LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT PCCC-CNCH THẤM NHUẦN LỜI DẠY CỦA BÁC, TỪNG BƯỚC VƯƠN LÊN KHẮC PHỤC KHÓ KHĂN, HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ ĐƯỢC GIAO

Những năm qua, phong trào "CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy" trong lực lượng CAND nói chung và lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH nói riêng đã được triển khai gắn kết chặt chẽ với các phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc" và các cuộc vận động: "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ", "CAND chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ", đã đạt được những kết quả rất quan trọng, góp phần xây dựng lực lượng không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu, yêu cầu công tác đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đồng thời phát triển phong trào "CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy" giai đoạn 2013 - 2018 lên một tầm cao mới, sâu sắc, toàn diện hơn, ngày 19/8/2013, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Chỉ thị số 05/CT-BCA-X11 về tiếp tục đẩy mạnh phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”. Chỉ thị đã được Đảng ủy, lãnh đạo Cục Cảnh sát PCCC&CNCH chỉ đạo, triển khai và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả thiết thực, tạo không khí thi đua sôi nổi trong cán bộ, chiến sỹ, sự thống nhất về tư tưởng, hành động trong thực hiện phong trào, đồng thời tạo ra nhiều chuyển biến tích cực trong công tác PCCC&CNCH trên cả nước.

 

Ngay sau nhận được Chỉ thị, Cục Cảnh sát PCCC&CNCH đã xây dựng Kế hoạch số 1708/KH-C66-P1 ngày 16/9/2013 về tiếp tục đẩy mạnh phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy giai đoạn 2013 - 2018 trong toàn đơn vị; đồng thời đã chỉ đạo đơn vị chức năng xây dựng, ban hành nhiều văn bản về tổ chức thực hiện. Hàng năm, Cục Cảnh sát PCCC&CNCH đã chỉ  đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng chương trình hành động thực hiện Chỉ thị 05-CT/BCA một cách thiết thực, phù hợp với phương hướng và nhiệm vụ chung. Đặc biệt, vừa qua, Cục Cảnh sát PCCC&CNCH đã tổ chức phát động Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/BCA của Bộ; lồng ghép việc quán triệt thực hiện Chỉ thị và Cuộc vận động vào trong các buổi giao ban, sinh hoạt chi bộ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị. Đảng ủy, lãnh đạo Cục Cảnh sát PCCC&CNCH đã đặc biệt quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiều biện pháp giáo dục chính trị tư tưởng nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sỹ như: Tổ chức Hội nghị phổ biến các đề cương tuyên truyền, học tập các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức các hoạt động về nguồn, đẩy mạnh hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, nghĩa tình đồng đội...

 

Chỉ thị 05-CT/BCA đã được lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH hiện thực hóa trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã tham mưu cho Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an trình Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC” tạo sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động của các cấp, các ngành và toàn xã hội. Cục Cảnh sát PCCC&CNCH đã tập trung phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tiến hành xây dựng và đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản luật và văn bản quy phạm pháp luật nhằm từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý cho công tác PCCC&CNCH. Đã tham mưu với Bộ Công an báo cáo Chính phủ tổ chức thành công Hội nghị trực tuyến với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tập đoàn, tổng công ty kinh tế trọng điểm về sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 1634/CT-TTg ngày 31/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ và triển khai thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư về PCCC.

 

Năng lực, sức chiến đấu của lực lượng Cảnh sát PCCC tiếp tục được củng cố và nâng cao. Tổ chức của lực lượng phát triển cả về chất và lượng. Cục Cảnh sát PCCC&CNCH đã phối hợp với Tổng cục Chính trị CAND trình Bộ trưởng ký Quyết định thành lập 19 đơn vị Cảnh sát PC&CC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nâng tổng số địa phương được thành lập Cảnh sát PC&CC cấp tỉnh lên con số 20; góp phần nâng cao uy tín, vị thế của lực lượng Cảnh sát PCCC và thực hiện hiệu quả công tác tham mưu chiến lược về PCCC tại các địa phương trong cả nước.

