Lễ Khai giảng năm học 2018 - 2019

Hòa chung không khí vui mừng, phấn khởi của các học viện, nhà trường bước vào năm học mới, ngày 29/09/2018, Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy long trọng tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2018 – 2019 . Đồng chí Thượng tướng Bùi Văn Nam – Ủy viên BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Công an đến dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.  

 

Đến dự Lễ Khai giảng có các đồng chí đại diện lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an, các đơn vị chức năng trực thuộc Bộ Công an, đại diện Ban Giám đốc, Ban Giám hiệu các Học viện, trường CAND khu vực phía Bắc; Cục Cảnh sát PCCC&CNCH,…

 

 

Các đồng chí lãnh đạo tham dự Lễ Khai giảng năm học 2018 - 2019

của Trường Đại học PCCC

 


Đồng chí Thượng tướng Bùi Văn Nam - UVBCHTW Đảng Cộng sản Việt Nam,

Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại Lễ Khai giảng năm học 2018 – 2019.

 

Tại buổi Lễ Khai giảng, thay mặt Đảng ủy – Ban Giám hiệu, đồng chí Hiệu trưởng đã đọc diễn văn khai giảng năm học 2018 – 2019. Trong đó, đồng chí đánh giá tổng kết các mặt hoạt động công tác của nhà trường trong năm học vừa qua như sau: Năm học 2017 – 2018, thực hiện Nghị quyết số 17 của Đảng ủy Công an Trung ương, Chỉ thị số 13 của Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Công an về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo trong Công an nhân dân; Chỉ thị số 06 và Chương trình số 12 của Bộ Công an về nhiệm vụ giáo dục đào tạo trong Công an nhân dân; đặt biệt là Nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả", tập thể lãnh đạo, cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học viên Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy đã đoàn kết, không ngừng cố gắng, nỗ lực, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

 

Nhà trường đã đạt được những thành tích nổi bật trên các mặt công tác lớn như: Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, giáo viên và học viên; Mở rộng quy mô đào tạo, đa dạng hóa các đối tượng và loại hình đào tạo. Không ngừng đổi mới nội dung, chương trình đào tạo các hệ học bậc học phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và thực tiễn công tác PCCC&CNCH của đất nước. Đội ngũ cán bộ, giáo viên tích cực tham gia nghiên cứu khoa học với nhiều đề tài cấp Bộ, cấp cơ sở, chuyên đề khoa học, sáng kiến cải tiến có tính ứng dụng và đạt hiệu quả cao. Tích cực đầu tư bổ sung các trang thiết bị tại các phòng học, phòng thí nghiệm, phục vụ công tác đào tạo; chú trọng nâng cao hiệu quả việc khai thác sử dụng các phương tiện kỹ thuật hiện đại, công nghệ thông tin trong giảng dạy. Công tác nghiên cứu khoa học, biên soạn giáo trình, tài liệu dạy học luôn được quan tâm và chỉ đạo sát sao. Công tác quản lý, giáo dục học viên được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương; Công tác tổ chức, cán bộ đã xây dựng kế hoạch triển khai sắp xếp lại bộ máy, kế hoạch tinh giảm biên chế của nhà trường theo chủ trương của Đảng và Bộ Công an. Hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế ngày càng có nhiều chuyển biến tích cực; Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và tổ chức nhiều hoạt động phong trào ý nghĩa cho các tổ chức đoàn thể quần chúng …

 

Trong năm học 2017 - 2018, Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy có 02 đơn vị được tặng “Cờ thi đua xuất sắc” của Bộ Công an; 03 đơn vị được tặng “Cờ thi đua xuất sắc” của Tổng cục Chính trị Công an nhân dân; 05 đơn vị đạt danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”; 10 đơn vị đạt danh hiệu “Đơn vị Tiên tiến”; 52 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”; 462 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ Tiên tiến”, “Lao động Tiên tiến”; 61 lượt tập thể, cá nhân được tặng bằng khen của Bộ Công an; 30 lượt tập thể, cá nhân được tặng bằng khen của Tổng cục Chính trị Công an nhân dân, 552 lượt tập thể, cá nhân được tặng giấy khen các cấp.

