THIẾU TƯỚNG, TS. ĐOÀN VIỆT MẠNH - CỤC TRƯỞNG CỤC CẢNH SÁT PCCC và CNCH: LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT PCCC và CNCH SẴN SÀNG TRƯỚC MỌI THỬ THÁCH

Ngày 25/6/2015, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI đã ban hành Chỉ thị số 47-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC. Chỉ thị số 47-CT/TW có ý nghĩa rất quan trọng, đã đặt ra những yêu cầu cấp thiết mà các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể các cấp cần tập trung thực hiện nhằm bảo đảm an toàn cháy, nổ trong xã hội. Cho đến nay, sau 2 năm đi vào thực hiện Chỉ thị, nhiều kết quả tích cực đã được ghi nhận. Nhân dịp Xuân Mậu Tuất 2018, Tạp chí PC&CC đã có cuộc trao đổi và trò chuyện với Thiếu tướng, TS. Đoàn Việt Mạnh - Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC&CNCH về những thành tựu đạt được sau 2 năm thực hiện Chỉ thị 47-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và những nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tới.  


PV: Thưa Thiếu tướng, năm 2017 đã qua đánh dấu mốc 02 năm thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC. Xin đồng chí cho biết sau 02 năm thực hiện Chỉ thị đã tạo ra những kết quả và chuyển biến tích cực như thế nào?

Thiếu tướng Đoàn Việt Mạnh: Những năm gần đây, tình hình kinh tế - xã hội nước ta có những chuyển biến tích cực; quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đô thị hóa diễn ra nhanh chóng. Kéo theo đó, các cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC, khu dân cư, hộ gia đình kết hợp sản xuất kinh doanh và phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn PCCC tăng cả về số lượng và quy mô... dẫn đến nguy cơ về cháy, nổ, tai nạn, sự cố ngày càng gia tăng. Việc Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 47-CT/TW là hoàn toàn kịp thời và phù hợp với tình hình thực tế, nhằm khắc phục, giải quyết những tồn tại, hạn chế trong công tác PCCC&CNCH; nhất là tăng cường được sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc giải quyết những vấn đề nổi lên trong công tác PCCC. Sau hai năm thực hiện Chỉ thị đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tích cực.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác PCCC&CNCH chuyển biến rõ rệt, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền từ Trung ương tới các quận, huyện, phường, thị xã. Đây là vấn đề có ý nghĩa tiên quyết, then chốt nhằm thay đổi căn bản diện mạo công tác PCCC&CNCH trong 02 năm qua. Ngay sau khi Chỉ thị được ban hành, 100% các bộ, ngành, địa phương đã tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung tới các chi bộ và đảng viên. Sau 02 năm thực hiện Chỉ thị đã có 42 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã phê duyệt và tổ chức thực hiện Đề án Quy hoạch hệ thống cơ sở của lực lượng Cảnh sát PCCC gắn với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Nhiều giải pháp đầu tư cho công tác PCCC&CNCH được quan tâm và chỉ đạo quyết liệt; mạng lưới các đội chữa cháy đang dần được mở rộng, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Riêng tại TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Bình Dương, Hội đồng nhân dân đã ban hành Nghị quyết xử lý những tồn tại về PCCC đối với các cơ sở đưa vào sử dụng trước khi Luật PCCC năm 2001 ban hành. Đây là vấn đề đã tồn tại trong nhiều năm chưa được giải quyết, mặc dù Luật PCCC (Điều 63a) đã quy định rất cụ thể. Sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương trong việc xử lý vi phạm, nhất là công khai các hành vi vi phạm nghiêm trọng về PCCC trên các phương tiện thông tin đại chúng đã hướng đến mục đích nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở, chủ đầu tư đối với công tác PCCC.

Từ cấp Bộ đến các sở, ban, ngành, địa phương đã có sự vào cuộc trong công tác PCCC. Nhiều quy chế phối hợp trong công tác PCCC được ký kết tạo sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ của các bộ, ngành, địa phương nói chung và của các sở, ban, ngành, Quân đội nhân dân, Ủy ban nhân dân các quận, huyện nói riêng trong triển khai thực hiện công tác PCCC&CNCH. Qua đó, đã tháo gỡ những khó khăn, vấn đề còn chồng chéo trong việc thực hiện quản lý Nhà nước về PCCC, tăng cường được trách nhiệm, nghĩa vụ của các cấp, các ngành đối với công tác này. Sự phối hợp chặt chẽ này cũng đã góp phần cải cách thủ tục hành chính trong công tác thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC, công tác xác nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự…

Bên cạnh đó, sự tham gia vào cuộc, cùng đồng hành của các cơ quan báo, đài từ Trung ương đến địa phương đã tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong công tác tuyên truyền, phố biến kiến thức pháp luật về PCCC, như: Đài truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông Tấn xã Việt Nam tăng thời lượng đưa tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về PCCC&CNCH. Đã có 29 Đài truyền hình địa phương mở các chuyên trang, chuyên mục riêng về PCCC.

