THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Giải pháp nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về phòng cháy và chữa cháy đối với các khu công nghiệp theo chức năng của lực lượng cảnh sát phòng cháy và chữa cháy Thành phố Hà Nội

 

1. Họ và tên học viên: Vương Ngọc Sáng                                     2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 17/01/1978

4. Nơi sinh: Đông Anh - Hà Nội

5. Quyết định công nhận trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ số: 1260/QĐ-T34-P4 Ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học PCCC.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận văn: Giải pháp nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về phòng cháy và chữa cháy đối với các khu công nghiệp theo chức năng của lực lượng cảnh sát phòng cháy và chữa cháy Thành phố Hà Nội

8. Ngành: Tổ chức Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ;             Mã số: 60.86.01.13

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS, Tiến sĩ Đào Hữu Dân, Trường Đại học PCCC

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

- Thường xuyên tiến hành các mặt công tác điều tra cơ bản về PCCC trong các khu công nghiệp

- Chủ động nắm tình hình, tham mưu đề xuất cấp có thẩm quyền, ban hành, chỉ đạo, bảo đảm các yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy đối với  khu công nghiệp

- Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng PCCC cơ sở, PCCC chuyên ngành; hướng dẫn trang bị, quản lý, sử dụng có hiệu quả phương tiện PCCC trong các khu công nghiệp

- Nâng cao chất lượng công tác thẩm duyệt, nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy

- Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, thanh tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về phòng cháy và chữa cháy

- Nâng cao chất lượng công tác hướng dẫn xây dựng và thực tập phương án chữa cháy và nâng cao hiệu quả điều tra nguyên nhân vụ cháy trong các khu công nghiệp

- Hoàn thiện tổ chức bộ máy, nâng cao trình độ, năng lực quản lý của đội ngũ cán bộ Cảnh sát PCCC trong quản lý nhà nước về PCCC đối với khu công nghiệp

- Thực hiện quan hệ phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát PCCC với các cơ quan, lực lượng khác trong quản lý nhà nước về PCCC đối với khu công nghiệp.

11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn: kết quả của luận văn có thể áp dụng vào thực tiễn trong công tác quản lý Nhà nước về phòng cháy và chữa cháy đối vơi các khu công nghiệp theo chức năng của lực lượng cảnh sát phòng cháy và chữa cháy Thành phố Hà Nội. Bên cạnh đó, luận văn còn có thể làm tài liệu tham khảo trong công tác quản lý Nhà nước về phòng cháy và chữa cháy đối vơi các khu công nghiệp theo chức năng của lực lượng cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tại các đơn vị phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong cả nước.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: nghiên cứu nâng cao hiệu quả Nhà nước về phòng cháy và chữa cháy đối với các khu công nghiệp theo chức năng của lực lượng cảnh sát phòng cháy và chữa cháy.

13. Những công trình đã công bố liên quan đến luận văn: không

INFORMATION ON MASTER’S THESIS 

1. Full name : Vuong Ngoc Sang            

2. Sex: Male

3. Date of birth: 17/01/1978                      

4. Place of  birth: Dong Anh - Ha Noi

5. Admission decision number: 1260/QĐ-T34-P4 Dated 18/9/2015 issued by Rector of The University of fire fighting and prevention

6. Changes in academic process: None

7. Official thesis title: Solutiong to Improve effectiveness of state management of fire fighting and prevention for industrial zones following  function of fire department in Ha Noi city.

8. Major: Fire prevention, fire fighting and rescue            

9. Code: 60.86.01.13

10. Supervisors: Assoc. Prof Dr. Dao Huu Dan – Fomer Head of law department of The University of Fire Firefighting and Prevention

11. Summary of the findings of the thesis:

- Investigating the basic features of fire in industrial zones regularly;

- Advisoring and suggesting the competent state agencies in directing, promulgating of legal documents, insuring eligibilitis of firefighting for industrial zones proactively.

- Improve effectiveness of propaganda, improve the quality of operations of fire defence forces in individual factories and fire defence forces in industrial zones; guide fire defence forces equip, manage and use equipment of fire fighting and rescue in industrial zones.

- Improve the quality of design approval and acceptance of fire fighting, preventing and rescue

- Improve the quality of inspection, handle violations of regulations on fire prevention and fighting

- Improve the quality of guiding design and practice fire fighting plan; investigating the cause of fires in industrial zones.

- Hoàn thiện tổ chức bộ máy, nâng cao trình độ, năng lực quản lý của đội ngũ cán bộ Cảnh sát PCCC trong quản lý nhà nước về PCCC đối với khu công nghiệp

- Improve the organizational structure, raise capacity of management of fire prevention police officers in state management of fire prevention and fighting for industrial zones.

- Implement the coordination relationship between fire police force and other agencies and forces in state management of fire prevention and fighting for industrial zones.

12. Practical applicability:

The results of the thesis can be applied into reality operation of the State management of Fire fighting and prevention in industrial zones following functions of fire department. Besides, the thesis can be used as reference for the State management of Fire fighting and prevention in industrial zones.

13. Further research directions: study this problem in other scopes

14. Thesis-related publications: none

 Date: 30/8/2017

Signature:

Full name: Vuong Ngoc Sang 

Các tin khác:

Đồng chí Thượng tá Nguyễn Quang An bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ ngành kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Đồng chí Đại uý Phạm Khắc Lịch bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Luật học THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động khám nghiệm hiện trường vụ cháy của Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy thành phố Hà Nội. THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Giải pháp nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về PCCC của Cảnh sát PCCC đối với các cơ sở may mặc trên địa bàn tỉnh Bình Dương. THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Nâng cao hiệu quả xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn quận cầu giấy của phòng cảnh sát phòng cháy và chữa cháy số 3 – Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố Hà Nội. THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Giải pháp nâng cao chất lượng công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SỸ: Quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy của lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy đối với các nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh Bình Thuận THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về Phòng cháy và chữa cháy của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy đối với các cơ sở Phật giáo trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về phòng cháy và chữa cháy của lực lượng cảnh sát phòng cháy và chữa cháy đối với các trường phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Giải pháp nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy của lực lượng cảnh sát phòng cháy và chữa cháy đối với các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Thư viện ảnh Xem thêm >>

VideoXem thêm >>

Get the Flash Player to see this player.

Thống kê truy cập

Hiện có 23 khách trực tuyến

 lượt truy cập 

Liên kết website