 

Công tác tuyên truyền và xây dựng phong trào Toàn dân PCCC&CNCH đã có nhiều đổi mới, được tiến hành đồng bộ, đa dạng với nhiều nội dung, hình thức, có sự phối hợp chặt chẽ với các Bộ, Ngành, các cơ quan thông tin, truyền thông, đem lại hiệu quả tích cực. Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã chủ động phối hợp với các cơ quan báo, đài thường xuyên tuyên truyền các hoạt động về công tác PCCC&CNCH; duy trì đưa nội dung thông điệp PCCC&CNCH trên các bảng điện tử tại các trục đường lớn của TP Hà Nội, phối hợp xây dựng và phát sóng liên tục các clip tuyên truyền PCCC và thoát nạn đối với hộ gia đình (nguyên nhân cháy, PCCC điện, thoát nạn...). Cục Cảnh sát PCCC&CNCH đã tổ chức Hội thảo "Triển khai việc lồng ghép kiến thức, kỹ năng về PCCC cho các cấp học và cơ sở giáo dục", xây dựng tài liệu hướng dẫn và phổ biến các kiến thức, kỹ năng về PCCC&CNCH cho học sinh các cấp học trong nhà trường và cơ sở giáo dục...

 

Công tác biểu dương, nhân rộng các mô hình phong trào PCCC và điển hình tiên tiến trong công tác PCCC&CNCH được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Nhiều đơn vị PCCC địa phương đã xây dựng, phát triển, nhân rộng nhiều phong trào, mô hình PCCC, như: Phong trào “Nhà tôi có bình chữa cháy”, “Đăng ký không để xảy ra cháy”, “Hộp thư PCCC”, “Hiến đất mở rộng hẻm”, “Tôn hóa, tường hóa”...; mô hình “Chợ kiểu mẫu về PCCC”, “Cụm cơ quan, doanh nghiệp an toàn về PCCC”, “Chung cư an toàn PCCC”, “Cụm dân cư an toàn PCCC”, “Cụm công nghiệp an toàn PCCC”, “Xây dựng phường (xã), khu phố (ấp) điểm an toàn về PCCC”, “Học kỳ PCCC”, “Một ngày làm lính chữa cháy”... gắn với biểu dương và nhân rộng điển hình tiên tiến về PCCC.

 

Cục Cảnh sát PCCC&CNCH đã tham mưu với Bộ Công an ban hành kế hoạch phối hợp với Bộ Xây dựng và các Bộ, Ngành liên quan rà soát các quy định trong công tác PCCC theo hướng bảo đảm chặt chẽ nhưng thủ tục phải đơn giản, nhanh chóng. Dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn của Cục Cảnh sát PCCC&CNCH, các đơn vị PCCC địa phương đã thực hiện tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn và từng bước kiện toàn, nâng cao chất lượng công tác thẩm duyệt về PCCC. Xây dựng quy trình về thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC để thực hiện thống nhất trong toàn lực lượng.

 

Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm các quy định của pháp luật về PCCC được tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả. Kịp thời kiến nghị, kiến nghị xử lý đến cùng đối với những sai phạm quy định an toàn PCCC. Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã tăng cường công tác xử lý vi phạm hành chính về PCCC. Ngoài việc áp dụng hình thức xử phạt hành chính, Cục Cảnh sát PCCC&CNCH đã tập trung chỉ đạo toàn lực lượng Cảnh sát PCCC tham mưu cho chính quyền địa phương cùng vào cuộc để xử lý những trường hợp vi phạm nghiêm trọng, kéo dài, công khai hóa vi phạm của các cơ sở trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân biết, thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật. Cục Cảnh sát PCCC&CNCH đã tham mưu với Bộ ký ban hành Công văn số 1659/BCA-C66 ngày 24/7/2017 hướng dẫn bảo đảm an toàn PCCC đối với nhà ở của hộ gia đình. Hiện nay, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH các địa phương đã triển khai các biện pháp quản lý về PCCC của ngành chức năng, UBND các cấp; tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn các hộ gia đình thực hiện các điều kiện bảo đảm an toàn góp phần giảm số vụ cháy xảy ra đối với nhà ở hộ gia đình.