 


Đồng chí Đại tá, TS. Lê Quang Bốn - Hiệu trưởng

đọc diễn văn Khai giảng năm học 2018 – 2019


Trong diễn văn chào mừng khai giảng, đồng chí Hiệu trưởng cũng đã nêu rõ phương hướng nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường trong năm học 2018 – 2019. Nhà trường xác định chủ đề của năm học là “Tập trung nâng cao chất lượng đào tạo, Đoàn kết, Kỷ cương, Chủ động, Sáng tạo, Đổi mới, Trách nhiệm, Hiệu quả” và sẽ tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm, cơ bản sau:

 

Một là, tiếp tục tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết của Trung ương Đảng và của Đảng ủy Công an Trung ương. Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh, nếp sống, lễ tiết, tác phong của cán bộ, giáo viên, học viên theo tinh thần Chỉ thị số 03 của Bộ trưởng và các văn bản chỉ đạo của Bộ Công an. 

Hai là, tập trung nâng cao chất lượng đào tạo, tiếp tục mở rộng các đối tượng, loại hình đào tạo, các trình độ đào tạo trên nền tảng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Tập trung chấn chỉnh và nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, đặc biệt là đào tạo đại học, sau đại học. Chuẩn bị tốt các điều kiện để phục vụ đào tạo Tiến sĩ chuyên ngành Tổ chức phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào dạy tốt, học tốt; nâng cao chất lượng giảng dạy của giáo viên, học tập của học viên. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đánh giá chất lượng công tác giáo dục đào tạo.

Ba là, tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, gắn nghiên cứu khoa học với các hoạt động thực tiễn; tăng số lượng các đề tài khoa học cấp Bộ, cấp cơ sở và các chuyên đề, sáng kiến cải tiến của cán bộ giáo viên; đề tài, chuyên đề nghiên cứu khoa học sinh viên; đẩy mạnh việc tổ chức biên soạn, chỉnh lý, bổ sung hệ thống giáo trình, tài liệu dạy học đối với các bậc học, các chuyên ngành đào tạo. Đổi mới tổ chức hoạt động của Tạp chí phòng cháy và chữa cháy, trang thông tin điện tử để phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học của trường.

Bốn là, Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp của đội ngũ giảng viên phù hợp với nhiệm vụ và yêu cầu công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học hiện nay của nhà trường. Xây dựng quy hoạch các chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư, giảng viên chính, quy hoạch danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú để có định hướng đào tạo, bồi dưỡng lâu dài. Đẩy mạnh công tác luân chuyển giáo viên từ 02 đến 03 năm đến Công an các địa phương. Tiếp tục rà soát danh mục vị trí việc làm; sắp xếp lại đội ngũ cán bộ theo vị trí việc làm; kiện toàn tổ chức bộ máy; thực hiện tinh giản biên chế theo quy định, kế hoạch của Bộ Công an.

Năm là, tiếp tục tổ chức công tác quản lý giáo dục học viên theo đúng quy định, quy chế của Bộ Công an; rà soát, bố trí, sắp xếp, giao việc cụ thể cho đội ngũ cán bộ quản lý học viên đảm bảo hợp lý, hoạt động hiệu quả; thực hiện nghiêm túc quy định về chức trách, nhiệm vụ, quy trình làm việc của cán bộ quản lý học viên; tích cực đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực trong công tác giảng dạy, học tập và quản lý học viên; tăng cường tính tự quản, đẩy mạnh các phong trào thi đua học tập tốt, rèn luyện tốt, giảm tỷ lệ học viên vi phạm kỷ luật.

