THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Quản lý nhà nước về Phòng cháy chữa cháy đối với Khu Kinh tế Vũng Áng Tỉnh Hà Tĩnh.

 

1. Họ và tên học viên: LÊ NGỌC HƯNG                     2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 02/9/1990

4. Nơi sinh: Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh.

5. Quyết định công nhận trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ số 1906/QĐ-T34-P2 ngày 30 tháng 8 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học PCCC

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận văn: Quản lý nhà nước về Phòng cháy chữa cháy đối với Khu Kinh tế Vũng Áng Tỉnh Hà Tĩnh.

8. Chuyên ngành: Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Mã số: 8.86.01.13

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. BÙI XUÂN HÒA - Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy.

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

luận văn đã làm rõ nội dung liên quan đến hiệu lực quản lý nhà nước về PCCC của lực lượng Cảnh sát PCCC Hà Tĩnh đối với khu kinh tế Vũng Áng Hà Tĩnh. Luận văn đã chỉ rõ ưu điểm nổi bật, hạn chế, thiếu sót căn bản trong quản lý nhà nước về PCCC của lực lượng Cảnh sát PCCC tỉnh Hà Tĩnh đối với khu kinh tế Vũng Áng. Đồng thời nêu  nguyên nhân khách quan, nguyên nhân chủ quan của những thiếu sót, hạn chế đã làm giảm hiệu lực quản lý nhà nước về PCCC của lực lượng Cảnh sát PCCC tỉnh Hà Tĩnh đối với khu kinh tế.

Xuất phát từ nghiên cứu thực tiễn, bám sát cơ sở pháp lý, luận văn đề xuất  giải pháp căn bản nhằm nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về PCCC của lực lượng Cảnh sát PCCC tỉnh Hà Tĩnh đối với khu kinh tế Vũng Áng Hà Tĩnh như đề xuất văn bản; Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật và kiến thức về PCCC; Nâng cao chất lượng thẩm duyệt thiết kế về PCCC; Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về PCCC... Những giải pháp này nếu được triển khai đồng bộ trong thực tiễn sẽ nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về PCCC của lực lượng Cảnh sát PCCC tỉnh Hà Tĩnh đối với khu kinh tế Vũng Áng Hà Tĩnh.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Kết quả nghiên cứu của đề tài luận văn góp phần bổ sung, hoàn thiện hệ thống lý luận về hoạt động quản lý nhà nước về PCCC tại khu kinh tế, góp phần bổ sung, hoàn thiện nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo lực lượng Cảnh sát PCCC.

Thông qua kết quả nghiên cứu đề tài luận văn giúp lực lượng Cảnh sát PCCC tỉnh Hà Tĩnh nắm vững tình hình công tác quản lý nhà nước về PCCC tại khu kinh tế Vũng Áng tỉnh Hà Tĩnh. Từ đó có thể khai thác, áp dụng các giải pháp để khắc phục những tồn tại thiếu sót, từng bước nâng cao hiệu lực hoạt động quản lý nhà nước về PCCC tại các khu kinh tế trên địa bàn cả nước.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Quản lý nhà nước về Phòng cháy chữa cháy đối với các khu kinh tế.

 

INFORMATION ON MASTER'S THESIS

 

1. Full nameLE NGOC HUNG                             2. Gender: Male

3. Date of birth: September 2nd, 1990

4. Place of birth: Cam Xuyen district, Ha Tinh province.

5. Admission decision number: 1906/QD-T34-P2 dated August 30, 201issued by Rector of University of Fire Prevention and Fighting

6. Changes in academic process: None

7. Name of dissertation: State management of fire prevention and fighting with Vung Ang Economic Zone, Ha Tinh Province.

8. Major: Fire Fighting & Prevention and Rescue; Code: 8.86.01.13

9. Supervisors: Doctor Bui Xuan Hoa, University of Fire Fighting and Prevention

10. Summary of the thesis result:

The research of the dissertation has clarified the content related to the effectiveness of state management on fire prevention and fighting of Ha Tinh Fire Fighting and Prevention Police force (FFP) for Vung Ang Ha Tinh economic zone. The dissertation has pointed out the outstanding advantages, limitations and basic shortcomings in state management of  fire prevention and fighting of Ha Tinh FFP police for Vung Ang economic zone. At once, stating the objective and subjective causes of the shortcomings and limitations which have reduced the effectiveness of the state management of fire prevention and fighting of the Ha Tinh FFP police in the economic zone.

Starting from practical research, following the legal basis, the thesis proposes basic solutions to improve the effectiveness of state management of fire prevention and fighting of the Ha Tinh FFP police for Vung Ang economic zone as the proposed text; Strengthen the propaganda, education, law dissemination and knowledge of fire prevention and fighting; Improve the quality of evaluation and approval in fire safety design; Improving the quality of the inspection and violations handling on fire prevention and fighting. If these solutions are synchronously implemented in a practical manner, it will improve the effectiveness of state management of fire prevention and fighting of Ha Tinh Fire Prevention and Fighting Police force in Vung Ang Ha Tinh economic zone.

11. Capacity of practical application:

The research results of the dissertation contribute to supplement and complete the theoretical system of state management of fire prevention and fighting in economic zones and contribute to supplement and complete the content, programs and training methods for the FFP. Through the research results, the thesis topic helps the FFP police of Nam Dinh province to master the situation of state management on fire prevention and fighting in Vung Ang economic zone, Ha Tinh province. Since then, applying measures to overcome the shortcomings, limitations and improve the effectiveness of state management of FFP in economic zones in the whole country.

12. Further research directions:

State management on fire prevention and fighting for economic zones.

Các tin khác:

THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN: Quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện thủy nội địa phục vụ du lịch trên địa bàn thành phố Hải Phòng THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN: Quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy đối với vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN: Hoạt động của lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở trong các chung cư cao tầng trên địa bàn Quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN: Hoạt động của lực lượng PCCC cơ sở tại các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN: : Hoạt động của lực lượng dân phòng trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở và chuyên ngành” THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Hoạt động của lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở tại các chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Hoạt động của lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy tham gia diễn đàn Hội thảo Câu lạc bộ khoa học – công nghệ các Trường Đại học kỹ thuật lần thứ 55 tại tỉnh Bến Tre THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Công tác tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy của lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với các khu công nghiệp trên địa bàn huyện Quế Võ tỉnh Bắc Ninh.

Thư viện ảnh Xem thêm >>

VideoXem thêm >>

Get the Flash Player to see this player.

Thống kê truy cập

Hiện có 31 khách trực tuyến

 lượt truy cập 

Liên kết website