Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

Ngày 03 tháng 01 năm 2017, Đảng uỷ Trường Đại học PCCC đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đến toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà trường.

 

Đến dự Hội nghị có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường; các đồng chí lãnh đạo các đơn vị chức năng và toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà trường.

 

Tại Hội nghị đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hà, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường đã thay mặt Đảng uỷ trình bày 04 nội dung lớn mà Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) đề ra: Một là, những căn cứ, lý do để Trung ương tiếp tục ban hành Nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Hai là, mục đích yêu cầu, phạm vi, quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết. Ba là, những nội dung cơ bản của Nghị quyết gắn với nội dung, chưng trình hành động của Đảng  ủy Công an Trung ương thực hiện Nghị quyết. Bốn là, một số vấn đề cần lưu ý trong quá trình chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết trong lực lượng Công an nhân dân.

 

 

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hà - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng

trình bày về các nội dung của Nghị quyết

 

Đồng thời đồng chí cũng nhấn mạnh và đề nghị cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà trường cần nắm vững những nội dung cơ bản được nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) nhằm tạo sự thống nhất cao về ý trí, hành động trong toàn Đảng bộ nhà trường; đề cao cảnh giác đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc, khắc phục sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng bộ nhà trường. Xây dựng chương trình hành động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng Đảng bộ cơ sở và chi bộ cơ sở trực thuộc. Đồng chí cũng chỉ rõ việc triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) phải gắn với tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”.

Thanh Phương (P10)

Thư viện ảnh Xem thêm >>

VideoXem thêm >>

Get the Flash Player to see this player.

Thống kê truy cập

Hiện có 100 khách trực tuyến

 lượt truy cập 

Liên kết website