THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cơ giới của lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn Thành phố Cần Thơ.

 

1. Họ và tên học viên: Phạm Tuấn Linh   2. Giới tính: Nam.

3. Ngày sinh: 3/6/1982

4. Nơi sinh: Ninh Mỹ - Hoa Lư – Ninh Bình

5. Quyết định công nhận trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sỹ: 1129/QĐ-T34-P2 ngày 28/8/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học PCCC.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: không.

7. Tên đề tài luận văn: Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cơ giới của lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn Thành phố Cần Thơ

8. Chuyên ngành: Tổ chức Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

9. Mã số: 60.86.01.13.

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Xã Hội – Phó Hiệu trưởng– Trường Đại học PCCC.

11. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

- Hoàn thiện các văn bản quy định về quản lý các phương tiện chữa cháy, cứu nạn cứu hộ cơ giới.

- Hoàn thiện bộ máy, tổ chức quản lý phương tiện chữa cháy, cứu nạn cứu hộ cơ giới của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy thành phố Cần Thơ

- Nâng cao trách nhiệm, trình độ của cán bộ, chiến sỹ và những người làm công tác quản lý phương tiện chữa cháy, cứu nạn cứu hộ cơ giới.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạmtrong các hoạt động của công tác quản lý phương tiện chữa cháy, cứu nạn cứu hộ cơ giới.

- Tăng cường đầu tư kinh phí cho công tác quản lý, sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện chữa cháy, cứu nạn cứu hộ cơ giới.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý phương tiện chữa cháy, cứu nạn cứu hộ cơ giới

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: kết quả của luận văn có thể áp dụng vào thực tiễn trong công tác quản lý, bảo quản, bảo dưỡng các phương tiện chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cơ giới của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Bên cạnh đó, luận văn còn có thể làm tài liệu tham khảo trong công tác quản lý phương tiện chữa cháy cơ giới tại các đơn vị phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong cả nước.

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2017

NGƯỜI THỰC HIỆN

 

 

Phạm Tuấn Linh

 

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name:  Pham Tuan Linh...................................... 2. Sex: Male

3. Date: 3/6/1982.......................................................... 4. Place of birth: Ninh Binh

5. Adminssion decision number: 1129/QĐ-T34-P2 date 28/8/2015 issued by Rector of  The University of Fire Fighting and Prevention.

6. Changes in academic process: No

7. Official thesis title: Solutions to improve effectiveness of management, maintain of mechanical fire fighting equipment of Fire prevention and fire fighting Police in Can Tho

8. Major: Fire Fighting & Prevention and Rescue.

9. Code: 60.86.0113

10. Supervisors: Dr. Nguyen Xa Hoi- University of Fire prevention and Fire fighting

11. Summary of the findings of the thesis

- Complete documents regulating the management of mechanical fire fighting and rescue equipment;

- Improve the system of organizations in managing mechanical fire fighting equipment of Hai Phong Fire prevention and fire fighting Police;

- Improve responsibility and capacity of officers, police and management officers of mechanical fire fighting equipment;

- Improve the inspection and handling of violations in managing, using mechanical fire fighting equipment;

- Improve the investment in managing, using mechanical firefighting equipment;

- Improve the application of information technology in managing, using mechanical fire fighting equipment.

12. Practical applicability: the findings of the thesis can be applied into the effectiveness of management, maintain of mechanical fire fighting equipment of Fire prevention and fire fighting Police in Can Tho. Besides, the thesis can be used as reference for managing mechanical fire fighting equipment at different units of fire prevention, fire fighting and rescue nationwide.

 

                                                                        Date: 28/11/2017

                                                                        Signature:…………………

                                                                        Full name: Phạm Tuấn Linh 

Thư viện ảnh Xem thêm >>

VideoXem thêm >>

Get the Flash Player to see this player.

Thống kê truy cập

Hiện có 57 khách trực tuyến

 lượt truy cập 

Liên kết website