THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động khám nghiệm hiện trường vụ cháy của Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy thành phố Hà Nội.

 

1. Họ tên học viên: Nguyễn Quốc Minh                       2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh:

4. Nơi sinh: xã Quỳnh Trang, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình

5. Quyết định trúng tuyển đào tạo trình độ Thạc sĩ số: 1129/QĐ-T34-P2 ngày 28 tháng 8 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học PCCC

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: không

7. Tên đề tài luận văn: Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động khám nghiệm hiện trường vụ cháy của Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy thành phố Hà Nội.

8. Chuyên ngành: Tổ chức phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ;

Mã số: 60.86.01.13

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: Tiến sĩ Lương Khắc Vọng, Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

- Luận văn hoàn thiện lý luận khám nghiệm hiện trường vụ cháy theo chức năng của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy

- Luận văn đánh giá toàn diện về thực trạng hoạt động khám nghiệm hiện trường vụ cháy của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy thành phố Hà Nội, chỉ ra những kết quả đạt được, tồn tại và nguyên nhân.

- Luận văn đưa ra một số giải pháp góp phần nâng cao chất lượng hoạt động khám nghiệm hiện trường vụ cháy theo chức năng của Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy thành phố Hà Nội.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

- Luận văn được sử dụng làm tài liệu để nghiên cứu, tham khảo cho công tác nghiên cứu, học tập trong Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy.

  - Những giải pháp luận văn đưa ra có thể được vận dụng để nâng cao chất lượng hoạt động khám nghiệm hiện trường vụ cháy của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy thành phố Hà Nội.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: không

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: không


 

INFORMATION ON MASTER'S THESIS

 

1. Full name: Nguyen Quoc Minh                                       2. Gender: Male

3. Date of birth: 06/06/1986

4. Place of birth: Quynh Trang commune, Quynh Phu district, Thai Binh province

5. Admission decision number: 1129/QD-T34-P2 dated 28.08.2017 of Rector of the University of Fire Fighting and Prevention.

6. Changes in academic process: None

7. Name of dissertation: Solutions to improve the quality of fire scene inspection of the Hanoi Fire Prevention and Fighting Police

8. Major: Fire and rescue organization

9. Supervisors: Dr. Luong Khac Vong, University of Fire Fighting and Prevention

10. Summary of the findings of the thesis:

- This thesis contributes to the completion of theory of the fire scene inspection according to the functions of the Fire Prevention and Fighting Police

- The thesis provides a comprehensive assessment of the actual fire scene inspection activities of the Hanoi Fire Prevention and Fighting Police and shows the achievements, the existence and causes

- The thesis presents a number of solutions that contribute to improve the quality of fire scene inspection activities according to the functions of Hanoi Fire Prevention and Fighting Police.

11. Practical applicability:

- The thesis is used as a document for the purpose of research and reference in researching and studying works at the University of Fire Fighting and Prevention.

- These solutions provided by the thesis can be used to improve the quality of fire scene inspection of the Hanoi Fire Prevention and Fighting Police.

12. Further research directions: None

13. Thesis-related publications: None

                                                                                                Hanoi, November 11th, 2017

                                                                                   

                                                                                       Nguyen Quoc Minh

Các tin khác:

THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Giải pháp nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về PCCC của Cảnh sát PCCC đối với các cơ sở may mặc trên địa bàn tỉnh Bình Dương. THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Nâng cao hiệu quả xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn quận cầu giấy của phòng cảnh sát phòng cháy và chữa cháy số 3 – Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố Hà Nội. THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Giải pháp nâng cao chất lượng công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SỸ: Quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy của lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy đối với các nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh Bình Thuận THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về Phòng cháy và chữa cháy của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy đối với các cơ sở Phật giáo trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về phòng cháy và chữa cháy của lực lượng cảnh sát phòng cháy và chữa cháy đối với các trường phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Giải pháp nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy của lực lượng cảnh sát phòng cháy và chữa cháy đối với các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Thái Bình. THÔNG TIN LUẬN VĂN THẠC SĨ: Nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về phòng cháy chữa cháy theo chức năng của lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy đối với các chợ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động phòng cháy và chữa cháy của lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở tại các siêu thị và trung tâm thương mại trên các địa bàn quận 9 và quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy đối với các nhà nghỉ, khách sạn trên địa bàn thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

Thư viện ảnh Xem thêm >>

VideoXem thêm >>

Get the Flash Player to see this player.

Thống kê truy cập

Hiện có 33 khách trực tuyến

 lượt truy cập 

Liên kết website