Trường Đại học PCCC xét, bổ nhiệm chức danh giảng dạy

Thực hiện Thông tư số 50/2016/TT-BCA ngày 14/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an Quy định tiêu chuẩn, thẩm quyền, quy trình bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh giảng dạy ở các trường trong Công an nhân dân, ngày 13/9/2017, Hội đồng xét, bổ nhiệm chức danh giảng dạy Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy đã họp, xem xét, biểu quyết bổ nhiệm chức danh giảng dạy năm học 2016 – 2017 đối với các giáo viên của nhà trường. 

Thống kê truy cập

Hiện có 87 khách trực tuyến

 lượt truy cập 

Liên kết website