THÔNG BÁO: Điểm chuẩn trúng tuyển Đại học PCCC-CNCH hệ vừa làm vừa học liên kết đào tạo tại Cảnh sát PCCC tỉnh Đồng Nai năm 2016

Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo Đại học PCCC&CHCN hệ vừa làm vừa học liên kết đào tạo tại Cảnh sát PC&CC tỉnh Đồng Nai năm học 2016 – 2017 được Bộ Công an giao cho Trường Đại học PCCC là 100 chỉ tiêu;

Căn cứ kết quả thi tuyển sinh Đại học PCCC&CHCN hệ vừa làm vừa học liên kết đào tạo tại Cảnh sát PC&CC tỉnh Đồng Nai năm 2016;

 

Hội đồng Tuyển sinh Trường Đại học PCCC thông báo điểm chuẩn trúng tuyển Đại học PCCC&CHCN hệ vừa làm vừa học liên kết đào tạo tại Cảnh sát PC&CC tỉnh Đồng Nai năm 2016 như sau:

THÔNG BÁO: Điểm thi tuyển sinh Đại học PCCC-CHCN hệ vừa làm vừa học liên kết đào tạo tại Cảnh sát PCCC tỉnh Đồng Nai năm 2016

Trường Đại học PCCC thông báo điểm thi tuyển sinh Đại học PCCC&CHCN hệ vừa làm vừa học liên kết đào tạo tại Cảnh sát PC&CC tỉnh Đồng Nai năm 2016

THÔNG BÁO: Điểm chuẩn trúng tuyển Liên thông từ Trung cấp lên Đại học PCCC hệ chính quy năm 2016

Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo liên thông từ Trung cấp lên Đại học PCCC hệ chính quy năm học 2016 - 2017 Bộ Công an giao cho Trường Đại học PCCC là 160 chỉ tiêu;

Căn cứ kết quả xét tuyển tuyển sinh Trường Đại học PCCC năm 2016;

Hội đồng Tuyển sinh Trường Đại học PCCC thông báo điểm chuẩn trúng tuyển liên thông từ Trung cấp lên Đại học PCCC hệ chính quy năm học 2016 – 2017 như sau:

Thống kê truy cập

Hiện có 102 khách trực tuyến

 lượt truy cập 

Liên kết website