GIỚI THIỆU

Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng đào tạo thuộc Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy, có trách nhiệm giúp Hiệu trưởng quản lý, tổ chức thực hiện công tác khảo thí, đảm bảo chất lượng đào tạo đối với các bậc, hệ học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an và của Nhà trường.Xem thêm >>

Tra cứu điểm thi

Kết quả chấm phúc khảo