THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng PCCC cơ sở tại các cơ sở gia công chế biến gỗ trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

 

 1. Họ và tên học viên: Phạm Trung Nghĩa                      2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 10/91975.                          4. Nơi sinh: Vụ Bản - Nam Định.

5. Quyết định công nhận trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ số: 1260/2015/QĐ-T34-P4 ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học PCCC.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

7. Tên đề tài luận văn: Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng PCCC cơ sở tại các cơ sở gia công chế biến gỗ trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

8. Chuyên ngành: Tổ chức phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ;

9. Mã số: 60.86.01.13.

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS Vũ Văn Thủy - Trưởng Khoa cứu nạn, cứu hộ - Trường Đại học PCCC.

11. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Luận văn gồm có 3 chương: Chương 1 đã nghiên cứu xây dựng cơ sở lý luận về hoạt động của lực lượng PCCC cơ sở tại các cơ sở gia công chế biến gỗ; chương 2 của luận văn đã phân tích tình hình, đặc điểm của các cơ sở gia công chế biến gỗ có liên quan đến công tác PCCC và CNCH, trên cơ sở các số liệu thu thập được, luận văn đã đánh giá thực trạng hoạt động của lực lượng PCCC cơ sở tại các cơ sở gia công chế biến gỗ. Từ đó phân tích những nguyên nhân dẫn tới tồn tại, hạn chế trong hoạt động của lực lượng PCCC cơ sở tại các cơ sở gia công chế biến gỗ trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương; chương 3 dựa trên cơ sở lý luận, thực trạng hoạt động của lực lượng PCCC cơ sở và những định hướng trong công tác đảm bảo an toàn PCCC và CNCH đối với các cơ sở gia công chế biến gỗ trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một, trong thời gian tới. Luận văn đã đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng PCCC cơ sở tại các cơ sở gia công chế biến gỗ trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

+ Kết quả của luận văn có thể sử dụng vào thực tiễn nâng cao chất lượng hoạt động PCCC tại các cơ sở gia công chế biến gỗ trên địa bàn TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Đồng thời giúp cho cơ quan chức năng hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động của lực lượng PCCC cơ sở tại các cơ sở gia công chế biến gỗ;

+ Kết quả nghiên cứu của luận văn góp phần bổ sung, hoàn thiện hệ thống lý luận về hoạt động PCCC tại các cơ sở gia công chế biến gỗ.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Bài báo khoa học đăng trên tạp chí PCCC “Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng PCCC cơ sở tại các cơ sở gia công chế biến gỗ trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương”.

 

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

 

1. Full name : Pham Trung Nghia                               2. Sex: Male

3. Date of birth:   10/9/1975                                         4. Place of  birth: Vu Ban - Nam Dinh

5. Admission decision number: 1260/2015/QĐ-T34-P4      Dated: 18/9/2015

6. Changes in academic process:

7. Official thesis title: Solutions to improve the operational quality of fire personnel at the wood processing companies in Thu Dau Mot city in Binh Duong province.

8. Major: Fire and rescue organization                         

9. Code: 60.86.01.13.

10. Supervisors: Dr. Vu Van Thuy – Head of the faculty of rescue – The University of Fire fighting and Prevention.

11. Summary of the findings of the thesis:

In chapter 1, we have studied a theoretical basis for the operation of the fire fighting and prevention force in wood processing companies. In chapter 2 of the thesis, we have analyzed the situation and characteristics of the wood processing companies related to fire and rescue work. The thesis has assessed the status of operations of fire fìghting and prevention force in wood processing companies. It also analyzed the cause of limitations in the operation of  the fire fighting and prevention force at wood processing companies in Thu Dau Mot city in Binh Duong province. In the last chapter 3, we have proposed some solutions for the quality improvement of the operation of the fire fighting and prevention force at the wood processing companies in Thu Dau Mot city in Binh Duong province.

12. Practical applicability (if any):

- The results of the thesis can be used to improve the operational quality of the fire fighting and prevention at the wood processing companies in Thu Dau Mot city in Binh Duong province.

- The results of the thesis will contribute to the suplement and completion of the theoretical system of the fire operation in the wood processing companies.

13. Further research directions (if any).

14. Thesis-related publications:

Scientific article of Fire magazine: Solutions to improve the operational quality of fire personnel at the wood processing companies in Thu Dau Mot city in Binh Duong province.

                                                                                          Date:     /    /2017

                                                                           Signature:

                                                                           Full name: Pham Trung Nghia

Các tin khác:

THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SỸ: Giải pháp nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy đối với các cơ sở sơ chế, đóng gói, bảo quản quả thanh long xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Giải pháp nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về PCCC của Cảnh sát PCCC đối với các cơ sở may mặc trên địa bàn tỉnh Bình Dương. THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cơ giới của lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn Thành phố Cần Thơ. THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Giải pháp nâng cao chất lượng công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Nâng cao hiệu quả hoạt động phòng cháy, chữa cháy của lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở tại các nhà máy hóa chất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SỸ: Quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy của lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy đối với các nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh Bình Thuận THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Nâng cao chất lượng công tác tham mưu của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về phòng cháy và chữa cháy của lực lượng cảnh sát phòng cháy và chữa cháy đối với các trường phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động khám nghiệm hiện trường vụ cháy của Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy thành phố Hà Nội. THÔNG TIN LUẬN VĂN THẠC SĨ: Nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về phòng cháy chữa cháy theo chức năng của lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy đối với các chợ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Tin mới nhất

Thư viện ảnh Xem thêm >>

VideoXem thêm >>

Get the Flash Player to see this player.

Thống kê truy cập

Hiện có 129 khách trực tuyến

 lượt truy cập 

Liên kết website