Nhận thức, ý thức tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân cũng đã được nâng lên rõ rệt. Theo thống kê, trung bình hàng năm lực lượng PCCC tại chỗ cùng với quần chúng nhân dân dập tắt gần 50% tổng số vụ cháy... Phong trào Toàn dân tham gia PCCC được đặt trong tổng thể công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, gắn nội dung công tác PCCC vào chương trình xây dựng cơ quan, đơn vị, xã, phường an toàn theo phương châm bốn tại chỗ. Chính quyền các cấp đã chỉ đạo xây dựng, phát triển, nhân rộng 2.040 phong trào, mô hình PCCC, gắn với biểu dương và nhân rộng 3.164 điển hình tiên tiến về PCCC.

Ngoài ra, công tác xây dựng lực lượng Cảnh sát PCCC đã có những bước tiến quan trọng, từng bước hiện đại hóa lực lượng Cảnh sát PCCC nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới góp phần phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Cùng với đó, hình ảnh lực lượng Cảnh sát PCCC trong nhân dân đã được thấu hiểu, đồng cảm, chia sẻ với những khó khăn, nguy hiểm của lực lượng Cảnh sát PCCC.

Đó là những kết quả quan trọng, đáng ghi nhận sau 2 năm thực hiện Chỉ thị, đã góp phần kiềm chế đến mức thấp nhất số vụ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra.

PV: Thưa đồng chí, để có được những kết quả nêu trên, trong quá trình thực hiện Chỉ thị, đã có những thuận lợi và khó khăn gì?

Thiếu tướng Đoàn Việt  Mạnh: Có thể nói, 2 năm thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW đã nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của cấp ủy, chính quyền địa phương, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cơ sở nên việc triển khai phổ biến, quán triệt nội dung Chỉ thị được sâu rộng, bảo đảm đến từng tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị, đoàn thể, hội viên, cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức và người lao động. Sự đồng tình, ủng hộ và cùng tham gia vào cuộc của các bộ, ban, ngành và đông đảo quần chúng nhân dân trong triển khai thực hiện công tác PCCC&CNCH cũng đã thúc đẩy quá trình thực hiện Chỉ thị đạt hiệu quả cao. Ngoài ra, nhận thức của người dân cũng ngày càng được nâng cao, đi cùng đó là sự nâng lên của trình độ tri thức, nhận thức nói chung và nhận thức về công tác PCCC&CNCH nói riêng. Điều đáng mừng là nhân dân ngày càng quan tâm hơn đến công tác PCCC&CNCH. Thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức của các cơ quan chức năng, ý thức chấp hành, thực hiện pháp luật về PCCC&CNCH của người dân đã có những tiến bộ rõ rệt, từng bước phát huy được sức mạnh của toàn dân trong thực hiện công tác PCCC&CNCH.

Bên cạnh những thuận lợi trong quá trình thực hiện, cũng có những khó khăn tác động đến hiệu quả của việc triển khai Chỉ thị 47 như: Tình hình kinh tế, xã hội phát triển nhanh chóng; tình hình an ninh chính trị tại một số địa bàn còn phức tạp, thêm vào đó, điều kiện thời tiết khắc nghiệt, hanh khô, hạn hán kéo dài, tác động lớn tới tình hình cháy, nổ. Đặc biệt, tỷ lệ ngân sách đầu tư cho công tác PCCC&CNCH còn rất hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu thực tế. Mặc dù có nhiều sự quan tâm nhưng đa số các địa phương còn khó khăn về kinh phí nên chưa đầu tư hoặc có đầu tư cho hoạt động PCCC ở địa phương nhưng không đáng kể. Về phương tiện chữa cháy, nhất là xe chữa cháy chuyên dùng vừa thiếu về số lượng, vừa kém về chất lượng. Bên cạnh đó, nhiều nơi mặc dù đã được bố trí quỹ đất để phát triển mạng lưới các đơn vị Cảnh sát PCCC nhưng còn thiếu kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng, đầu tư doanh trại. Biên chế lực lượng không tăng trong khi số cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC liên tục tăng dẫn đến quá tải trong công việc. Lực lượng PCCC bán chuyên trách ở tổ dân phố và khu dân cư còn nhiều hạn chế, bất cập. Nhiều nơi có lực lượng PCCC tại chỗ nhưng không duy trì hoạt động thường xuyên, thiếu đào tạo, huấn luyện cơ bản nên không phát huy được vai trò PCCC tại chỗ.

