THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Hoạt động của lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở tại các cơ sở trong khu công nghiệp Hòa Xá thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

 

1. Họ và tên học viên: VŨ QUANG THẮNG                  2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 14/12/1991

4. Nơi sinh: Tp Nam Định, tỉnh Nam Định.

5. Quyết định công nhận trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ số 1906/QĐ-T34-P2 ngày 30 tháng 8 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học PCCC

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận văn: Hoạt động của lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở tại các cơ sở trong khu công nghiệp Hòa Xá thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

8. Chuyên ngành: Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Mã số: 8.86.01.13

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. LƯƠNG KHẮC VỌNG - Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy.

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Nghiên cứu luận văn đã làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về hoạt động của lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở tại các cơ sở trong khu công nghiệp. Đồng thời, đánh giá tình hình đặc điểm tình hình và thực trạng hoạt động của lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở tại các cơ sở trong khu công nghiệp Hòa Xá, nhằm rút ra những ưu điểm, hạn chế, tồn tại và nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế. Từ đó, dự báo tình hình và một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động phòng cháy và chữa cháy của lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở tại các cơ sở trong khu công nghiệp Hòa Xá, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Kết quả của luận văn có thể sử dụng vào thực tiễn nâng cao chất lượng hoạt động PCCC tại các cơ sở trong KCN Hòa Xá, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định. Giúp cho lực lượng Cảnh sát PC&CC các địa phương có thể khai thác, áp dụng các giải pháp để khắc phục những tồn tại, thiếu sót, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng PC&CC cơ sở tại các cơ sở trong KCN Hòa Xá, đồng thời giúp cho cơ quan Cảnh sát PC&CC của Trung ương định hướng chung hoạt động của lực lượng PC&CC cơ sở, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động của lực lượng PC&CC cơ sở tại các cơ sở trong KCN Hòa Xá.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Hoạt động của lực lượng Phòng cháy và chữa cháy cơ sở tại các cơ sở trong KCN Hòa Xá.

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn

 

 

INFORMATION ON MASTER'S THESIS

 

1. Full name: VU QUANG THANG                                     2. Gender: Male

3. Date of birth: December 14th, 1991

4. Place of birth: Nam Dinh city, Nam Dinh province.

5. Admission decision number: 1906/QD-T34-P2 dated August 30, 2017 issued by Rector of University of Fire Prevention and Fighting

6. Changes in academic process: None

7. Name of dissertation: Operation of civil fire force for facilities in industrial zone on hoa xa, nam dinh city, nam dinh province

8. Major: Fire Fighting & Prevention and Rescue; Code: 8.86.01.13

9. Supervisors: Doctor Luong Khac Vong, University of Fire Fighting and Prevention

10. Summary of the thesis result:

Thesis research has clarified the basic theoretical issues about the operation of fire protection force base in the premises in the industrial zone. Also, evaluate the characteristics of the situation and the state of operation of the force of fire prevention and fire fighting facilities in the facilities in industrial zones of Hoa Xa, to draw the advantages, limitations, shortcomings and causes of existence, limitations. Since then, forecasts and some solutions to improve the quality of fire prevention and fighting forces fire prevention and fire fighting facilities in the facilities in industrial zones of Hoa Xa, Nam Dinh city, Nam Dinh province.

11. Capacity of practical application:

Through the research results, the thesis topic helps the FFP police of Nam Dinh province to master the legal basis and basic theoretical issues about the safety inspection on fire prevention and fighting for petrol businesses according to the functions and tasks of the Fire Prevention and Fighting Force. Since then, applying measures to overcome the shortcomings, limitations and improve the quality of the safety and fire safety inspection work of the Fire Prevention and Fighting Police force in Nam Dinh province, meeting the requirements of ensuring Security order in the present situation.

12. Further research directions:

The fire safety inspection for petrol and oil trading firms of the FFP police force.

13. Thesis-related publications: Article “Safety inspection on fire prevention and fighting for petrol and oil trading firms of the Fire fighting and prevention force, Police department of Nam Dinh Province”, published on the Journal of fire, No. 122, September 2019.

 

Các tin khác:

THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy đối với các nhà cao tầng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Hoạt động của lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở tại khu công nghiệp Bình Chiểu trên địa bàn quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. LUẬN VĂN THẠC SỸ: Quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy đối với các nhà cao tầng trên địa bàn Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội. LUẬN VĂN THẠC SỸ: Hoạt động của lực lượng dân phòng trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các khu dân cư trên địa bàn quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. LUẬN VĂN THẠC SỸ: Quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy đối với các khách sạn trên địa bàn thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SỸ: Công tác phòng cháy của lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thanh phố Viêng Chăn, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào LUẬN VĂN THẠC SĨ: Quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy đối với khu dân cư trên địa bàn thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. LUẬN VĂN THẠC SĨ: Công tác kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với các cơ sở kinh doanh xăng dầu của lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy Công an tỉnh Nam Định. LUẬN VĂN THẠC SĨ: Quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy đối với cơ sở sản xuất bảo bì giấy tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. LUẬN VĂN THẠC SĨ: Hoạt động của lực lượng Phòng cháy và chữa cháy cơ sở tại các nhà máy Xi măng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Thư viện ảnh Xem thêm >>

VideoXem thêm >>

Get the Flash Player to see this player.

Thống kê truy cập

Hiện có 36 khách trực tuyến

 lượt truy cập 

Liên kết website