Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng

Ngày 23/01/2018, Trường Đại học PCCC tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6, Khóa XII cho toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên và các học viên là đảng viên đang học tập trong nhà trường.

 

 

Toàn cảnh Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 Khóa XII .

 

Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII diễn ra từ ngày 4/10 - 11/10/2017 tại Thủ đô Hà Nội. Hội nghị Trung ương đã thảo luận và quyết định ban hành những nghị quyết, kết luận quan trọng.

 

 Đồng chí Thiếu tướng, PGS, TS. Nguyễn Mạnh Hà - Bí thư Đảng ủy,

Hiệu trưởng nhà trường phát biểu tại Hội nghị.

 

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, đồng chí Thiếu tướng, PGS, TS. Nguyễn Mạnh Hà - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường đã nhấn mạnh về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII đến toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học viên nhà trường. Mỗi tập thể, cá nhân trong nhà trường cần nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản của các Nghị quyết, từ đó vận dụng vào thực tiễn công tác giảng dạy, học tập, nghiên cứu, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại nhà trường trong thời gian tới. Cán bộ, đảng viên tham gia các hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII đều phải viết thu hoạch cá nhân; việc viết thu hoạch của cán bộ, đảng viên, làm căn cứ để đánh giá, phân loại, bình xét thi đua khen thưởng hàng năm.

 

GS.TS, Nguyễn Đức Hà – Nguyên vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức

Trung ương giới thiệu về những nội dung của Nghị quyết tại Hội nghị

 

Tại Hội nghị, cán bộ, đảng viên nhà trường đã được nghe GS.TS, Nguyễn Đức Hà – Nguyên vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương trực tiếp giới thiệu những nội dung cơ bản của các Nghị quyết, nhất là những điểm mới, những luận điểm cốt lõi, thể hiện sự phát triển về nhận thức và lý luận của Đảng trong các vấn đề như: Nghị quyết số 18-NQ/TW “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW “về công tác dân số trong tình hình mới”. GS.TS, Nguyễn Đức Hà nhấn mạnh, bốn Nghị quyết mà Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 6 ban hành là những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách và là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra.

 

PV

Thư viện ảnh Xem thêm >>

VideoXem thêm >>

Get the Flash Player to see this player.

Thống kê truy cập

Hiện có 108 khách trực tuyến

 lượt truy cập 

Liên kết website