Khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới

Ngày 09/6/2018, Đảng ủy Trường Đại học PCCC tổ chức Lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành Đảng viên mới năm 2018 tại cơ sở 1. Đồng chí Thiếu tướng, PGS, TS. Nguyễn Mạnh Hà - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường dự và chỉ đạo tại buổi lễ.

 

Tham gia lớp bồi dưỡng có 231 học viên đến từ các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Trường Đại học PCCC. Các học viên được phổ biến và nghiên cứu 10 chuyên đề: Chủ nghĩa Mác Lê nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng...

 

Thiếu tướng, PGS, TS. Nguyễn Mạnh Hà – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường phát biểu chỉ đạo

                   

Thông qua lớp bồi dưỡng, các đảng viên mới nắm được những kiến thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam và nhiệm vụ của người đảng viên, trên cơ sở đó để mỗi đảng viên mới xác định mục tiêu phấn đấu, rèn luyện trở thành đảng viên chính thức.

PV

 

Thư viện ảnh Xem thêm >>

VideoXem thêm >>

Get the Flash Player to see this player.

Thống kê truy cập

Hiện có 69 khách trực tuyến

 lượt truy cập 

Liên kết website