LUẬN VĂN THẠC SỸ: Hoạt động của lực lượng dân phòng trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các khu dân cư trên địa bàn quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

 

1. Họ và tên học viên: NGUYỄN KHẮC NAM  2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 10/8/1978.

4. Nơi sinh: Phường Giang Biên, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội.

5. Quyết định công nhận trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sỹ số: 1906/QĐ-T34-P2 ngày 30/8/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học PCCC.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không.

7. Tên đề tài luận văn: Hoạt động của lực lượng dân phòng trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các khu dân cư trên địa bàn quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

8. Chuyên ngành: Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Mã số: 8.86.01.13.

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Hoàng Ngọc Hải – Trưởng Bộ môn Pháp luật, Nghiệp vụ Công an, Trường Đại học PCCC.

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Đề tài luận văn làm rõ những vấn đề lý luận liên quan đến hoạt động của lực lượng dân phòng trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại khu dân cư; phân tích, đánh giá đặc điểm tình hình và thực trạng hoạt động của lực lượng dân phòng trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các khu dân cư trên địa bàn quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội; từ đó, luận văn chỉ ra những ưu điểm, hạn chế, tồn tại và nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại đó. Cùng với đó, luận văn đưa ra dự báo tình hình và đề xuất các giải pháp có cơ sở lý luận và thực tiễn nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng dân phòng trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các khu dân cư trên địa bàn quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội trong thời gian tới.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Kết quả nghiên cứu của luận văn sẽ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng dân phòng trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các khu dân cư trên địa bàn quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội; đồng thời là tài liệu tham khảo, phục vụ công tác nghiên cứu khoa học, học tập và giảng dạy cho giáo viên, học viên và cán bộ thực tiễn làm công tác PCCC.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

13. Các công trình đã công bố:

- Bài báo “Hoạt động của lực lượng dân phòng trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các khu dân cư trên địa bàn quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội”, Tạp chí PCCC - Trường Đại học PCCC, Bộ Công an, Số 122, tháng 9/2019.


 

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: NGUYEN KHAC NAM              2. Gender: Male

3. Date of birth: 10th August, 1978.

4. Place of birth: Giang Bien Ward, Long Bien District, Hanoi City.

5. Admission decision number: 1906 / QD-T34-P2 dated 30th August, 2017 of the Rector of the University of Fire.

6. Changes in academic process: No.

7. Official thesis title: Activities of the civil defense force in the work of fire fighting and prevention, rescue in residential areas in Hai Ba Trung district, Hanoi city.

8. Major: Fire and Rescue; Code: 8.86.01.13.

9. Scientific instructor: TS. Hoang Ngoc Hai – Head of Law Department, Public Security Profession, University of Fire.

10. Summary of the results of the thesis:

The thesis topic clarifies the theoretical issues related to the operation of the civil defense force in the work of fire and rescue in residential areas; nalyse and assess the characteristics and situation of operation of the civil defense force in the work of fire and rescue in residential areas in Hai Ba Trung district, Hanoi city; Since then, the thesis shows the advantages, limitations, exist and causes of those limitations and shortcomings. Along with that, the dissertation provides a forecast of the situation and proposes theoretical and practical solutions to improve the efficiency of the civil defense force in the work of fire and rescue in residential areas in Hai Ba Trung district, Hanoi city in the near future.

11. Practical applicability, if any:

The research results of the thesis will contribute to improving the efficiency of the civil defense force in the work of fire and rescue in residential areas in Hai Ba Trung district, the city. Hanoi; It also serves as a reference for scientific research, learning and teaching for teachers, students and practical officers doing for fire fighting and prevention.

12. Further research directions, if any:

13. Thesis – related publications:

Article "Activities of the civil defense force in the work of fire and rescue in residential areas in Hai Ba Trung district, Hanoi city", Journal of fire fighting and prevention, University of Fire, Ministry of Public Security, No. 122, September 2019. 

Các tin khác:

LUẬN VĂN THẠC SỸ: Quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy đối với các khách sạn trên địa bàn thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SỸ: Công tác phòng cháy của lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thanh phố Viêng Chăn, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào LUẬN VĂN THẠC SĨ: Quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy đối với khu dân cư trên địa bàn thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. LUẬN VĂN THẠC SĨ: Công tác kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với các cơ sở kinh doanh xăng dầu của lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy Công an tỉnh Nam Định. LUẬN VĂN THẠC SĨ: Quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy đối với cơ sở sản xuất bảo bì giấy tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. LUẬN VĂN THẠC SĨ: Hoạt động của lực lượng Phòng cháy và chữa cháy cơ sở tại các nhà máy Xi măng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Trường Đại học PCCC họp Tiểu ban Chuyên môn xét tuyển các ứng viên đăng ký Nghiên cứu sinh khóa 2, chuyên ngành PCCC-CNCH THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN: Công tác quản lý, bảo dưỡng phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Hà Tĩnh. Họp hội đồng xét chọn đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở của giáo viên Bộ môn Khoa học cơ bản Giáo viên Trường Đại học PCCC bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ tại Học viện Cảnh sát nhân dân

Tin mới nhất

Thư viện ảnh Xem thêm >>

VideoXem thêm >>

Get the Flash Player to see this player.

Thống kê truy cập

Hiện có 73 khách trực tuyến

 lượt truy cập 

Liên kết website