THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Hoạt động của lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở tại khu công nghiệp Thạnh Phú, Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.

 

1. Họ và tên học viên: TRẦN MẠNH HÙNG,               2. Giới tính: Nam.

3. Ngày sinh: 21/6/1986.

4. Nơi sinh: Tp Nam Định, tỉnh Nam Định.

5. Quyết định công nhận trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ số 1906/QĐ-T34-P2 ngày 30 tháng 8 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học PCCC.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không.

7. Tên đề tài luận văn: Hoạt động của lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở tại khu công nghiệp Thạnh Phú, Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.

8. Chuyên ngành: Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Mã số: 8.86.01.13.

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Tuấn Anh - Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy.

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Luận văn đi sâu nghiên cứu và phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động của lực lượng PC&CC cơ sở tại khu công nghiệp Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng PC&CC cơ sở tại khu công nghiệp này trong thời gian tới.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Đề tài luận văn đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng phòng cháy và chữa cháy tại khu công nghiệp Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Các giải pháp này có thể áp dụng hiệu quả để khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng phòng cháy và chữa cháy khu công nghiệp Thạnh Phú, đáp ứng yêu cầu đảm bảo an ninh trật tự trong giai đoạn hiện nay.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Phát triển lý luận công tác phòng cháy, chữa cháy của lực lượng PC&CC cơ sở tại các khu công nghiệp trong giai đoạn hiện nay.

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không.

 

 

INFORMATION ON MASTER'S THESIS

 

1. Full name: TRAN MANH HUNG                                     2. Gender: Male

3. Date of birth: June 21h, 1986

4. Place of birth: Nam Dinh city, Nam Dinh province.

5. Admission decision number: 1906/QD-T34-P2 dated August 30, 2017 issued by Rector of University of Fire Prevention and Fighting

6. Changes in academic process: None

7. Name of dissertation: The activities of the Fire Police Force in Thanh Phu industrial park, Vinh Cuu district, Dong Nai province.

8. Major: Fire Fighting & Prevention and Rescue; Code: 8.86.01.13

9. Supervisors: Nguyen Tuan Anh PhD, The University of Fire.

10. Summary of the thesis result:

The research of the thesis has analyzed and assessed the status of the Fire Police force’s activities in Thanh Phu industrial park, Vinh Cuu district, Dong Nai province. Based on the findings, the paper has proposed some solutions to improve the effectiveness of the Fire Police force’s activities in this industrial zone in the near future.

11. Practical application:

The thesis has proposed some solutions to improve the effectiveness of the Fire Police Force’s activities in Thanh Phu industrial park, Vinh Cuu district, Dong Nai province. These solutions can be applied effectively to overcome the shortcomings, limitations and to improve the effectiveness of the Fire Police Force’s activities in Thanh Phu industrial park, Vinh Cuu district, Dong Nai province, meeting the requirements of ensuring security and social order in the current period.

12. Further research directions: Develop the theoretical basic on the Fire Police Force’ fire fighting aand prevention activities in industrial parks in the current period.

13. Thesis-related publications:  None                   

Các tin khác:

THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Hoạt động của lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre. THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Công tác tuyên truyền về phòng cháy và chữa cháy của lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với chợ và trung tâm thương mại trên địa bàn thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Hoạt động của lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở tại các cơ sở trong khu công nghiệp Hòa Xá thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định. THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy đối với các nhà cao tầng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Hoạt động của lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở tại khu công nghiệp Bình Chiểu trên địa bàn quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. LUẬN VĂN THẠC SỸ: Quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy đối với các nhà cao tầng trên địa bàn Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội. LUẬN VĂN THẠC SỸ: Hoạt động của lực lượng dân phòng trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các khu dân cư trên địa bàn quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. LUẬN VĂN THẠC SỸ: Quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy đối với các khách sạn trên địa bàn thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SỸ: Công tác phòng cháy của lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thanh phố Viêng Chăn, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào LUẬN VĂN THẠC SĨ: Quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy đối với khu dân cư trên địa bàn thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Thư viện ảnh Xem thêm >>

VideoXem thêm >>

Get the Flash Player to see this player.

Thống kê truy cập

Hiện có 28 khách trực tuyến

 lượt truy cập 

Liên kết website