Hội thảo Khoa học Công tác đào tạo cán bộ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đáp ứng yêu cầu thực tiễn hiện nay

Sáng 19/11/2018, Chào mừng kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2018), Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy tổ chức Hội thảo Khoa học Công tác đào tạo cán bộ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đáp ứng yêu cầu hiện nay. 

 

Dự Hội thảo có đồng chí Đại tá, TS Lê Quang Bốn – Hiệu trưởng, Chủ trì Hội thảo; đồng chí Đại tá, PGS, TS Vũ Văn Bình – Phó Hiệu trưởng, Điều hành Hội thảo; các đồng chí trong Đảng uỷ, Ban Giám Hiệu, các khoa, bộ môn thuộc nhà trường và đại diện lãnh đạo Học viện Cảnh sát nhân dân, Học viên An ninh nhân dân, Cục Khoa học, chiến lược và lịch sử CAND; đại diện lãnh đạo Công an các tỉnh, thành phố, PC07 trên cả nước; đại diện lãnh đạo các khoa, phòng, bộ môn thuộc nhà trường.

 

 

Đồng chí Đại tá, PGS, TS Vũ Văn Bình - Phó Hiệu trưởng trình bày báo cáo tổng quan tại Hội thảo Khoa học. 

 

Tại buổi Hội thảo, đồng chí Đại tá, PGS, TS Vũ Văn Bình – Phó Hiệu trưởng đã trình bày báo cáo tổng quan về công tác đào tạo cán bộ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ hiện nay.  Theo đó, Trường Đại học PCCC là cơ sở giáo dục Đại học duy nhất ở Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực PCCC và CNCH, có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực PCCC trình độ, tiến sỹ, thạc sỹ, đại học, trung cấp và bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, lãnh đạo, chỉ huy của lực lượng PCCC và CNCH cả nước và Bộ Công an. Nhà trường đã tổ chức xây dựng hoàn thiện chương trình đào tạo của các bậc học như: 01 chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ, với 4 chương trình chuyên ngành đào tạo trình độ Đại học và trung cấp; 01 chương trình đào tạo văn bằng 2; công bố chuẩn đầu ra với bậc đào tạo trình độ thạc sĩ, đại học và trung cấp chính quy tập trung; 03 chương trình bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ PCCC; 01 chương trình bồi dưỡng kiến thức PCCC theo NĐ 79…. Đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục nhà trường ngày càng được tăng cường và củng cố cả về số lượng và trình độ: Năm 2011 có 127 giáo viên thi đến nay đã có 231 giáo viên (tăng 105 giáo viên); có 01 Giáo sư, 06 Phó Giáo sư (3%), 28 Tiến sỹ (12,1%), 117 Thạc sỹ (50,6%); có 35 Giảng viên chính, 102 Giảng viên, 84 Trợ giảng. Hệ thống giáo trình tài liệu nghiệp vụ PCCC&CNCH đã được Đảng uỷ, Ban Giám hiệu nhà trường quan tâm, chỉ đạo tổ chức biên soạn và cập nhật ngày càng đầy đủ, đã biên soạn hoàn thành hơn 100 loại giáo trình, tài liệu dạy học cho các bậc, học; đã tham gia nghiên cứu thành công 03 đề tài cấp nhà nước và thành phố; chủ trì nghiên cứu 30 đề tài cấp bộ, 85 đề tài cấp cơ sở và 04 dự án, đề án khoa học khác liên quan đến công tác PCCC và hàng trăm luận văn tốt nghiệp trình độ Thạc sỹ và hàng ngàn đồ án, khóa luận tốt nghiệp của cán bộ, giáo viên, học viên được nghiệm thu, đưa và sử dụng và ứng dụng có hiệu lực thiết thực trong công tác đào tạo của Nhà trường cũng như trong thực tế chiến đấu của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH. Về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, nhà trường đã xây dựng hệ thống phòng thí nghiệm, thực hành, lắp đặt trang thiết bị mới theo từng chuyên ngành, các phòng lý thuyết đạt chuẩn cũng được xây dựng đảm bảo công tác dạy và học toàn diện. Tuy nhiên, trong xu thế Bộ Công an đang triển khai thực hiện kiện toàn bộ máy, tổ chức theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”, lực lượng Cảnh sát PCCC của 20 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã sát nhập vào Công an tỉnh, thành phố và trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư tác động toàn diện, sâu rộng và nhanh chóng trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội, trong đó có giáo dục đặt ra nhiều thách thực mới trong lĩnh vực đào tạo. Đồng chí mong rằng, thông qua Hội thảo nhằm tổng kết, đánh giá sâu sắc về thực trạng công tác đào tạo cán bộ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của Trường Đại học PCCC thời gian qua, tìm ra những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân của những hạn chế, từ đó đề ra các giải pháp để nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong tình hình hiện nay. 

