PC&CC, Công an các đơn vị, địa phương nộp hồ sơ đăng ký dự thi Đại học PCCC hệ trong ngành Công an tại Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy. Địa chỉ: số 243 Khuất Duy Tiến – Thanh Xuân – Hà Nội.

- Phía Nam: Cảnh sát PC&CC, Công an các đơn vị, địa phương nộp hồ sơ đăng ký dự thi Đại học PCCC hệ trong ngành Công an tại Cơ sở 3 Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy. Địa chỉ: Ấp 7 - Xã An Phước – Huyện Long Thành – Tỉnh Đồng Nai.

 

III. TUYỂN SINH ĐÀO TẠO BẰNG ĐẠI HỌC THỨ HAI ĐẠI HỌC PCCC&CHCN

3.1. Đào tạo cho Cảnh sát PCCC tỉnh Lâm Đồng

- Chỉ tiêu: 60 học viên đào tạo cho cán bộ thuộc lực lượng Cảnh sát PCCC tỉnh Lâm Đồng và Công an, Cảnh sát PCCC các tỉnh lân cận.

- Địa điểm mở lớp: Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh Lâm Đồng

- Thời gian nhận hồ sơ chậm nhất 01/4/2017.

- Thời gian tổ chức thi tuyển sinh: Tháng 5/2017.

 

3.2. Đào tạo cho Cảnh sát PCCC TP Cần Thơ

- Chỉ tiêu: 60 học viên đào tạo cho cán bộ thuộc lực lượng Cảnh sát PCCC TP Cần Thơ và Công an, Cảnh sát PCCC các tỉnh lân cận.

- Địa điểm mở lớp: Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy TP Cần Thơ

- Thời gian nhận hồ sơ chậm nhất 01/4/2017.

- Thời gian tổ chức thi tuyển sinh: Tháng 5/2017.

 

3.3. Đào tạo cho Cảnh sát PCCC TP Hà Nội

- Chỉ tiêu: 60 học viên đào tạo cho cán bộ thuộc lực lượng Cảnh sát PCCC Hà Nội và Công an, Cảnh sát PCCC các tỉnh lân cận.

- Địa điểm mở lớp: Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy TP Hà Nội

- Thời gian nhận hồ sơ chậm nhất 01/8/2017.

- Thời gian tổ chức thi tuyển sinh: Tháng 10/2017.

 

3.4. Đào tạo tại trường Đại học PCCC

- Chỉ tiêu: 120 học viên đào tạo cho Công an, Cảnh sát PCCC các địa phương trong cả nước.

- Địa điểm mở lớp: Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy

- Thời gian nhận hồ sơ chậm nhất 01/9/2017

- Thời gian tổ chức thi tuyển sinh: Tháng 11/2017.

3.5. Đối tượng và hồ sơ đăng ký dự thi

- Đối tượng: Những người đã có bằng tốt nghiệp đại học chính quy thuộc khối ngành luật, an ninh và trật tự an toàn xã hội, kinh tế và kỹ thuật, có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Thời gian đào tạo: 2 năm 4 tháng.

- Hồ sơ đăng ký:

+ Phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu của trường Đại học PCCC. Thí sinh có thể download từ Website của Trường Đại học PCCC).

+ Bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp Đại học; bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp Phổ thông trung học; bản sao có công chứng bảng điểm toàn khóa học Đại học thứ nhất.

+ Bản sao giấy khai sinh.

+ Danh sách trích ngang có xác nhận của Công an tỉnh, thành phố, Cảnh sát PC&CC đối với thí sinh là cán bộ đang công tác trong lực lượng Công an nhân dân.

+ Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).

+ 02 ảnh 3 x 4 kiểu CMND chưa quá 06 tháng; 02 phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ người nhận.

- Lệ phí hồ sơ đăng ký dự thi: 50.000đ/ 01 hồ sơ đăng ký dự thi

- Thi tuyển: Thí sinh dự thi tuyển 02 môn: Toán và Hóa học.

 

IV. TUYỂN SINH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP LÊN ĐẠI HỌC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

4.1. Hệ chính quy tập trung

4.1.1. Đào tạo tại Cơ sở 1 trường Đại học PCCC

- Chỉ tiêu: 140 học viên đào tạo cho Công an, Cảnh sát PCCC các địa phương Phía Bắc.

- Địa điểm mở lớp: Cơ sở 1 Trường Đại học PCCC

- Thời gian nhận hồ sơ chậm nhất 15/8/2017

- Thời gian tổ chức thi tuyển sinh: Tháng 11/2017.

- Thí sinh có nhu cầu hướng dẫn ôn tập phải đăng ký vào danh sách trích ngang để Trường lập kế hoạch ôn thi. Dự kiến mở lớp ôn thi tháng 10/2017.

