Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 02/2017/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động

Ngày 20/2/2017, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 02/2017/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động hằng năm váp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động các cấp; các cơ sở sản xuất, kinh doanh; các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến công tác an toàn, vệ sinh lao động. Chi tiết cụ thể như sau:

Kiểm tra chuyên đề về việc khai thác, sử dụng trang thiết bị dạy học và một số điều kiện đảm bảo, nâng cao chất lượng đào tạo

Vừa qua, dưới sự chủ trì của đồng chí Đinh Ngọc Tuấn - Phó Hiệu trưởng, Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo đã phối hợp với các đơn vị thực hiện kiểm tra việc khai thác, sử dụng trang thiết bị dạy học và một số điều kiện đảm bảo, nâng cao chất lượng đào tạo ở cả 3 cơ sở đào tạo của nhà trường. 

Thông tư 09/2017/TT-BTC: Quy chuẩn kỹ thuật đối với máy bơm nước chữa cháy

Ngày 06/2/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 09/2017/TT-BTC về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với máy bơm nước chữa cháy (đồng bộ thiết bị chữa cháy rừng) dự trữ quốc gia . Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 10/8/2017 và thay thế Thông tư số 41/2010/TT-BTC ngày 25/3/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với máy bơm nước chữa cháy.

Lấy ý kiến phản hồi của học viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên góp phần thực hiện quy chế dân chủ trong Trường Đại học PCCC

Giáo dục và đào tạo hiện nay đã đang có những thay đổi tích cực về mục tiêu, nội dung, chương trình, phương thức tổ chức đào tạo, phương pháp và cách thức kiểm tra đánh giá có tác đông không nhỏ đến đội ngũ học sinh, sinh viên, các nhà quản lý giáo dục. Mục đích của đổi mới giáo dục đại học nói riêng nhằm đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo, nghĩa là người học sau khi tốt nghiệp phải đáp ứng được các yêu cầu của nghề nghiệp, đòi hỏi của công việc và người sử dụng lao động. Quá trình đổi mới diễn ra liên tục, ở tất cả các khâu, các yếu tố của hoạt động giáo dục luôn có tác động đến người học. Do đó, đổi mới giáo dục cần gắn liền với tiếp thu và sử dụng ý kiến phản hồi của người học về quá trình đào tạo nói chung và hoạt động giảng dạy của giáo viên nói riêng.

Thống kê truy cập

Hiện có 58 khách trực tuyến

 lượt truy cập 

Liên kết website