Nghiệm thu chuyên đề nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến của giáo viên Khoa Phòng cháy năm học 2016 – 2017

Ngày 26/4/2017, thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm học 2016 - 2017 của Trường Đại học PCCC, Phòng Quản lý khoa học và đào tạo sau đại học tổ chức nghiệm thu 09 chuyên đề nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến của giáo viên Khoa Phòng cháy.

Nghiệm thu chuyên đề nghiên cứu khoa học của Phòng Quản lý học viên tại cơ sở 3

Ngày 5/5/2017, tại cơ sở 3 Trường Đại học PCCC, Hội đồng khoa học của nhà trường đã tiến hành đánh giá, nghiệm thu chuyên đề nghiên cứu khoa học “Nâng cao hiệu quả phối hợp trong công tác Quản lý học viên với các đơn vị trong nhà trường để làm giảm tỷ lệ học viên vi phạm kỷ luật tại cơ sở 3 Trường Đại học PCCC” do đồng chí Thiếu tá Bùi Đức Thịnh và Trung úy Đồng Xuân Nam công tác tại Phòng Quản lý học viên thực hiện.

Hội thảo nghiệm thu chuyên đề, sáng kiến cải tiến Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo – Đại học PCCC

Ngày 12/5/2017,Trường Đại học PCCC tiến hành nghiệm thu sáng kiến :“Xây dựng Module Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo trên website trường Đại học PCCC và ứng dụng Google drive lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động đào tạo của nhà trường” do đồng chí Nguyễn Thị Điệp - cán bộ Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo thực hiện.

Nghiệm thu chuyên đề nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến năm học 2016 – 2017 của Phòng Quản lý học viên

Ngày 10/05/2017, Trường Đại học PCCC đã tiến hành đánh giá, nghiệm thu 1 chuyên đề nghiên cứu khoa học, 2 sáng kiến cải tiến năm học 2016 - 2017 cho cán bộ phòng Quản lý học viên. 

Hội thảo nghiệm thu chuyên đề, sáng kiến cải tiến Bộ môn Khoa học cơ bản – Đại học PCCC

Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm học 2016 – 2017, ngày 9/5/2017, Trường Đại học PCCC, Phòng Quản lý khoa học và đào tạo sau đại học (Phòng 2) và Bộ môn Khoa học Cơ bản tổ chức nghiệm thu 04 chuyên đề NCKH và 03 sáng kiến cải tiến của các nhóm tác giả trong Bộ môn.

Thống kê truy cập

Hiện có 57 khách trực tuyến

 lượt truy cập 

Liên kết website