4.1.2. Đào tạo tại Cơ sở 3 trường Đại học PCCC

- Chỉ tiêu: 140 học viên đào tạo cho Công an, Cảnh sát PCCC các địa phương Phía Nam.

- Địa điểm mở lớp: Cơ sở 3 Trường Đại học PCCC

- Thời gian nhận hồ sơ chậm nhất 15/8/2017.

- Thời gian tổ chức thi tuyển sinh: Tháng 11/2017.

- Thí sinh có nhu cầu hướng dẫn ôn tập phải đăng ký vào danh sách trích ngang để Trường lập kế hoạch ôn thi. Dự kiến mở lớp ôn thi tháng 10/2017.

 

4.2. Hệ Vừa làm vừa học

4.2.1. Đào tạo tại Cơ sở 1 trường Đại học PCCC

- Chỉ tiêu: 60 học viên đào tạo cho Công an, Cảnh sát PCCC các địa phương Phía Bắc.

- Địa điểm mở lớp: Cơ sở 1 Trường Đại học PCCC

- Thời gian nhận hồ sơ chậm nhất 15/4/2017.

- Thời gian tổ chức thi tuyển sinh: Tháng 6/2017.

- Thí sinh có nhu cầu hướng dẫn ôn tập phải đăng ký vào danh sách trích ngang để Trường lập kế hoạch ôn thi. Dự kiến mở lớp ôn thi tháng 6/2017.

4.2.2. Đào tạo tại Cơ sở 3 trường Đại học PCCC

- Chỉ tiêu: 60 học viên đào tạo cho Công an, Cảnh sát PCCC các địa phương Phía Nam.

- Địa điểm mở lớp: Cơ sở 3 Trường Đại học PCCC

- Thời gian nhận hồ sơ chậm nhất 15/4/2017.

- Thời gian tổ chức thi tuyển sinh: Tháng 6/2017.

- Thí sinh có nhu cầu hướng dẫn ôn tập phải đăng ký vào danh sách trích ngang để Trường lập kế hoạch ôn thi. Dự kiến mở lớp ôn thi tháng 6/2017.

 

4.3. Đối tượng và hồ sơ đăng ký dự thi

- Đối tượng: Thực hiện theo Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25/12/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thông tư số 15/2016/TT-BCA ngày 16/03/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an và hướng dẫn số 1786/X11-X14 ngày 27/02/2017 của Tổng cục Chính trị CAND.

Đối với các đối tượng tốt nghiệp trung cấp trường Đại học PCCC hệ dân sự được tuyển dụng vào công tác trong lực lượng CAND thời gian công tác được xác định là 24 tháng tính từ thời gian tam tuyển vào lực lượng CAND đến thời gian dự thi, không tính từ thời gian tốt nghiệp.

- Thời gian đào tạo: 3 năm theo hình thức chính quy tập trung và 3,5 năm theo hình thức vừa làm vừa học.

- Hồ sơ đăng ký: Phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu của trường Đại học PCCC. Thí sinh có thể download từ Website của Trường Đại học PCCC).

Bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp Trung cấp PCCC và bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương; danh sách trích ngang có xác nhận của Công an tỉnh, thành phố, của Cảnh sát PC&CC và giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có). 2 ảnh 3 x 4 kiểu CMND.

- Lệ phí đăng ký dự thi: Theo quy định của Bộ GD&ĐT và Bộ Công an.

- Thi tuyển: Thí sinh dự thi tuyển 3 môn: Toán, Vật lý và Cơ sở ngành PCCC.

 

V. TUYỂN SINH ĐẠI HỌC PCCC&CHCN HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC

5.1. Chỉ tiêu: 180

- Mở lớp tại Trường Đại học PCCC: 60 chỉ tiêu

- Mở lớp tại Cảnh sát PCCC tỉnh Khánh Hòa: 60 chỉ tiêu

- Mở lớp tại Cảnh sát PCCC tỉnh Nghệ An: 60 chỉ tiêu                                                                        

5.1.1. Đào tạo tại trường Đại học PCCC

- Chỉ tiêu: 60 học viên đào tạo cho Công an, Cảnh sát PCCC các địa phương Phía Bắc.

- Địa điểm mở lớp: Trường Đại học PCCC

- Thời gian nhận hồ sơ chậm nhất 15/7/2017.

- Thời gian tổ chức thi tuyển sinh: Tháng 10/2017.

- Thí sinh có nhu cầu hướng dẫn ôn tập phải đăng ký vào danh sách trích ngang để Trường lập kế hoạch ôn thi. Dự kiến mở lớp ôn thi tháng 9/2017.

5.1.2. Đào tạo tại Cảnh sát PCCC tỉnh Khánh Hòa

- Chỉ tiêu: 60 học viên đào tạo cho Cảnh sát PCCC tỉnh Khánh Hòa và Công an, Cảnh sát PCCC các địa phương lân cận.

