THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Giải pháp nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về PCCC của Cảnh sát PCCC đối với các cơ sở may mặc trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

 

1. Họ và tên học viên: Nguyễn Thanh Điệp                       2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 06/3/1976;

4. Nơi sinh: Bến Cát- Bình Dương

5. Quyết định công nhận trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ số: Giấy báo nhập học số 37/GPNH-T34-P1 ngày 03/9/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học PCCC.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không.

7. Tên đề tài luận văn: Giải pháp nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về PCCC của Cảnh sát PCCC đối với các cơ sở may mặc trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

8. Chuyên ngành: Tổ chức phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ;

9. Mã số: 60.86.01.13

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Vũ Văn Thủy.

11. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Luận văn gồm có 3 chương: Chương 1 đã nghiên cứu xây dựng cơ sở lý luận về hoạt động quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy tại các cơ sở may mặc; chương 2 của luận văn đã phân tích tình hình, đặc điểm kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Dương ảnh hưởng đến hiệu lực quản lý Nhà nước về PCCC đối với các cơ sở may mặc, trên cơ sở các số liệu thu thập được, luận văn đã đánh giá thực trạng hoạt động quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở may mặc của Cảnh PCCC tỉnh Bình Dương. Từ đó phân tích những nguyên nhân dẫn tới tồn tại, thiếu sót trong hoạt động quản lý nhà nước về PCCC đối với các cơ sở may mặc; chương 3 của luận văn dựa trên cơ sở lý luận, thực trạng hoạt động quản lý nhà nước về PCCC và những định hướng trong tổ chức thực hiện công tác quản lý của nhà nước về PCCC, luận văn đã nghiên cứu, đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy tại các cơ sở may mặc trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

+ Kết quả của luận văn có thể sử dụng vào thực tiễn nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về PCCC của Cảnh sát PCCC đối với các cơ sở may mặc trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

+ Kết quả nghiên cứu của luận văn góp phần bổ sung, hoàn thiện hệ thống lý luận về hoạt động quản lý nhà nước về PCCC đối với các cơ sở may mặc;

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo (nếu có).

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Bài báo khoa học đăng trên tạp chí PCCC “Một số giải pháp nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về PCCC đối với các cơ sở may mặc trên địa bàn tỉnh Bình Dương”.


INFORMATION ON MASTER’S THESIS

                                                                                                                                     

1. Full name :                               Le Thanh Diep            2. Sex: Male.

3. Date of birth:                            March 6th 1976                 

4. Place of  birth: Ben Cat – Binh Duong.

5. Admission decision number: 37/GPNH-T34-P2;        Dated: 03/9/2015.

6. Changes in academic process:                                        

7. Official thesis title: Solutions improve effect of State management in fire fighting and prevention of fire police for Garment Companies in Binh Duong province.

8. Major:   Fire and rescue organization                                    9. Code: 60.86.01.13

10. Supervisors: Doctor Vu Van Thuy – Head of the faculty of rescue - The University of Fire fighting and Prevention.

11. Summary of the findings of the thesis: 

In chapter 1, we have studied a theoretical basis for the operation of state management in fire fighting and prevention for garment companies. In chapter 2 of the thesis, we have analyzed the situation and characteristics of Binh Duong province's social and economic influence on the effect of state management in the fire fighting and prevention for garment companies in Binh Duong province. The thesis has assessed the status of operations of state management in the fire fìghting and prevention for garment companies and analyzed the cause of limitations of operation of state management of fire fighting and prevention for garment companies in Binh Duong province. In the last chapter 3, we have proposed some solutions to improve the effect of State management in the fire fighting and prevention of fire police for Garment Companies in Binh Duong province.

12. Practical applicability:

- The results of the thesis can be used to improve effect of State management in fire fighting and prevention of fire police for Garment Companies in Binh Duong province.

- The results of the thesis will contribute to the supplementation and completion of the theoretical system of operation of state management in fire fighting and prevention for garment companies.

13. Further research directions (if any).

14. Thesis-related publications: Scientific article of Fire magazine: Some solutions to improve the effect of State management in the fire fighting and prevention for Garment Companies in Binh Duong province”.

 

 

 

                                                                                    Date: November, 27th 2017

                                                                              Signature: 

Nguyễn Thanh Điệp  

Các tin khác:

THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Nâng cao hiệu quả xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn quận cầu giấy của phòng cảnh sát phòng cháy và chữa cháy số 3 – Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố Hà Nội. THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Giải pháp nâng cao chất lượng công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SỸ: Quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy của lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy đối với các nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh Bình Thuận THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về Phòng cháy và chữa cháy của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy đối với các cơ sở Phật giáo trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về phòng cháy và chữa cháy của lực lượng cảnh sát phòng cháy và chữa cháy đối với các trường phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Giải pháp nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy của lực lượng cảnh sát phòng cháy và chữa cháy đối với các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Thái Bình. THÔNG TIN LUẬN VĂN THẠC SĨ: Nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về phòng cháy chữa cháy theo chức năng của lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy đối với các chợ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động phòng cháy và chữa cháy của lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở tại các siêu thị và trung tâm thương mại trên các địa bàn quận 9 và quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy đối với các nhà nghỉ, khách sạn trên địa bàn thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động phòng cháy và chữa cháy tại các chung cư cao tầng trên địa bàn Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh.

Thư viện ảnh Xem thêm >>

VideoXem thêm >>

Get the Flash Player to see this player.

Thống kê truy cập

Hiện có 26 khách trực tuyến

 lượt truy cập 

Liên kết website