 

Trong công tác chuyên môn, 05 năm qua (2013-2017), lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH tổ chức chữa cháy kịp thời, có hiệu quả 14.871 vụ; CNCH 6.857 vụ, kịp thời dập tắt có hiệu quả hàng nghìn vụ cháy, nổ, bảo vệ tài sản, hàng hóa giá trị hàng chục nghìn tỷ đồng đồng, tổ chức cứu nạn và hướng dẫn thoát nạn cho hàng nghìn người trong đám cháy. Lãnh đạo Cục đã trực tiếp chỉ đạo nhiều vụ cháy, CNCH lớn, phức tạp và tổ chức khắc phục hậu quả do cháy, nổ gây ra. Trong 5 năm qua, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH các địa phương cũng đã chủ động tổ chức ứng phó tốt các sự cố thiên tai, bão, lũ, sạt lở đất đá; tham gia chỉ huy, tổ chức hướng dẫn xử lý, đánh giá và rút kinh nghiệm các vụ CNCH có tính chất phức tạp trên toàn quốc. Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã chủ động tăng cường công tác bảo đảm an toàn PCCC đối với lễ hội, các sự kiện văn hóa, kinh tế, chính trị lớn, đặc biệt là bảo vệ Hội nghị Các quan chức cao cấp Diễn đàn Hợp tác kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC). Bên cạnh đó, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã thành lập các đoàn kiểm tra chuyên đề: các đơn vị, cơ sở trọng điểm trong CAND; an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy, nổ; nhà cao tầng, khu công nghiệp; phương tiện vận chuyển hành khách...

 

Thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP, ngày 06/02/2017 của Chính phủ về tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH trên cả nước đã tập trung rà soát, đánh giá 04 thủ tục hành chính về cấp, đổi, cấp lại, bổ sung chứng chỉ hành nghề tư vấn về PCCC và nhóm thủ tục hành chính thẩm duyệt thiết kế về PCCC, qua đó kiến nghị, đề xuất đơn giản hóa các thủ tục để tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Bên cạnh đó, các đơn vị Cảnh sát PCCC địa phương đã chủ động tổ chức các hội nghị tiếp xúc với doanh nghiệp để giải quyết, tháo gỡ những vấn đề vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác PCCC&CNCH tại địa phương.

 

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng đã có nhiều sáng tạo, đột phá, từ đó đã đem lại những thành tích nổi bật: đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; đổi mới công tác quy hoạch, bổ nhiệm. Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an, Cục Cảnh sát PCCC&CNCH đã chủ động nghiên cứu xây dựng báo cáo chuyên đề về kiện toàn tổ chức bộ máy của lực lượng Cảnh sát PCCC từ Trung ương đến địa phương, chủ động nắm tình hình và theo dõi công tác xây dựng lực lượng của Cảnh sát PCCC địa phương; đẩy mạnh công tác đào tạo bồi dưỡng cho cán bộ, chiến sỹ, làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

 

Công tác tuyên truyền, biểu dương “gương người tốt, việc tốt”, gương điển hình trong học tập, làm theo Sáu điều Bác dạy được triển khai đồng bộ, hiệu quả, sâu rộng. Hình ảnh người chiến s Cảnh sát PCCC đã được xây dựng, tuyên truyền rộng rãi trong quần chúng nhân dân. Toàn lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã tổ chức đợt học tập, sinh hoạt chính trị, nêu gương anh dũng hy sinh của các đồng chí: Đại úy Phạm Phi Long - Tiểu Đội phó Tiểu Đội chữa cháy và CNCH của Phòng Cảnh sát PCCC quận Bình Tân, Cảnh sát PC&CC TP Hồ Chí Minh; Thiếu úy Bùi Minh Quý - cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an tỉnh Gia Lai; Thượng sỹ Chử Văn Khánh - chiến s Phòng Cảnh sát PCCC số 12, Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội để cán bộ, chiến sỹ noi gương, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần quyết tâm không ngại gian khổ, hy sinh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, đã kịp thời biểu dương cán bộ, chiến sỹ làm được việc tốt, làm việc hiệu quả để lôi cuốn phong trào thi đua, qua đó đã khơi dậy niềm tự hào, nhiệm vụ vinh quang của người chiến sỹ Cảnh sát PCCC.

 

Trong 05 năm từ 2013 - 2017, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã 02 lần được tặng Cờ Thi đua Xuất sắc của Chính phủ và 03 lần được nhận Cờ Thi đua Xuất sắc của Bộ Công an. Đặc biệt, năm 2016, Cục Cảnh sát PCCC&CNCH vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất; Phòng Tham mưu vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì nhân dịp kỷ niệm 55 năm Ngày Truyền thống của lực lượng Cảnh sát PCCC.

