THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SỸ: Giải pháp nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy đối với các cơ sở sơ chế, đóng gói, bảo quản quả thanh long xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

 

1. Họ và tên học viên: Nguyễn Trần Tiến Dũng                 2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 25/7/1984

4. Nơi sinh: Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

5. (Theo Quyết định công nhận trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sỹ số: 1129/QĐ-T34-P2 ngày 28/8/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học PCCC.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận văn: Giải pháp nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy đối với các cơ sở sơ chế, đóng gói, bảo quản quả thanh long xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

8. Chuyên ngành: Tổ chức PCCC&CNCH;

9. Mã số: 60.86.01.13.

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS. Đồng Xuân Thọ

11. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Luận văn nghiên cứu, làm rõ cơ sở lý luận và thực trạng hoạt động quản lý nhà nước về PCCC tại các cơ sở sơ chế, đóng gói, bảo quản quả thanh long xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; rút ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân tồn tại trong công tác quản lý nhà nước về PCCC; đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về PCCC đối với các cơ sở sơ chế, đóng gói, bảo quản quả thanh long xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Xuất phát từ thực tế hoạt động quản lý nhà nước về PCCC và những yêu cầu về PCCC đối với các cơ sở sơ chế, đóng gói, bảo quản quả thanh long xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, đề tài luận văn đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về PCCC đối với các cơ sở sơ chế, đóng gói, bảo quản quả thanh long xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Bình Thuận mang tính đồng bộ.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Kết quả của luận văn chỉ rõ được những mặt làm được, mặt còn hạn chế, yếu kém trong hoạt động quản lý nhà nước về PCCC tại các cơ sở sơ chế, đóng gói, bảo quản quả thanh long xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Từ đó giúp cho các lực lượng, đặc biệt là lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an tỉnh Bình Thuận làm tốt hơn hoạt động quản lý nhà nước về PCCC tại các cơ sở này.

 

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: DUNG NGUYEN TRAN TIEN                      2. Sex: Male

3. Date of birth: 25/7/1984                     

4. Place of birth: Phan Thiet, Binh Thuan

5. Admission decision number: 1129/QĐ-T34-P2  Dated: 18/05/2015

6. Changes in academic process: No

7. Official thesis title: State management on fire prevention and fighting of fire prevention and fighting police for hydropower plants in Binh Thuan province.

8. Major: Fire fighting &Prevension and Rescure  

9. Code: 60.86.01.13.

10. Supervisors: Dr. Tho Dong Xuan

11. Thesis summary

The thesis has investigated and clarified the theoretical basis and the reality of the state management on fire prevention and fire fighting at exported dragon preliminary processing, packaging and preservation facilities in Binh Thuan province. Shortcomings, limitations and existing causes in state management on fire saftety  have also been drawn out. Moreover, the thesis has proposed some solutions to improve the effectiveness of the state management on fire prevention and fighting in these facilities.

12. Applications

The thesis result has clearly shown the good points and limitaions in state fire safety management at exported dragon preliminary processing, packaging and preservation facilities in Binh Thuan province, which helps Binh Thuan fire and rescue service manage fire safety activities better.

                                                            Date: 11/11/2017

  Signature:

  Full name: DUNG NGUYEN TRAN TIEN 

Các tin khác:

THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cơ giới của lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn Thành phố Cần Thơ. THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Nâng cao hiệu quả hoạt động phòng cháy, chữa cháy của lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở tại các nhà máy hóa chất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Nâng cao chất lượng công tác tham mưu của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt PCCC tại các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với các chung cư cao tầng trên địa bàn quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội. Giảng viên Trường Đại học PCCC bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ tại Đại học Quốc gia Hà Nội Trường Đại học PCCC nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở Hội thảo Khoa học và Công nghệ chữa cháy Châu Á – Châu Đại Dương lần thứ 11 Giảng viên Trường Đại học PCCC tham dự hội thảo Quốc tế Thiết kế và Hiệu chuẩn Vi Mạch Tích hợp lần thứ 7 (ICDV 2017) Trường Đại học PCCC nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở

Thư viện ảnh Xem thêm >>

VideoXem thêm >>

Get the Flash Player to see this player.

Thống kê truy cập

Hiện có 37 khách trực tuyến

 lượt truy cập 

Liên kết website