- Địa điểm mở lớp: Cảnh sát PCCC tỉnh Khánh Hòa

- Thời gian nhận hồ sơ chậm nhất 15/8/2017.

- Thời gian tổ chức thi tuyển sinh: Tháng 11/2017.

- Thí sinh có nhu cầu hướng dẫn ôn tập phải đăng ký vào danh sách trích ngang để Trường lập kế hoạch ôn thi. Dự kiến mở lớp ôn thi tháng 10/2017.

 

5.1.3. Đào tạo tại Cảnh sát PCCC tỉnh Nghệ An

- Chỉ tiêu: 60 học viên đào tạo cho Cảnh sát PCCC tỉnh Nghệ An và Công an, Cảnh sát PCCC các địa phương lân cận.

- Địa điểm mở lớp: Cảnh sát PCCC tỉnh Nghệ An

- Thời gian nhận hồ sơ chậm nhất 15/8/2017.

- Thời gian tổ chức thi tuyển sinh: Tháng 11/2017.

- Thí sinh có nhu cầu hướng dẫn ôn tập phải đăng ký vào danh sách trích ngang để Trường lập kế hoạch ôn thi. Dự kiến mở lớp ôn thi tháng 10/2017.

 

5.2. Đối tượng, tiêu chuẩn

- Đối tượng đào tạo là cán bộ, chiến sỹ công an trong biên chế trừ sỹ quan, hạ sỹ quan chuyên môn kỹ thuật, có thời gian công tác từ đủ 24 tháng trở lên (không tính thời gian đi học, thời gian thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND). Riêng đối với số công dân hoàn thành thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND được tuyển lại chưa có bằng tốt nghiệp trung cấp (trong hoặc ngoài ngành) không thuộc đối tượng đăng ký dự tuyển đại học hệ vừa làm vừa học.

- Cán bộ, chiến sỹ tốt nghiệp trung cấp tại các trường CAND từ năm 2015 trở về trước được dự thi tuyển.

- Tiêu chuẩn: Theo Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thông tư số 15/2016/TT-BCA ngày 16/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc ban hành Thông tư quy định về tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân và Hướng dẫn số 1786/X11-X14 ngày 27/02/2017 của Tổng cục trưởng Tông cục Chính trị CAND về việc hướng dẫn thực hiện chỉ tiêu đào tạo và tuyển sinh CAND năm 2017.

- Lệ phí đăng ký dự thi: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Công an.

- Thi tuyển: Thí sinh dự thi tuyển 3 môn: Toán, Vật lý, Hóa học.

 

VI. TUYỂN SINH LÁI XE Ô TÔ CHỮA CHÁY

6.1. Đối tượng: Theo quy định của Bộ GD&ĐT và Bộ Công an. Là cán bộ, chiến sĩ Công an đã biên chế. Có phẩm chất đạo đức tốt, đủ sức khoẻ học lái xe ô tô hạng C theo quy định, tuổi đời từ 21 tuổi trở lên.

6.2. Thời gian đào tạo: 6 tháng.

6.3. Chỉ tiêu: 300 học viên, tuyển trong cả nước. Trong đó:

- Đợt 1: 150 học viên, khai giảng tháng 8/2017.

- Đợt 2: 150 học viên, khai giảng tháng 3/2018.

6.4. Thời gian tiếp nhận đăng ký: Công an các tỉnh, thành phố, Cảnh sát PC&CC tuyển chọn lập danh sách trích ngang của cả đợt 1 và đợt 2 gửi về trường chậm nhất 15/6/2017.

 

VII. BỒI DƯỠNG PHÁP LUẬT NGHIỆP VỤ CÔNG AN

7.1. Đào tạo tại Cơ sở 1 trường Đại học PCCC

- Chỉ tiêu: 100 học viên đào tạo cho Công an, Cảnh sát PCCC các địa phương Phía Bắc.

- Địa điểm mở lớp: Cơ sở 1 Trường Đại học PCCC

7.2. Đào tạo tại Cơ sở 3 trường Đại học PCCC

- Chỉ tiêu: 100 học viên đào tạo cho Công an, Cảnh sát PCCC các địa phương Phía Nam.

- Địa điểm mở lớp: Cơ sở 3 Trường Đại học PCCC

7.3. Đối tượng, tiêu chuẩn và thời gian đào tạo

- Cán bộ tốt nghiệp đại học, cao đẳng ngoài ngành được tuyển vào công tác trong lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy của Trường Đại học PCCC và các đơn vị địa phương thực hiện theo quy định tại Thông tư số 32/2011/TT-BCA ngày 19 tháng 5 năm 2011 của Bộ Công an.