 

Trong giai đoạn hiện nay, khi tình hình cháy, nổ đang tiếp tục có những diễn biến phức tạp, nguy cơ xảy ra cháy lớn vẫn luôn hiện hữu, nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát PCCC là hết sức nặng nề. Khắc ghi lời Bác dạy, lực lượng Cảnh sát PCCC quyết tâm tiếp tục triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm để góp phần kiềm chế số vụ cháy và thiệt hại do cháy gây ra, đó là:

 

1. Đẩy mạnh tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC nhằm nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, đặc biệt là cấp phường, xã trong việc tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về PCCC&CNCH, góp phần thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”. Tập trung tham mưu với Bộ Công an trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Chỉ thị về tăng cường công tác PCCC đối với khu dân cư, hộ gia đình. Đồng thời, tăng cường tham mưu, đề xuất chính quyền địa phương ban hành các Nghị quyết, Chỉ thị chỉ đạo công tác PCCC&CNCH nhằm tạo hành lang pháp lý cho hoạt động của lực lượng Cảnh sát PCCC thực hiện nhiệm vụ.

 

2.  Tiếp tục triển khai hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật về PCCC và CNCH, trong đó tập trung triển khai đưa Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác CNCH của lực lượng PCCC đi vào cuộc sống; đề xuất sửa đổi, bổ sung một số quy định của pháp luật về PCCC&CNCH hiện hành để phù hợp với tinh thần chỉ đạo của Chính phủ trong việc tháo gỡ vướng mắc về thủ tục hành chính và chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp. Để thực hiện việc này, đòi hỏi lực lượng Cảnh sát PCCC phải làm tốt công tác phòng ngừa nghiệp vụ ngay từ khâu thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu PCCC; thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở cơ sở duy trì các điều kiện bảo đảm an toàn PCCC trong suốt quá trình hoạt động; hướng dẫn cơ sở nâng cao chất lượng tự kiểm tra, tăng tính chủ động và trách nhiệm tự bảo đảm an toàn PCCC cho cơ sở.

 

3. Đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức, các biện pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và vận động người dân tham gia công tác PCCC&CNCH nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức, ý thức của người dân trong chấp hành và thực hiện các quy định về bảo đảm an toàn PCCC&CNCH cho gia đình và cộng đồng, góp phần thúc đẩy phong trào Toàn dân PCCC đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả; chủ động trong việc phối hợp, cung cấp, định hướng thông tin cho các cơ quan truyền thông để phản ánh tình hình cháy nổ, tiếp tục công khai các cơ sở vi phạm về PCCC trên các phương tiện thông tin đại chúng để chủ cơ sở có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục những sai phạm về an toàn PCCC.

 

4. Tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng hoạt động điều tra cơ bản, thường xuyên cập nhật về tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoạt động bảo đảm an toàn PCCC tại cơ sở; xác định các lĩnh vực, địa bàn trọng điểm, cơ sở có nguy cơ cao về cháy, nổ như: công trình cao tầng, siêu cao tầng, chợ, trung tâm thương mại, các khu dân cư có nhiều hộ kinh doanh cá thể... để kịp thời nắm tình hình, tuyên truyền, nhắc nhở các đối tượng này chấp hành nghiêm túc quy định về an toàn PCCC.

 

5. Tiếp tục triển khai hiệu quả Chị thị số 04/CT-BCA ngày 19/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an về đổi mới, nâng cao chất lượng phòng trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” trong tình hình mới, cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, trong đó tập trung xây dưng, nâng cao “bản lĩnh” và tinh thần “nhân văn, vì nhân dân phục vụ” cho cán bộ, chiến sỹ trong thực thi nhiệm vụ, đặc biệt là cán bộ, chiến sỹ thực hiện nhiệm vụ tiếp xúc với các cơ quan, tổ chức và nhân dân; tăng cường tuyên truyền nhân rộng gương điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt” trong lực lượng Cảnh sát PCCC và phong trào Toàn dân PCCC.

 

Thiếu tướng, TS. ĐOÀN VIỆT MẠNH

             Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC&CNCH 

Thư viện ảnh Xem thêm >>

VideoXem thêm >>

Get the Flash Player to see this player.

Thống kê truy cập

Hiện có 62 khách trực tuyến

 lượt truy cập 

Liên kết website