Thông báo tuyển sinh lớp văn bằng 2 ngành Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn năm 2019

Căn cứ Thông tư số 15/2016/TT-BCA ngày 16/03/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc ban hành Quy định về tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân;
Căn cứ Quyết định số 4345/QĐ-X01 ngày 18 tháng 04 năm 2019 của Cục Tổ chức cán bộ về phân bổ chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho các học viện, trường CAND năm học 2019 - 2020;
Căn cứ Hướng dẫn số 747/X02-P1 ngày 05 tháng 04 năm 2019 của Cục đào tạo về tuyển sinh Công an nhân dân năm 2019.
Trường Đại học PCCC thông báo tuyển sinh lớp Văn bằng 2 Đại học PCCC năm 2019 như sau:

Thông báo Tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi tuyển sinh liên thông từ trung cấp lên đại học PCCC năm 2019

Căn cứ Thông tư số 15/2016/TT-BCA ngày 16 tháng 03 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc ban hành Quy định về tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân;
Căn cứ Quyết định số 4345/QĐ-X01 ngày 18 tháng 04 năm 2019 của Cục Tổ chức cán bộ về phân bổ chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho các học viện, trường CAND năm học 2019 - 2020;
Căn cứ Hướng dẫn số 747/X02-P1 ngày 05 tháng 04 năm 2019 của Cục đào tạo về tuyển sinh Công an nhân dân năm 2019.
Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy thông báo thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi tuyển sinh liên thông từ trung cấp lên đại học Phòng cháy chữa cháy như sau:
 

Thông báo Tuyển sinh hệ đào tạo sau đại học năm 2019

Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy thông báo tuyển sinh hệ đào tạo sau đại học năm 2019 như sau: 

Thống kê truy cập

Hiện có 44 khách trực tuyến

 lượt truy cập 

Liên kết website