THÔNG BÁO: Kế hoạch tuyển sinh các hình thức đào tạo năm 2017 - 2018

Căn cứ Thông tư số 15/2016/TT-BCA ngày 16/03/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc ban hành Quy định về tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân;

 

Căn cứ Quyết định số 1768/QĐ-X11(X14) ngày 27/02/2017 của Tổng cục Chính trị CAND về phân bổ chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho các học viện, trường CAND năm học 2017 - 2018;

 

Căn cứ Hướng dẫn số 1786/X11-X14 ngày 27/02/2017 của Tổng cục Chính trị CAND về thực hiện chỉ tiêu đào tạo và tuyển sinh Công an nhân dân năm 2017.

 

Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy thông báo kế hoạch tuyển sinh các hình thức đào tạo năm học 2017 - 2018 như sau:

THÔNG BÁO: Tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi tuyển sinh liên thông từ trung cấp lên đại học PCCC năm 2017

Thực hiện kế hoạch số 167/KH-T34-P1 ngày 09 tháng 3 năm 2017 kế hoạch tuyển sinh các hình thức đào tạo năm học 2017 - 2018, Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy thông báo thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi tuyển sinh liên thông từ trung cấp lên đại học Phòng cháy chữa cháy như sau: 

THÔNG BÁO: Điểm chuẩn trúng tuyển Đại học PCCC-CNCH hệ vừa làm vừa học liên kết đào tạo tại Cảnh sát PCCC tỉnh Đồng Nai năm 2016

Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo Đại học PCCC&CHCN hệ vừa làm vừa học liên kết đào tạo tại Cảnh sát PC&CC tỉnh Đồng Nai năm học 2016 – 2017 được Bộ Công an giao cho Trường Đại học PCCC là 100 chỉ tiêu;

Căn cứ kết quả thi tuyển sinh Đại học PCCC&CHCN hệ vừa làm vừa học liên kết đào tạo tại Cảnh sát PC&CC tỉnh Đồng Nai năm 2016;

 

Hội đồng Tuyển sinh Trường Đại học PCCC thông báo điểm chuẩn trúng tuyển Đại học PCCC&CHCN hệ vừa làm vừa học liên kết đào tạo tại Cảnh sát PC&CC tỉnh Đồng Nai năm 2016 như sau:

Thống kê truy cập

Hiện có 102 khách trực tuyến

 lượt truy cập 

Liên kết website