Tìm hiểu quy định về thường trực sẵn sàng chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Cảnh sát PCCC.

Để có cơ sở pháp lý trong quá trình thường trực sẵn sàng chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Cảnh sát PCCC, ngày 01/11/2017, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 50/2017/TT-BCA, có hiệu lực thi hành từ ngày 10/01/2018. Thông tư số 50/2017/TT-BCA quy định về nguyên tắc, nhiệm vụ, địa điểm, lực lượng, phương tiện, thiết bị thường trực sẵn sàng chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Cảnh sát PCCC.

Tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm giữa Trường Đại học PCCC – Bộ Công an và Học viện Khoa học quân sự - Bộ Quốc phòng

Nằm trong chương trình hợp tác, trao đổi kinh nghiệm giữa Trường Đại học PCCC – Bộ Công an và Học viện Khoa học quân sự - Bộ Quốc phòng, trong 3 buổi chiều các ngày 26, 27/12/2017 và 25/01/2018, tại Học viện Khoa học quân sự đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề với chủ đề: “Tập huấn kiến thức, kĩ năng cho cán bộ, giảng viên, công nhân viên và học viên đảm bảo an toàn PCCC trong doanh trại”.

Quy định về kiểm tra, tập huấn nghiệp vụ kiểm tra an toàn về PCCC của lực lượng Công an nhân dân

Ngày 20/10/2017, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư số 46/2017/TT-BCA quy định về kiểm tra, tập huấn nghiệp vụ kiểm tra an toàn về PCCC của lực lượng Công an nhân dân. Thông tư này quy định về nguyên tắc, tiêu chuẩn, nhiệm vụ, bố trí cán bộ, trình tự kiểm tra an toàn về PCCC và tập huấn nghiệp vụ kiểm tra đối với sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân. Thông tư số 46/2017/TT-BCA có hiệu lực từ ngày 01/01/2018, thay thế Thông tư số 63/2013/TT-BCA ngày 21/22/2013 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về điều lệnh kiểm tra của Cảnh sát PCCC.

 

Những vấn đề cần chú ý đối với lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH khi tổ chức thực hiện Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015

Ngày 26 tháng 11 năm 2015 Quốc hội khóa 13 đã thông qua Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015 và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018. Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015 thay thế cho Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự 2004 sửa đổi, bổ sung năm 2009 quy định về nguyên tắc tổ chức Điều tra hình sự; tổ chức bộ máy, nhiệm vụ, quyền hạn của Cơ quan Điều tra; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra; Điều tra viên và các chức danh khác trong Điều tra hình sự; quan hệ phân công, phối hợp và kiểm soát trong hoạt động Điều tra hình sự; bảo đảm Điều kiện cho hoạt động Điều tra hình sự và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

 

Thống kê truy cập

Hiện có 80 khách trực tuyến

 lượt truy cập 

Liên kết website