Những vấn đề cần chú ý đối với lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH khi tổ chức thực hiện Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015

Ngày 26 tháng 11 năm 2015 Quốc hội khóa 13 đã thông qua Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015 và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018. Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015 thay thế cho Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự 2004 sửa đổi, bổ sung năm 2009 quy định về nguyên tắc tổ chức Điều tra hình sự; tổ chức bộ máy, nhiệm vụ, quyền hạn của Cơ quan Điều tra; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra; Điều tra viên và các chức danh khác trong Điều tra hình sự; quan hệ phân công, phối hợp và kiểm soát trong hoạt động Điều tra hình sự; bảo đảm Điều kiện cho hoạt động Điều tra hình sự và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

 

Thống kê truy cập

Hiện có 62 khách trực tuyến

 lượt truy cập 

Liên kết website