Những vấn đề cần chú ý đối với lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH khi tổ chức thực hiện Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015

Ngày 26 tháng 11 năm 2015 Quốc hội khóa 13 đã thông qua Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015 và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018. Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015 thay thế cho Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự 2004 sửa đổi, bổ sung năm 2009 quy định về nguyên tắc tổ chức Điều tra hình sự; tổ chức bộ máy, nhiệm vụ, quyền hạn của Cơ quan Điều tra; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra; Điều tra viên và các chức danh khác trong Điều tra hình sự; quan hệ phân công, phối hợp và kiểm soát trong hoạt động Điều tra hình sự; bảo đảm Điều kiện cho hoạt động Điều tra hình sự và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

 

Bộ GD-ĐT ban hành Thông tư Quy định chế độ giảm định mức giờ dạy cho giáo viên, giảng viên làm công tác công đoàn không chuyên trách trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống Giáo dục Quốc dân

Ngày 28 tháng 03 năm 2016 Bộ giáo dục đào tạo ban hành Thông tư Số: 08/2016/TT-BGDĐT qui định chế độ giảm định mức giờ dạy cho giáo viên, giảng viên làm công tác công đoàn không chuyên trách trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Nội dung Thông tư ghi rõ: 

Chương II - Phòng cháy
Biện pháp cơ bản trong phòng cháy: Quản lý chặt chẽ và sử dụng an toàn các chất cháy, chất nổ, nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị và dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt, chất sinh lửa, sinh nhiệt; bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy.
Chương III - Chữa cháy
Mỗi cơ sở, thôn, ấp, bản, tổ dân phố, khu rừng, phương tiện giao thông cơ giới đặc biệt phải có phương án chữa cháy và do người đứng đầu cơ sở trưởng thôn, trưởng ấp, trưởng bản, tổ trưởng tổ dân phố, chủ rừng, chủ phương tiện xây dựng và phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Các tin khác:

Chương IV - Tổ chức lực lượng phòng cháy và chữa cháy Chương V - Phương tiện phòng cháy và chữa cháy Chương VI - Đầu tư cho hoạt động phòng cháy và chữa cháy Chương VII - Quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy Chương VIII - Khen thưởng và xử lý vi phạm

Thống kê truy cập

Hiện có 47 khách trực tuyến

 lượt truy cập 

Liên kết website