THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Nâng cao hiệu quả xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn quận cầu giấy của phòng cảnh sát phòng cháy và chữa cháy số 3 – Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố Hà Nội.

 

 1. Họ tên học viên: Phạm Thị Hải Hòa                            2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 25/08/1987

4. Nơi sinh: Tam Điệp, Ninh Bình

5. Quyết định trúng tuyển đào tạo trình độ Thạc sĩ số: 1129/QĐ-T34-P2 ngày 28 tháng  năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học PCCC

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: không

7. Tên đề tài luận văn: Nâng cao hiệu quả xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn quận cầu giấy của phòng cảnh sát phòng cháy và chữa cháy số 3 – Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố Hà Nội.

8. Chuyên ngành: Tổ chức phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ;

Mã số: 60.86.01.13

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: Tiến sĩ Nguyễn Thanh Hải, Trường Đại học PCCC

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

- Luận văn hệ thống lại lý luận về công tác xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực PC&CC góp phần làm rõ kiến thức này phục vụ công tác chuyên môn.

- Luận văn nghiên cứu, đánh giá, làm rõ thực trạng xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực PC&CC của Phòng Cảnh sát PC&CC số 3 trên địa bàn quận Cầu Giấy, những kết quả đạt được, tồn tại và nguyên nhân cơ bản.

- Luận văn đề xuất giải pháp giúp cho Phòng Cảnh sát PC&CC số 3 nâng cao hiệu quả công tác xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực PC&CC trên địa bàn quận Cầu Giấy.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

- Giúp cán bộ được giao nhiệm vụ thuộc Phòng Cảnh sát PC&CC số 3 nắm vững lý luận về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực PC&CC;

- Giúp Phòng Cảnh sát PC&CC số 3 khắc phục những tồn tại, từng bước nâng cao hiệu quả xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực PC&CC;

- Làm tài liệu tham khảo phục vụ công tác giảng dạy và nghiên cứu trong trường Đại học PCCC. 

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

- Nghiên cứu nâng cao hiệu quả công tác xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực PC&CC trong từng nội dung quản lý nhà nước về PC&CC trên địa bàn quận Cầu Giấy như đối với vận chuyển chất hàng có nguy hiểm về cháy, nổ; bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc… khắc phục những tồn tại;

- Nghiên cứu nâng cao hiệu quả công tác xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực PC&CC trên địa bàn thành phố Hà Nội, thống nhất tổ chức công tác này theo chức năng của lực lượng Cảnh sát PC&CC.

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: không

 

 

INFORMATION ON MASTER'S THESIS

1. Name of student: Pham Thi Hai Hoa                   2. Gender: Female

3. Date of birth: 08/25/1987

4. Place of birth: Tam Diep, Ninh Binh

5. Matriculation decision on training Master degree No. 1129 / QD-T34-P2 August 28, 2017 of the Rector of the University of Fire Fighting and Prevention.

6. Changes in academic process: None

7. Name of thesis: Improving the efficiency of administrative violation sanctions in the field of fire fighting and prevention in Cau Giay district of the Office of fire fighting and prevention no. 3 - Hanoi police of fire fighting and prevention.

8. Major: Organization of fire and rescue;

Code: 60.86.01.13

9. Supervisor: Dr. Nguyen Thanh Hai, University of fire fighting and prevention.

10. Summary of the main findings:

- The thesis systematizes arguments and theories on administrative violation sanctions in the field of fire fighting and prevention, which helps to clarify this knowledge and serves professional work.

- Thesis researches, assesses and clarifies the reality of sanctions toward administrative violations in the area of fire fighting and prevention of the Office of fire fighting and prevention no. 3 in Cau Giay district, the results, shortcomings and basic causes.

- The thesis also suggests solutions for Office of fire fighting and prevention no. 3 to enhance the effectiveness of administrative violation sanctions in fire fighting and prevention field in Cau Giay district.

11. Applicability in practice:

- To help staffs under duty of the Office of fire fighting and prevention no. 3 to master the theory of administrative violation sanctions in the field of fire fighting and prevention;

- To help the Office of fire fighting and prevention no. 3 to make good all the shortcomings, gradually improve the efficiency of administrative violation sanctions in fire fighting and prevention;

- To be the references to serve the teaching and research in the University Fire Fighting and Prevention.

12. The directions for further studies:

- Research to enhance the effectiveness of sanctions against administrative violations in the field of fire fighting and prevention in each content of State management on fire fighting and prevention in Cau Giay district; for example, the transportation of hazardous and explosive goods; fire insurance and mandatory explosives ... overcoming the shortcomings;

- Research to enhance the effectiveness of sanctions against administrative violations in the field of fire fighting and prevention in Hanoi city, to unify this work with the functions of the police of Fire.

13. All works published related to the thesis: None

 

 

Các tin khác:

THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Giải pháp nâng cao chất lượng công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SỸ: Quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy của lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy đối với các nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh Bình Thuận THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về Phòng cháy và chữa cháy của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy đối với các cơ sở Phật giáo trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về phòng cháy và chữa cháy của lực lượng cảnh sát phòng cháy và chữa cháy đối với các trường phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Giải pháp nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy của lực lượng cảnh sát phòng cháy và chữa cháy đối với các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Thái Bình. THÔNG TIN LUẬN VĂN THẠC SĨ: Nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về phòng cháy chữa cháy theo chức năng của lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy đối với các chợ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động phòng cháy và chữa cháy của lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở tại các siêu thị và trung tâm thương mại trên các địa bàn quận 9 và quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy đối với các nhà nghỉ, khách sạn trên địa bàn thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động phòng cháy và chữa cháy tại các chung cư cao tầng trên địa bàn Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Quan hệ phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy với các cơ quan chức năng trong quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy đối với cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Tin mới nhất

Thư viện ảnh Xem thêm >>

VideoXem thêm >>

Get the Flash Player to see this player.

Thống kê truy cập

Hiện có 63 khách trực tuyến

 lượt truy cập 

Liên kết website