THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Hoạt động của lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

 

1. Họ và tên học viên: TRẦN PHAN MINH THI          2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 05/11/1989

4. Nơi sinh: xã An Đức, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre.

5. Quyết định công nhận trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ số 1906/QĐ-T34-P2 ngày 30 tháng 8 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học PCCC

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận văn: Hoạt động của lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

8. Chuyên ngành: Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Mã số: 8.86.01.13

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. LÊ QUANG BỐN - Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy.

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Đề tài luận văn làm rõ những vấn đề lý luận liên quan đến hoạt động của lực lượng PCCC cơ sở tại các KCN; phân tích, đánh giá đặc điểm tình hình và thực trạng hoạt động của lực lượng PCCC cơ sở tại các KCN trên địa bàn tỉnh Bến Tre nhằm rút ra những ưu điểm, hạn chế, tồn tại và nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế. Từ đó, luận văn đưa ra dự báo tình hình và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng PCCC cơ sở tại các KCN trên địa bàn tỉnh Bến Tre trong thời gian tới.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Kết quả nghiên cứu của luận văn sẽ góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng PCCC cơ sở tại các KCN trên địa bàn tỉnh Bến Tre; đồng thời là tài liệu tham khảo, phục vụ công tác nghiên cứu khoa học, học tập và giảng dạy cho giáo viên, học viên và cán bộ thực tiễn làm công tác PCCC.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có)

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: (liệt kê các công trình theo thứ tự thời gian nếu có)

 

 

INFORMATION ON MASTER'S THESIS

 

1. Full name: PHAN MINH THI TRAN                                 2. Gender: Male

3. Date of birth: November 5th,1989 

4. Place of birth: An Duc, Ba Tri, Ben Tre.

5. Admission decision number: 1906/QD-T34-P2 dated August 30, 2017 issued by Rector of University Fire Fighting and Prevention

6. Changes in academic process: None

7. Name of dissertation: Activities of grassroots fire fighting and prevention forces in industrial parks in Ben Tre province.

8. Major: Fire Fighting & Prevention and Rescue;

9. Code: 8.86.01.13

10. Supervisors: Dr. Le Quang Bon, The University of Fire Fighting and Prevention

11. Summary of the thesis result: The thesis topic clarifies theoretical issues related to the operation of grassroots fire fighting and prevention forces in industrial parks; analyze and assess the characteristics and situation of the operation of grassroots firefighting forces in industrial parks in Ben Tre province in order to draw advantages, limitations, shortcomings and causes of these shortcomings and drought. preparations. From there, the dissertation gave predictions on the situation and proposed solutions to improve the operational quality of grassroots firefighting forces in industrial parks in Ben Tre province in the near future.

12. Practical applicability, if any: The research results of the thesis will contribute to improving the quality of grassroots firefighting forces in industrial parks in Ben Tre province; It also serves as a reference for scientific research, learning and teaching for teachers, students and practical officers doing for fire fighting and prevention.

13. Further research directions, if any

14. Thesis-related publications:

 

 

Các tin khác:

THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Công tác tuyên truyền về phòng cháy và chữa cháy của lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với chợ và trung tâm thương mại trên địa bàn thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Hoạt động của lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở tại các cơ sở trong khu công nghiệp Hòa Xá thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định. THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy đối với các nhà cao tầng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Hoạt động của lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở tại khu công nghiệp Bình Chiểu trên địa bàn quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. LUẬN VĂN THẠC SỸ: Quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy đối với các nhà cao tầng trên địa bàn Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội. LUẬN VĂN THẠC SỸ: Hoạt động của lực lượng dân phòng trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các khu dân cư trên địa bàn quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. LUẬN VĂN THẠC SỸ: Quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy đối với các khách sạn trên địa bàn thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SỸ: Công tác phòng cháy của lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thanh phố Viêng Chăn, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào LUẬN VĂN THẠC SĨ: Quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy đối với khu dân cư trên địa bàn thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. LUẬN VĂN THẠC SĨ: Công tác kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với các cơ sở kinh doanh xăng dầu của lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy Công an tỉnh Nam Định.

Thư viện ảnh Xem thêm >>

VideoXem thêm >>

Get the Flash Player to see this player.

Thống kê truy cập

Hiện có 39 khách trực tuyến

 lượt truy cập 

Liên kết website