THÔNG TIN LUẬN VĂN: Quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy đối với các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

 

 

1. Họ và tên học viên: Đỗ Tuấn Anh                     2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 28/3/1985

4. Nơi sinh: Huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.

5. Quyết định công nhận trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ số 1906/QĐ-T34-P2 ngày 30 tháng 8 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học PCCC

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận văn: Quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy đối với các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

8. Chuyên ngành: Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Mã số: 8.86.01.13

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS. TS Đỗ Ngọc Cẩn

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Nghiên cứu luận văn đã làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản của công tác kiểm tra an toàn về PCCC đối với các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy (PCCC). Đồng thời, đánh giá tình hình đặc điểm có liên quan đến thực trạng quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy đối với các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội nhằm rút ra những ưu điểm, hạn chế, tồn tại và nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế. Từ đó, dự báo tình hình và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy đối với các cơ sở mầm non trên địa bàn quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Thông qua kết quả nghiên cứu, đề tài luận văn giúp lực lượng Cảnh sát PCCC quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội nắm vững cơ sở pháp lý và các vấn đề lý luận cơ bản về công tác quản lý nhà nước về PCCC đối với các cơ sở giáo dục mầm non theo chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát PCCC. Từ đó áp dụng các giải pháp để khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PCCC của lực lượng Cảnh sát PCCC trên địa bàn quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội đáp ứng yêu cầu đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình hiện nay.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Công tác quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy đối với các cơ sở giáo dục mầm non của lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy.

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: không

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATION ON MASTER'S THESIS

 

1. Full name:        DO TUAN ANH                          2. Gender: Male

3. Date of birth:  March 28, 1985

4. Place of birth: Hai Hau district, Nam Dinh province

5. Admission decision number: 1906/QD-T34-P2 dated August 30, 2017 issued by Rector of University of Fire Prevention and Fighting

6. Changes in academic process: None

7. Name of dissertation: State management on fire prevention and fighting for preschool education institutions in Cau Giay District, Hanoi City.

8. Major: Fire Fighting & Prevention and Rescue; Code: 8.86.01.13

9.Supervisors:  Associate Professor Ph D: Do Ngoc Can,

10. Summary of the thesis result:

The dissertation research has clarified the basic theoretical issues of the fire safety inspection for preschool education institutions in Cau Giay District, Hanoi City of the Fire Prevention Police force. and fire fighting (fire protection). At the same time, assessing the situation of characteristics related to the state management of fire prevention and fighting for preschool education institutions in Cau Giay District, Hanoi City in order to draw advantages. points, limitations, exist and causes of existence, limitations. Since then, forecasting the situation and solutions to improve the efficiency of the state management of fire prevention and fighting for preschool facilities in Cau Giay District, Hanoi City.

11. Capacity of practical application:

Through the research results, the thesis topic helps the Fire Protection Police force of Cau Giay District, Hanoi City master the legal basis and the basic theoretical issues of state management on FPF for kindergartens educational institutions according to the functions and tasks of the Fire Prevention and Fighting Police force. Since then, applying solutions to overcome the shortcomings, limitations and improve the quality of the state management of FPF of the FPF force in Cau Giay District, Hanoi City meet. Security requirements in the current situation.

12. Further research directions:

The state management of fire prevention and fighting for pre-school education establishments of the Fire Prevention and Fighting Police force.

13. Thesis-related publications: No

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin khác:

THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN: Quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy đối với chung cư cao tầng trên địa bàn quận thanh xuân, thành phố Hà Nội. THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Quản lý nhà nước về Phòng cháy chữa cháy đối với Khu Kinh tế Vũng Áng Tỉnh Hà Tĩnh. THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN: Quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện thủy nội địa phục vụ du lịch trên địa bàn thành phố Hải Phòng THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN: Quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy đối với vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN: Hoạt động của lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở trong các chung cư cao tầng trên địa bàn Quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN: Hoạt động của lực lượng PCCC cơ sở tại các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN: : Hoạt động của lực lượng dân phòng trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở và chuyên ngành” THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Hoạt động của lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở tại các chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Hoạt động của lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Thư viện ảnh Xem thêm >>

VideoXem thêm >>

Get the Flash Player to see this player.

Thống kê truy cập

Hiện có 34 khách trực tuyến

 lượt truy cập 

Liên kết website