Hội nghị học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ V Ban chấp hành TW Đảng khóa XII

Ngày 6/9/2017, Trường Đại học PCCC đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ V Ban chấp hành TW Đảng khóa XII. 

 

Đ/c Thiếu tướng, PGS, TS. Nguyễn Mạnh Hà – Hiệu trưởng đã trình bày

nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ V Ban chấp hành TW Đảng khóa XII.

 

hội nghị, đồng chí Thiếu tướng, PGS, TS. Nguyễn Mạnh Hà – Hiệu trưởng nhà trường đã trình bày nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ V Ban chấp hành TW Đảng khóa XII.

Hội nghị tập trung quán triệt 3 Nghị quyết gồm: Nghị quyết về Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN), Nghị quyết về Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước và Nghị quyết về Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN.

Ba Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương lần này liên quan đến những vấn đề rất lớn và quan trọng đối với thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội XII của Đảng về đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội. Đồng chí Hiệu trưởng đã giới thiệu những điểm mới, những nội dung quan trọng, cốt lõi của 3 Nghị quyết nói trên, đồng thời, nhấn mạnh đến những kết quả đã đạt được trong việc xây dựng, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và chỉ ra những nguyên nhân, hạn chế cũng như phương hướng khắc phục trong thời gian tới.

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có tầm quan trọng đặc biệt, nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên, Đảng viên nhà trường. Qua đó, đồng chí Hiệu trưởng nhấn mạnh: Để Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII thực sự đi vào cuộc sống, mỗi cán bộ, giáo viên, đảng viên nhà trường cần phải nghiêm túc học tập, quán triệt những quan điểm, đường lối và những nội dung cơ bản của Nghị quyết. Trong quán trình quán triệt học tập, các đảng viên phải nghiên cứu, nắm vững những quan điểm tư tưởng chỉ đạo, những nội dung cốt lõi của Nghị quyết, đặc biệt, chú trọng tới những nội dung liên quan đến lĩnh vực công tác chuyên môn của mình để tiếp thu và áp dụng vào thực tiễn công tác chuyên môn.

PV. 

Thư viện ảnh Xem thêm >>

VideoXem thêm >>

Get the Flash Player to see this player.

Thống kê truy cập

Hiện có 74 khách trực tuyến

 lượt truy cập 

Liên kết website