 

  

Đồng chí Đại tá, PGS, TS Vũ Văn Bình - Phó Hiệu trưởng điều hành Hội thảo

 

Sau 4 giờ làm việc, Hội thảo đã diễn ra sôi nổi, với các ý kiến của các đồng chí lãnh đạo Cục Cảnh sát PCCC&CNCH, lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH địa phương, các chuyên gia trong lĩnh vực PCCC và những nhà giáo dày dặn kinh nghiệm trong công tác giảng dạy PCCC&CNCH. Hội thảo cũng đã nhận được 50 bài tham luận và 9 ý kiến của các đại biểu, chủ yếu tập trung vào các vấn đề sau: Vấn đề thực tiễn của đội ngũ giáo viên và những vấn đề đặt ra trong công tác giảng dạy đáp ứng yêu cầu hiện nay; Mô hình đào tạo cán bộ Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ hiện nay; Công tác đào tạo nguồn nhân lực PCCC&CNCH hiện nay, thực trạng và giải pháp; Cơ sở vật chất, phòng học, phòng thí nghiệm, phòng thực hành, phương tiện dạy học hiện nay của nhà trường với nhu cầu thực tiễn; Gắn kết công tác đào tạo với thực tiễn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của lực lượng PCCC&CNCH hiện nay;  Liên kết giữa trường Đại học PCCC và công an địa phương trong phát triển nguồn nhân lực PCCC&CNCH; Điều chỉnh chương trình đào tạo cán bộ PCCC&CNCH theo hướng chuyên sâu đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra; Những bất cập trong công tác quẩn lý đào tạo, thi kiểm tra, thực tập tốt nghiệm cho học viên hiện nay của nhà trường, có cần phải thay đổi cho hợp lý, hiệu quả hơn ?... 

 

   

Đại tá, TS Lê Quang Bốn - Hiệu trưởng phát biểu tổng kết Hội thảo Khoa học

  

Đánh giá tổng kết Hội thảo, đồng chí Đại tá, TS Lê Quang Bốn – Hiệu trưởng nhấn mạnh: nội dung cơ bản của Hội thảo khoa học “Công tác đào tạo cán bộ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đáp ứng yêu cầu thực tiễn hiện nay” đã hoàn thành nội dung, chương trình, mục đích đề ra. Hội thảo đã tập trung làm rõ 2 nhóm vấn đề: Về lý luận đánh giá cao về tầm quan trọng của công tác đào tạo cán bộ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong những năm qua và đặc biệt trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay; Về thực tiễn, đã chỉ ra những kết quả, hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và vấn đề cần phải đổi mới trong công tác đào tạo cán bộ PCCC và CNCH của Trường Đại học PCCC. Những tham luận và ý kiến tại Hội thảo đều đi đúng trọng tâm, làm rõ và giải quyết những vấn đề công công tác đào tạo cán bộ PCCC hiện nay. Đồng chí Hiệu trưởng cũng ghi nhận, tiếp thu và đánh giá cao sự tâm huyết, trách nhiệm của các đồng chí đại biểu đối với công tác nhà trường. Đồng thời, trong thời gian tới, nhà trường sẽ tập trung thực hiện và giải quyết các vấn đề đã nêu ra trong Hội thảo nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo.

  

Một số hình ảnh tại Hội thảo Khoa học:

 

 

Toàn cảnh Hội thảo khoa học. 

 

 

 Đồng chí Thượng tá Bùi Quang Việt - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC&CNCH, Bộ công an trình bày tham luận tại Hội thảo.

 

  

Đồng chí Thiếu tướng, PGS, TS Nguyễn Mạnh Hà - Nguyên Hiệu trưởng nhà trường phát biểu, tham luận tại Hội thảo.

 

 

Đồng chí Đại tá Chu Văn Liên - Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai trình bày tham luận tại Hội thảo.

 

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội thảo.

 

                                 Thái Thụy   

Thư viện ảnh Xem thêm >>

VideoXem thêm >>

Get the Flash Player to see this player.

Thống kê truy cập

Hiện có 92 khách trực tuyến

 lượt truy cập 

Liên kết website