Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 4 – Khoá 2

Ngày 28/11/2017, Trường Đại học PCCC tổ chức Lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 4 – Khóa 2. Tham dự buổi lễ, có Đồng chí Đại tá, PGS.TS Vũ Văn Bình – Phó Hiệu trưởng nhà trường tới dự và chỉ đạo.

Lp Bồi dưỡng kiến thc Quốc phòng và An ninh đối tượng 4 – Khóa 2 gồm 100 học viên là các đồng chí cán bộ, giáo viên đang công tác tại Trường Đại học PCCC. Khoá học Bồi dưỡng kiến thc Quốc phòng và an ninh nhằm bồi dưỡng cho cán bộ học viên về đường lối, quan đim ca Đng, chính sách, pháp luật ca Nhà nước về bo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng, qun lý Nhà nước về an ninh trật t trong tình hình mi; nhng vấn đề cơ bn về biên gii quốc gia và bo vệ ch quyền biên gii quốc gia; qun lý và bo vệ ch quyền bin đo Việt Nam... Qua đó, vận dụng có hiệu qu trong công tác, chiến đấu và xây dng lc lượng, góp phần gi vng an ninh quốc gia và đm bo trật t an toàn xã hội trong tình hình hiện nay.

 

 

Đồng chí Đại tá, PGS, TS. Vũ Văn Bình - Phó Hiệu trưởng phát biểu tại lễ Khai giảng.

 

Khoá học có s tham gia ging dạy ca ging viên Học viện Chính trị Bộ Quốc phòng và các giáo viên Trường Đại học PCCC có nhiều năm kinh nghiệm. Trong quá trình học tập, các học viên sẽ được ph biến 5 chuyên đề chính: Đường lối và công tác qun lý nhà nước về Quốc phòng và an ninh; Nhng vấn đề cơ bn về xây dng khu vc phòng th tuyến tnh, huyện; Vấn đề bo vệ ch quyền biên gii Quốc gia, bo vệ ch quyền bin đo; Chiến lược diễn biến hoà bình, bạo loạn lật đ đối vi Cách mạng; Đường lối, quan đim ca Đng Cộng sn, chính sách pháp luật ca Nhà nước về bo vệ an ninh Quốc gia, trật t an toàn xã hội.

 

 

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với lớp học.

 

Phát biu tại bui lễ, đồng chí Đại tá, PGS.TS Vũ Văn Bình – Phó Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh: Giáo dục kiến thc Quốc phòng an ninh là một trong nhng nhiệm vụ quan trọng trong s nghiệp Cách mạng ca nước ta, cần quan tâm nhiều hơn na ti việc nâng cao nhận thc ca mỗi cán bộ, học viên về vấn đề quốc phòng, an ninh ca đất nước trong tình hình hiện tại. Đng, nhà nước và Bộ Công an cũng đã ban hành nhiều văn bn ch đạo quan tâm đến vấn đề này. Do vậy, việc t chc lp học là hết sc thiết thc và cần thiết. Đồng chí Phó Hiệu trưởng đề nghị các đơn vị chc năng trong nhà trường cần ch động phối hp, thường xuyên kim tra đôn đốc, thc hiện có hiệu qu chương trình, kế hoạch, nội dung, yêu cầu đào tạo đã đề ra; chun bị đầy đ điều kiện ging dạy và học tập cần thiết đ lp học đạt chất lượng và hiệu qu tốt nhất. Đồng chí cũng yêu cầu học viên lp học tham gia học tập cần nghiêm túc chấp hành nội quy học tập, tích cc nghiên cu, trao đi và tho luận trong quá trình học tập nhằm thu thập nhng thông tin, kiến thc hu ích, áp dụng vào thc tiễn đ phục vụ tốt nhiệm vụ công tác tại đơn vị.

 

 

 

Xuân Hưng (P1)

  

Thư viện ảnh Xem thêm >>

VideoXem thêm >>

Get the Flash Player to see this player.

Thống kê truy cập

Hiện có 35 khách trực tuyến

 lượt truy cập 

Liên kết website