Sáu là, tăng cường quan hệ đối ngoại với các đối tác truyền thống, mở rộng quan hệ với các nước trong khu vực để đào tạo cán bộ, giáo viên; tích cực tham gia các sự kiện quốc tế và khu vực về lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và thành quả của cách mạng công nghiệp 4.0 trong công tác đào tạo và quản lý nhà trường; thực hiện quản trị đại học theo hướng hiện đại; quan tâm bổ sung, xây dựng các phòng học chuyên đề, phòng thí nghiệm, các trang thiết bị, phương tiện dạy học. Đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ có thu, không ngừng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học viên.

Khai giảng năm học 2018 – 2019, nhà trường được tiếp nhận các học viên Khóa 8 đào tạo trình độ Thạc sỹ ngành PCCC&CNCH, học viên khóa D34 hệ Đại học ngành PCCC&CNCH và học viên khóa Liên thông 10 đào tạo từ Trung cấp lên Đại học. Đồng chí Hiệu trưởng nhiệt liệt chúc mừng các tân học viên đã nỗ lực học tập, vượt qua kỳ thi tuyển sinh đầy thử thách, cam go vừa qua với điểm số rất cao để được có mặt trong buổi Lễ Khai giảng long trọng này. Đồng chí mong rằng các tân học viên sẽ không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, ý thức tổ chức và ra sức học tập nắm bắt kiến thức nghề nghiệp để sau khi tốt nghiệp sẽ trở thành những chiến sĩ Công an “vừa hồng, vừa chuyên”, viết tiếp những trang sử truyền thống vẻ vang của nhà trường. 


Đồng chí Thứ trưởng gióng 3 hồi trống khai giảng năm học mới 2018 - 2019  

 

Đến dự và chỉ đạo lễ Khai giảng năm học 2018 - 2019, Thứ trưởng Bùi Văn Nam đã thay mặt lãnh đạo Bộ Công an gửi lời chúc mừng đến toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học viên nhân dịp Khai giảng năm học mới. Đồng thời, đồng chí ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của Đảng ủy – Ban Giám hiệu và toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học viên nhà trường trên tất cả các lĩnh vực trong năm học vừa qua. Đồng chí khẳng định những kết quả, thành tích trong công tác giáo dục, đào tạo của Trường Đại học PCCC đã đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng, củng cố nguồn nhân lực chất lượng cao cho lực lượng Công an nhân dân, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, bảo đảm an toàn PCCC.

 

Thứ trưởng hoàn toàn nhất trí với phương hướng nhiệm vụ công tác trong năm học 2018 – 2019 của nhà trường. Bên cạnh đó, đồng chí cũng nhấn mạnh một số vấn đề mà nhà trường cần phải chú trọng là: Tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của ngành Công an; Tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng Nhà trường trong sạch vững mạnh toàn diện; Tăng cường sự chỉ đạo lãnh đạo của cấp ủy, lãnh đạo chỉ huy đối với các mặt công tác của Nhà trường; Tăng cường công tác quản lý, giáo dục học viên về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tư thế tác phong của người cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân; Tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình đào tạo nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học để làm chủ công nghệ theo hướng ngày càng chặt chẽ, nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả, thiết thực; Tiếp tục duy trì, mở rộng quan hệ phối hợp với Công an các địa phương, các học viện, trường Công an nhân dân để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục đào tạo. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế với cơ sở giáo dục của các nước có nền kinh tế, khoa học kỹ thuật phát triển, nhất là trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu khoa học về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

 

Kết thúc buổi lễ khai giảng, đồng chí Thứ trưởng tin tưởng rằng với bề dày truyền thống xây dựng và phát triển, thầy và trò Trường Đại học PCCC sẽ vượt qua mọi khó khăn, thi đua lập nhiều thành tích, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học 2018 – 2019.

Trịnh Lan 

Thư viện ảnh Xem thêm >>

VideoXem thêm >>

Get the Flash Player to see this player.

Thống kê truy cập

Hiện có 55 khách trực tuyến

 lượt truy cập 

Liên kết website