PV: Thưa Thiếu tướng, để tiếp tục phát huy hiệu quả Chỉ thị trong thời gian tới, đồng thời khắc phục những khó khăn và nâng cao chất lượng công tác PCCC&CNCH đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, năm 2018, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH cần tập trung thực hiện những nhiệm vụ gì?

Thiếu tướng Đoàn Việt Mạnh: Trong năm 2018, trước tình hình xã hội và những yêu cầu được đặt ra, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH sẽ tập trung triển khai những biện pháp và nhiệm vụ trọng tâm nhằm sẵn sàng đương đầu trước mọi thử thách, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cụ thể:

Một là, sẽ tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền đẩy mạnh triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác PCCC, qua đó nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc từ Trung ương đến cơ sở trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác PCCC&CNCH. Rà soát, bổ sung hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn về PCCC&CNCH, nhất là xây dựng các quy chuẩn kỹ thuật địa phương về PCCC.

Triển khai có hiệu quả Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng PCCC, sớm tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 83/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

Hai là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đa dạng hóa về hình thức, sâu sắc về nội dung, tăng cường thời lượng phát sóng các chuyên mục về PCCC&CNCH giúp mỗi người dân nâng cao ý thức, kiến thức PCCC&CNCH, tự giác tham gia công tác PCCC&CNCH, giúp đỡ lực lượng Cảnh sát PCCC hoàn thành nhiệm vụ... Tiếp tục duy trì và phát huy hơn nữa hiệu quả của lực lượng Dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở và chuyên ngành để lực lượng này thực sự trở thành lực lượng nòng cốt trong công tác PCCC&CNCH tại cơ sở; duy trì, xây dựng và nhân rộng các mô hình hay, điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân PCCC.

Ba là, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định của pháp luật về PCCC, những trường hợp vi phạm nghiêm trọng, có nguy cơ trực tiếp gây ra cháy, nổ, kiên quyết tạm thời đình chỉ, đình chỉ hoạt động, đưa ra khởi tố, truy tố trước pháp luật những trường hợp vi phạm quy định để xảy ra cháy gây thiệt hại nghiêm trọng. Ưu tiên hoạt động hướng về cơ sở, hướng dẫn cơ sở tổ chức tự kiểm tra an toàn PCCC, kịp thời phát hiện và khắc phục các sơ hở, thiếu sót về an toàn PCCC.

Bốn là, đổi mới công tác nghiên cứu khoa học, tập trung vào những nhiệm vụ khoa học công nghệ có tính ứng dụng trong thực tế và công tác chiến đấu của lực lượng. Mở rộng quan hệ hợp tác song phương và đa phương để tiếp cận khoa học công nghệ, phương tiện trang thiết bị kỹ thuật tiên tiến, tranh thủ sự ủng hộ về nguồn lực kinh phí của các tổ chức Chính phủ và phi Chính phủ vào công tác PCCC&CNCH, nhất là việc nâng cao năng lực, sức chiến đấu cho lực lượng Cảnh sát PCCC Việt Nam.

Năm là, kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ PCCC&CNCH tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, Nhà nước và Nhân dân: có năng lực chuyên môn cao, có nhận thức và tư duy khoa học, có tinh thần trách nhiệm với công việc, nắm vững pháp luật, tinh thông nghiệp vụ, có kiến thức cần thiết về khoa học - công nghệ, ngoại ngữ, sẵn sàng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, bảo đảm tuyệt đối an toàn về PCCC, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong tình hình mới.

PV: Xin chân thành cảm ơn Thiếu tướng! Kính chúc Thiếu tướng và gia đình đón một mùa Xuân mới An khang, Thịnh vượng!

 

 

 

Thư viện ảnh Xem thêm >>

VideoXem thêm >>

Get the Flash Player to see this player.

Thống kê truy cập

Hiện có 33 khách trực tuyến

 lượt truy cập 

Liên kết website