Nghiệm thu chuyên đề nghiên cứu khoa học của Phòng Quản lý học viên tại cơ sở 3

Ngày 5/5/2017, tại cơ sở 3 Trường Đại học PCCC, Hội đồng khoa học của nhà trường đã tiến hành đánh giá, nghiệm thu chuyên đề nghiên cứu khoa học “Nâng cao hiệu quả phối hợp trong công tác Quản lý học viên với các đơn vị trong nhà trường để làm giảm tỷ lệ học viên vi phạm kỷ luật tại cơ sở 3 Trường Đại học PCCC” do đồng chí Thiếu tá Bùi Đức Thịnh và Trung úy Đồng Xuân Nam công tác tại Phòng Quản lý học viên thực hiện.

Hội đồng nghiệm thu do đồng chí Đại tá, TS Lê Quang Hải - Phó Hiệu trưởng làm Chủ tịch và 04 thành viên khác là các đồng chí lãnh đạo, cán bộ của Phòng Công tác Đảng, công tác chính trị & công tác quần chúng; Phòng Quản lý học viên.

 

Thay mặt nhóm nghiên cứu, đồng chí Thiếu tá Bùi Đức Thịnh đã báo cáo tóm tắt tính cấp thiết, mục đích, nhiệm vụ, đối tượng, phạm vi, phương pháp nghiên cứu; ý nghĩa lý luận và thực tiễn; thực trạng phối hợp trong công tác QLHV với các đơn vị tại cơ sở 3; những kết quả nghiên cứu cơ bản của chuyên đề và nhấn mạnh các giải pháp để nâng cao hiệu quả phối hợp trong công tác QLHV với các đơn vị trong nhà trường để làm giảm tỷ lệ học viên vi phạm kỷ luật tạ cơ sở 3 Trường Đại học PCCC.

 

 

 

Trong buổi nghiệm thu, đồng chí Chủ tịch Hội đồng và các thành viên trong Hội đồng đã lần lượt nhận xét, đánh giá, góp ý kiến về từng nội dung cụ thể trong chuyên đề. Các ý kiến đều khẳng định việc nghiên cứu chuyên đề là rất cần thiết, đồng thời phục vụ nhiệm vụ chính trị của nhà trường; bố cục chuyên đề gồm 03 chương (Cơ sở lý luận, thực trạng phối hợp, giải pháp nâng cao hiệu quả phối hợp) là phù hợp với một chuyên đề nghiên cứu khoa học; đã đánh giá được những kết quả, hạn chế việc phối hợp trong công tác QLHV với các đơn vị trong nhà trường; đề ra được 05 nhóm giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp để làm giảm tỷ lệ học viên vi phạm kỷ luật tại cơ sở 3 trường Đại học PCCC trong thời gian tới. Bên cạnh đó, Hội đồng cũng đã góp ý, đề nghị nhóm nghiên cứu chỉnh sửa, bổ sung một số vấn đề, đặc biệt là trong phần giải pháp cần phải có một số đề xuất cụ thể, chi tiết, rõ ràng hơn nữa, phải chỉ ngay ra những việc cần làm của từng đơn vị trong nhà trường, cũng như thực hiện nghiêm chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị và thực hiện nghiêm túc quy chế phối hợp trong công tác QLHV tại cơ sở 3. Hội đồng đã nhất trí nghiệm thu và đánh giá chuyên đề đạt kết quả loại Giỏi.

Phòng 3 (cơ sở 3)

Thư viện ảnh Xem thêm >>

VideoXem thêm >>

Get the Flash Player to see this player.

Thống kê truy cập

Hiện có 116 khách trực tuyến

 lượt truy cập 

Liên kết website