Bộ Tài chính ban hành Thông tư Số: 227/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy

Ngày 11/11/2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 và thay thế Thông tư s 42/2016/TT-BTC  ngày 03 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy.

Giáo viên Trường Đại học PCCC tham gia lớp Tập huấn bảo dưỡng và vận hành xe chữa cháy mới của Hàn Quốc

Ngày 15/12/2016 Cục cảnh sát PCCC và CNCH phối hợp với cơ quan PCCC và quản lý thảm họa Tỉnh Gyeonggi (Bộ An toàn công cộng và an ninh Hàn Quốc) tổ chức tập huấn công tác bảo dưỡng và vận hành xe chữa cháy mới DAEWOO – NOVUS do Hàn Quốc sản xuất. Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy cử 02 giáo viên Khoa Tự động và phương tiện kỹ thuật PC, CC, CN, CH tham gia lớp tập huấn.

Bộ Công an ban hành Thông tư số 38/2016/TT-BCA qui định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Nghị Định số 129/2015/NĐ-CP ngày 15/12/2015 của Chính phủ quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân

Ngày 28/9/2016, Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 38/2016/TT-BCA qui định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Nghị Định số 129/2015/NĐ-CP ngày 15/12/2015 của Chính phủ qui định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.Cụ thể như sau:

Thống kê truy cập

Hiện có 103 khách trực tuyến

 lượt truy cập 

Liên kết website