- Thời gian đào tạo: 6 tháng.

Công an các tỉnh, thành phố, Cảnh sát PCCC tuyển chọn lập danh sách trích ngang gửi về trường chậm nhất 30/5/2017. Thời gian dự kiến mở lớp: tháng 6/2017

 

VIII. BỒI DƯỠNG CHỨC DANH LÃNH ĐẠO CHỈ HUY TRONG CAND

8.1. Bồi dưỡng chức danh Trưởng phòng và tương đương khối Cảnh sát PCCC

- Chỉ tiêu: 100 học viên

- Địa điểm mở lớp: Cơ sở 1 Trường Đại học PCCC

- Đối tượng: Trưởng phòng và tương đương khối Cảnh sát PCCC

- Thời gian đào tạo: 19 ngày.

Công an các tỉnh, thành phố, Cảnh sát PCCC tuyển chọn lập danh sách trích ngang gửi về trường chậm nhất 30/5/2017. Thời gian dự kiến mở lớp: tháng 7/2017

8.2. Bồi dưỡng chức danh Phó Trưởng phòng và tương đương khối Cảnh sát PCCC

- Chỉ tiêu: 100 học viên

- Địa điểm mở lớp: Cơ sở 1 Trường Đại học PCCC

- Đối tượng: Phó Trưởng phòng và tương đương khối Cảnh sát PCCC

- Thời gian đào tạo: 19 ngày.

Công an các tỉnh, thành phố, Cảnh sát PCCC tuyển chọn lập danh sách trích ngang gửi về trường chậm nhất 30/5/2017. Thời gian dự kiến mở lớp: tháng 8/2017

 

IX. BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUY HOẠCH CHỨC DANH LÃNH ĐẠO CHỈ HUY TRONG CAND

9.1. Bồi dưỡng quy hoạch chức danh Trưởng phòng và tương đương khối Cảnh sát PCCC

- Chỉ tiêu: 100 học viên

- Địa điểm mở lớp: Cơ sở 1 Trường Đại học PCCC

- Đối tượng: Lãnh đạo, cán bộ quy hoạch chức danh Trưởng phòng và tương đương khối Cảnh sát PCCC

- Thời gian đào tạo: 30 ngày.

Công an các tỉnh, thành phố, Cảnh sát PCCC tuyển chọn lập danh sách trích ngang gửi về trường chậm nhất 30/5/2017. Thời gian dự kiến mở lớp: tháng 9/2017

 

9.2. Bồi dưỡng quy hoạch chức danh Phó Trưởng phòng và tương đương khối Cảnh sát PCCC

- Chỉ tiêu: 200 học viên

- Địa điểm mở lớp: Cơ sở 1 Trường Đại học PCCC

- Đối tượng: Lãnh đạo, cán bộ quy hoạch chức danh Phó Trưởng phòng và tương đương khối Cảnh sát PCCC

- Thời gian đào tạo: 30 ngày.

Công an các tỉnh, thành phố, Cảnh sát PCCC tuyển chọn lập danh sách trích ngang gửi về trường chậm nhất 30/5/2017. Thời gian dự kiến mở lớp: tháng 10/2017

 

X.  TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Nhận được kế hoạch này, đề nghị Công an Tỉnh, Thành phố hoặc Cảnh sát PC&CC hướng dẫn cán bộ chiến sỹ lập và gửi hồ sơ đăng ký, danh sách trích ngang về trường theo kế hoạch.

- Phòng Quản lý đào tạo hướng dẫn, đôn đốc, tiếp nhận hồ sơ và lập kế hoạch ôn tập thi, tuyển sinh theo quy định.

Trong quá trình triển khai có khó khăn, vướng mắc xin liên hệ với Phòng Quản lý đào tạo của Trường để được hướng dẫn, giải đáp hoặc xem thêm trong Quy chế tuyển sinh và những điều cần biết về tuyển sinh năm 2017 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

 

Mẫu danh sách cán bộ chọn cử cán bộ đi đào tạo trung cấp PCCC xem tại đây

Mẫu danh sách cán bộ đăng ký dự thi tuyển sinh hệ liên thông xem tại đây 

 

Điện thoại liên hệ Phòng QLĐT: 069.45212; 04.35533992

- Đ/c Nguyễn Thanh Hải – Trưởng phòng QLĐT: 0905.968.789

- Đ/c Quách Văn Tuấn – Phó trưởng phòng QLĐT: 0989.992.114

- Fax: 069.45212; 0435530757.

 

 

Phòng Quản lý đào tạo

 

Thư viện ảnh Xem thêm >>

VideoXem thêm >>

Get the Flash Player to see this player.

Thống kê truy cập

Hiện có 64 khách trực tuyến

 lượt truy cập 

Liên kết website