Tài liệu tham khảo: Bảo vệ và khám nghiệm hiện trường vụ cháy

Tài liệu tham khảo bảo vệ và khám nghiệm hiện trường vụ cháy (Dùng cho bậc Đại học, lưu hành nội bộ/ Lương Khắc Vọng (Chủ biên) - Giảng viên - Khoa phòng cháy. Biên soạn chương 2, 4; Nguyễn Mạnh Hà – Phó hiệu trưởng. Biên soạn chương 1, 3. - Hà Nội, 2012.- 120 trang; 19 x 27 cm
ĐTTS ghi: Khoa phòng cháy - Trường đại học Phòng cháy chữa cháy
 

Sách tham khảo: Góp phần nghiên cứu, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế

Góp phần nghiên cứu, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế: Sách chuyên khảo/ PGS, TS. Nguyễn Bình Ban. - Hà Nội: NXB: Công an nhân dân, 2012.- 215tr.; 15 x 21 cm

Sách tham khảo: Đồng chí Phạm Hùng với lực lượng Công an nhân dân/ Nhiều tác giả - Trung tướng Võ Thái Hoà

Đồng chí Phạm Hùng với lực lượng Công an nhân dân/ Nhiều tác giả - Trung tướng Võ Thái Hoà (Chỉ đạo biên soạn).- Hà Nội: NXB: Công an nhân dân, 2012.- 355trang; 15 x 21 cm

Tập bài giảng “Cứu hộ cứu nạn dưới nước”

Tập bài giảng “Cứu hộ cứu nạn dưới nước”: Dùng cho hệ Trung cấp, lưu hành nội bộ / Nguyễn Trường Trung (Chủ biên); Nguyễn Văn Cần, Phạm Viết Tiến.- Hà Nội: NXB Giao thông vận tải, 2012.- 95 trang; 19 x 27cm
ĐTTS ghi: Khoa Cứu hộ cứu nạn. Trường Đại học PCCC
 

Tập bài giảng “Cứu nạn cứu hộ sự cố phương tiện giao thông cơ giới”

Tập bài giảng “Cứu nạn cứu hộ sự cố phương tiện giao thông cơ giới”: Dùng cho hệ Trung cấp, lưu hành nội bộ /Nguyễn Văn Hiệp.- Hà Nội: Giao thông vận tải, 2012.- 112 trang ; 19 x 27 cm
ĐTTS ghi: Khoa Cứu hộ cứu nạn. Trường Đại học PCCC

Các tin khác:

Tài liệu biên dịch “Bài tập phòng cháy các quá trình công nghệ sản xuất” Tài liệu biên dịch: Hướng dẫn chữa cháy dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ trong bể chứa Tài liệu biên dịch : Nguy hiểm cháy của vật liệu dệt

Thống kê truy cập

Hiện có 191 khách trực tuyến

 lượt truy cập 

Liên kết website