THÔNG TIN LUẬN VĂN THẠC SĨ: Quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy đối với các nhà máy xi măng trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

 

 

1. Họ và tên học viên: ĐẶNG THANH TRANG            2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 31/3/1983

4. Nơi sinh: huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội.

5. Quyết định công nhận trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ số 1906/QĐ-T34-P2 ngày 30 tháng 8 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học PCCC

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận văn: Quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy đối với các nhà máy xi măng trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

8. Chuyên ngành: Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Mã số: 8.86.01.13                                     

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. PHẠM VĂN NĂM - Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy.

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Nghiên cứu luận văn đã làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản của công tác quản lý nhà nước về PCCC đối với các nhà máy xi măng. Đồng thời, phân tích, đánh giá tình hình đặc điểm hoạt động và thực trạng quản lý nhà nước về PCCC của lực lượng Cảnh sát PCCC đối với các nhà máy xi măng trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Từ đó rút ra những ưu điểm, thiếu sót, bất cập và nguyên nhân của những thiếu sót, bất cập. Trên cơ sở dự báo tình hình cháy, nổ tại các nhà máy xi măng trên địa bàn, luận văn đã đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước đối với các nhà máy xi măng trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Thông qua kết quả nghiên cứu, đề tài luận văn giúp lực lượng Cảnh sát PCCC tỉnh Hải Dương nắm vững cơ sở pháp lý và các vấn đề lý luận cơ bản về quản lý nhà nước về PCCC đối với các nhà máy xi măng theo chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát PCCC. Từ đó áp dụng các giải pháp để khắc phục những thiếu sót, bất cập, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về PCCC của lực lượng Cảnh sát PCCC đối với các nhà máy xi măng trên địa bàn tỉnh Hải Dương, đáp ứng yêu cầu đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy đối với các nhà máy xi măng trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không có.

 

INFORMATION ON MASTER'S THESIS

 

1. Full name: DANG THANH TRANG                                2. Gender: Male

 

3. Date of birth: March 31st, 1983

4. Place of birth: Phu Xuyen province, Hanoi city.

5. Admission decision number: 1906/QD-T34-P2 dated August 30, 2017 issued by Rector of University of Fire Prevention and Fighting

6. Changes in academic process: None

7. Name of dissertation: The inspection of fire fighting and prevention safety of petroleum businesses by fire fighting and prevention force, public security of Nam Dinh province.

8. Major: Fire Fighting & Prevention and Rescue; Code: 8.86.01.13

9. Supervisors: Doctor Pham Van Nam, University of Fire Fighting and Prevention

10. Summary of the thesis result:

The dissertation has clarified the basic theoretical issues of the state management on fire safety for cememt factories by the Fire Fighting and Prevention Police force (FFP). Simultaneously, the research has analysed and evaluated the state management status in term of fire fighting and prevention in cement production of Hai Duong province by FFP. As a consequence, advantages, drawbacks and limitation in term of state fire fighting and prevention management have been drawn out and discerned. Based on the predicting analyses on fire status and happening possibilities at cement factories in Hai Duong province, the research has given recommendations on solutions for enhancing state management capacity at the study site.  

11. Capacity of practical application:

The research results have contributed to the understanding enhancement of FFP forces in Hai Duong in term of legislations and theoretical bases for state management on fire fighting and prevention in association with the functions and missions. Since then, solutions to improve the current situations and to overcome the shortcomings and limitations so as to improve state management on fire fighting and prevention in cement factories in Hai Duong province have been proposed. The research findings will support the Fire Fighting and Prevention Police force (FFP) to meet the requirements of ensuring Security order in the current situation.

12. Further research directions:

State management on fire fighting and prevention in cement factories in Hai Duong province.

13. Thesis-related publications: No.

 

 

Các tin khác:

THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy đối với các chung cư cao tầng trên địa bàn quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy đối với chung cư cao tầng trên địa bàn tỉnh Bình Dương. THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội. LUẬN VĂN THẠC SĨ: Quản lý nhà nước về PCCC đối với các làng nghề đồ gỗ mỹ nghệ trên địa bàn huyện Thạch Thất, TP Hà Nội THÔNG TIN LUẬN VĂN Hoạt động của lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành tại cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng THÔNG TIN LUẬN VĂN: Quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở tôn giáo trên địa bàn huyện Thường tín, thành phố Hà Nội. THÔNG TIN LUẬN VĂN: Quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy đối với các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội. THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN: Quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy đối với chung cư cao tầng trên địa bàn quận thanh xuân, thành phố Hà Nội. THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Quản lý nhà nước về Phòng cháy chữa cháy đối với Khu Kinh tế Vũng Áng Tỉnh Hà Tĩnh. THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN: Quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện thủy nội địa phục vụ du lịch trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Thư viện ảnh Xem thêm >>

VideoXem thêm >>

Get the Flash Player to see this player.

Thống kê truy cập

Hiện có 31 khách trực tuyến

 lượt truy cập 

Liên kết website