Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể Ban Thường vụ và cá nhân các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Giám hiệu năm học 2018 – 2019

Ngày 26/09/2019, Trường Đại học PCCC tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể Ban Thường vụ và cá nhân các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Giám hiệu năm học 2018 – 2019  theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Đồng chí Thiếu tướng,TS. Lê Quang Bốn – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường chủ trì Hội nghị.

 

Tham dự Hội nghị có đồng chí Đại tá Tạ Quang Huy - Ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương; các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Giám hiệu Trường Đại học PCCC và đại diện lãnh đạo các Đảng bộ, các Chi bộ cơ sở trong nhà trường.

 

 

Toàn cảnh Hội nghị. 

 

Phát biểu quán triệt tại Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể Ban Thường vụ và cá nhân các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Đại học PCCC năm học 2018 – 2019, đồng chí Thiếu tướng Lê Quang Bốn - Bí thư Đảng ủy nêu rõ: thực hiện Hướng dẫn số 31-HD/ĐUCA ngày 06/12/2018 của Đảng ủy Công an Trung ương về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong CAND, Hội nghị được tổ chức để kiểm điểm, đánh giá các mặt lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể và cá nhân các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Đại học PCCC. Đồng chí Bí thư Đảng ủy đề nghị, Hội nghị kiểm điểm phát huy dân chủ, thẳng thắn chỉ rõ những ưu điểm, hạn chế, tồn tại và nguyên nhân, từng đồng chí cần nêu cao tính tiên phong, gương mẫu, thẳng thắn trong thảo luận, đóng góp ý kiến. Nội dung kiểm điểm tự phê bình và phê bình phải bám sát chức năng, nhiệm vụ, quy chế làm việc, chức trách của Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám hiệu và từng đồng chí lãnh đạo nhà trường; đánh giá rõ ưu điểm, hạn chế; đồng thời đề ra phương hướng khắc phục...

 

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Đại học PCCC, đồng chí Đại tá, TS. Phạm Văn Năm – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường trình bày Báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình của Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Đại học PCCC năm học 2018 – 2019. Trong báo cáo nêu rõ, Đảng bộ Trường Đại học PCCC hiện có 03 Đảng bộ cơ sở, 23 Chi bộ cơ sở và 35 Chi bộ trực thuộc 03 Đảng bộ với tổng số 1454 đảng viên. Trong năm học 2018 – 2019, nhân sự Ban Thường vụ Đảng ủy Trường Đại học PCCC có sự thay đổi: Tháng 9/2018, đồng chí Nguyễn Mạnh Hà – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng có quyết định nghỉ chờ hưu. Ngày 25/09/2018, Đảng ủy Công an Trung ương ra quyết định chuẩn y chức vụ Bí thư Đảng ủy đối với đồng chí Lê Quang Bốn - Hiệu trưởng nhà trường. Tháng 01/2019, đồng chí Vũ Văn Bình – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy nhà trường thôi giữ chức vụ làm công tác quản lý và nghiên cứu khoa học. Tháng 6/2019, đồng chí Nguyễn Xã Hội - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nghỉ công tác chờ hưu. Hiện nay, Ban Thường vụ, Ban Giám hiệu có 04 đồng chí, trong đó có 03 đồng chí trong Ban Giám hiệu, 01 đồng chí Trưởng phòng Tổ chức cán bộ.

 

Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Đại học PCCC là một tập thể đoàn kết, vững vàng, kiên định, phát huy trí tuệ tập thể, thống nhất ý chí, hành động, nghiêm túc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, giữ vững và phát huy vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt công tác. Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Đại học PCCC đã quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, chỉ thị, nghị quyết, quyết định, kết luận của cấp trên; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt những nhiệm vụ, kế hoạch công tác trọng tâm của nhà trường; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, đổi mới phương thức lãnh đạo, xây dựng và thực hiện quy định, quy chế làm việc của tập thể lãnh đạo.

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, phát biểu ý kiến đóng góp vào Báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình của Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Đại học PCCC năm học 2018 – 2019. Các ý kiến phát biểu tập trung vào những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, phân tích làm rõ ưu điểm, hạn chế, thiếu sót, nguyên nhân khách quan, chủ quan trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học vừa qua; xác định trách nhiệm của tập thể, trách nhiệm của cá nhân; phương hướng và giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

 

Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể Ban Thường vụ và cá nhân các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy – Ban Giám hiệu Trường Đại học PCCC năm học 2018 – 2019 đã được tiến hành một cách nghiêm túc, dân chủ. Với sự chuẩn bị nghiêm túc, thẳng thắn, cầu thị, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường đã lần lượt trình bày Bản kiểm điểm cá nhân của mình về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống; tinh thần trách nhiệm, chất lượng, tiến độ, hiệu quả công việc được phân công; kết quả chỉ huy, tổ chức, điều hành; làm rõ trách nhiệm cá nhân đối với những tồn tại, hạn chế của tập thể và biện pháp khắc phục, góp phần hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được phân công trong thời gian tới.

PV

 

 

Thư viện ảnh Xem thêm >>

VideoXem thêm >>

Get the Flash Player to see this player.

Thống kê truy cập

Hiện có 51 khách trực tuyến

 lượt truy cập 

Liên kết website