THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Công tác tuyên truyền về phòng cháy và chữa cháy của lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với chợ và trung tâm thương mại trên địa bàn thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

 

1. Họ và tên học viên: NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG   2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 02/9/1990

4. Nơi sinh: Tp. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

5. Quyết định công nhận trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ số 1906/QĐ-T34-P2 ngày 30 tháng 8 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học PCCC

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận văn: Công tác tuyên truyền về phòng cháy và chữa cháy của lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với chợ và trung tâm thương mại trên địa bàn thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

8. Chuyên ngành: Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Mã số: 8.86.01.13

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. LƯƠNG KHẮC VỌNG - Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy.

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Nghiên cứu luận văn đã làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản của công tác tuyên truyền về phòng cháy và chữa cháy (PCCC) của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) đối với các chợ và TTTM trên địa bàn thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Đồng thời, Luận văn đánh giá thực trạng công tác tuyên truyền về PCCC đối với chợ và TTTM trên địa bàn thành phố Việt Trì của lực lượng Cảnh sát PCCC CNCH Công an tỉnh Phú Thọ nhằm rút ra những ưu điểm, hạn chế, tồn tại và nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế. Từ đó, dự báo tình hình và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về PCCC của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Phú Thọ đối với chợ và TTTM trên địa bàn thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Thông qua kết quả nghiên cứu, đề tài luận văn giúp lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Phú Thọ nắm vững cơ sở pháp lý và các vấn đề lý luận cơ bản về công tác tuyên truyền về PCCC đối với chợ và TTTM trên địa bàn thành phố Việt Trì theo chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH. Từ đó áp dụng các giải pháp để khắc phục những tồn tại thiếu sót, từng bước nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về PCCC của lượng Cảnh sát PCCC CNCH Công an tỉnh Phú Thọ đối với chợ và TTTM trên địa bàn thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ trong tình hình hiện nay.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Công tác tuyên truyền về phòng cháy và chữa cháy đối với chợ và trung tâm thương mại của lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:

 

 

 


INFORMATION ON MASTER'S THESIS

 

1. Full name: NGUYEN THI HUYEN TRANG                          2. Gender: Female

3. Date of birth: September 2nd, 1990

4. Place of birth: Viet Tri city, Phu Tho province.

5. Admission decision number: 1906/QD-T34-P2 dated August 30, 2017 issued by Rector of University of Fire Prevention and Fighting

6. Changes in academic process: Non

7. Name of dissertation: Propaganda on fire prevention and fighting of the Fire Prevention and Rescue Police force for markets and trade centers in Viet Tri city, Phu Tho province.

8. Major: Fire Fighting & Prevention and Rescue; Code: 8.86.01.13

9. Supervisors: Doctor Luong Khac Vong, University of Fire Fighting and Prevention

10. Summary of the thesis result:

The dissertation research clarifies the basic theoretical issues of propaganda on fire prevention and fighting (FPF) of the Fire Prevention and Rescue Police force (FPF and ARCH) markets and shopping centers in Viet Tri city, Phu Tho province. At the same time, the thesis assesses the status of the propaganda on fire prevention and fighting for markets and shopping centers in Viet Tri city of the Fire Prevention and Fighting Police force and Police Public Security forces of Phu Tho province in order to draw advantages, limitations, existence and causes of existence, limitations. Since then, forecasting the situation and solutions to improve the effectiveness of the propaganda on fire prevention and fighting of the Fire Prevention and Fighting Police Force and the Public Security Police of Phu Tho Province for markets and trade centers in Viet Tri city, Phu Tho province.

11. Capacity of practical application

Through the research results, the thesis topic helps the Fire Protection Police and Public Security Forces of Phu Tho province to master the legal basis and basic theoretical issues about the propaganda on fire prevention and fighting for markets and trade centers. in Viet Tri city according to the functions and tasks of the Fire Prevention and Fighting Police force and ARCH. Since then, applying measures to overcome shortcomings, gradually raising the effectiveness of the propaganda on fire prevention and fighting of the Fire Prevention and Fighting Police and Public Security Police of Phu Tho province to markets and trade centers in the city. Viet Tri, Phu Tho province in the current situation.

12. Further research directions: Propaganda on fire prevention and fighting for markets and trade centers of the Fire Prevention and Rescue Police force.

13. Thesis-related publications:

 

Các tin khác:

THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Hoạt động của lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở tại các cơ sở trong khu công nghiệp Hòa Xá thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định. THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy đối với các nhà cao tầng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Hoạt động của lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở tại khu công nghiệp Bình Chiểu trên địa bàn quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. LUẬN VĂN THẠC SỸ: Quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy đối với các nhà cao tầng trên địa bàn Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội. LUẬN VĂN THẠC SỸ: Hoạt động của lực lượng dân phòng trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các khu dân cư trên địa bàn quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. LUẬN VĂN THẠC SỸ: Quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy đối với các khách sạn trên địa bàn thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SỸ: Công tác phòng cháy của lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thanh phố Viêng Chăn, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào LUẬN VĂN THẠC SĨ: Quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy đối với khu dân cư trên địa bàn thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. LUẬN VĂN THẠC SĨ: Công tác kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với các cơ sở kinh doanh xăng dầu của lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy Công an tỉnh Nam Định. LUẬN VĂN THẠC SĨ: Quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy đối với cơ sở sản xuất bảo bì giấy tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Thư viện ảnh Xem thêm >>

VideoXem thêm >>

Get the Flash Player to see this player.

Thống kê truy cập

Hiện có 38 khách trực tuyến

 lượt truy cập 

Liên kết website