Sinh hoạt Câu lạc bộ Tiếng Anh chủ đề “Chúc mừng năm mới”

Ngày 01/02/2018, Câu lạc bộ Tiếng Anh Trường Đại học PCCC đã tổ chức sinh hoạt thường kỳ với chủ đề “Happy New Year – Chúc mừng năm mới”. Đây cũng là buổi sinh hoạt đầu tiên của Câu lạc bộ có sự tham gia của những thành viên mới đến từ khóa D33 – học viên năm thứ nhất trong nhà trường.

Bộ môn Ngoại ngữ tổ chức cuộc thi “Hướng dẫn viên du lịch tiềm năng” tại Bảo tàng dân dộc học Việt Nam

Ngày 26/2/2017, Bộ môn Ngoại ngữ đã tổ chức cho Câu lạc bộ Tiếng Anh đi tham quan và thực hành tiếng Anh dưới hình thức cuộc thi “Hướng dẫn viên du lịch tiềm năng” tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam với mục đích đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt môn tiếng Anh của giáo viên và học viên trong nhà trường; góp phần nâng cao chất lượng và tạo hứng thú cho học viên khi học tập môn tiếng Anh; tạo cơ hội cho học viên giao lưu, học tập, thực hành tiếng Anh với người nước ngoài trong tình huống giao tiếp thực tế, tìm hiểu các giá trị văn hóa truyền thống và đa dạng của các dân tộc Việt Nam.

Bộ môn Ngoại ngữ tổ chức cuộc thi “Hướng dẫn viên du lịch tiềm năng” tại Bảo tàng dân dộc học Việt Nam

Ngày 26/2/2017, Bộ môn Ngoại ngữ đã tổ chức cho Câu lạc bộ Tiếng Anh đi tham quan và thực hành tiếng Anh dưới hình thức cuộc thi “Hướng dẫn viên du lịch tiềm năng” tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam với mục đích đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt môn tiếng Anh của giáo viên và học viên trong nhà trường; góp phần nâng cao chất lượng và tạo hứng thú cho học viên khi học tập môn tiếng Anh; tạo cơ hội cho học viên giao lưu, học tập, thực hành tiếng Anh với người nước ngoài trong tình huống giao tiếp thực tế, tìm hiểu các giá trị văn hóa truyền thống và đa dạng của các dân tộc Việt Nam.

Sinh hoạt Câu lạc bộ Tiếng Anh: Chủ đề “Chúc mừng năm mới”

Ngày 21/1/2016, Câu lạc bộ Tiếng tổ chức sinh hoạt thường kỳ với chủ đề “Chúc mừng năm mới”, do giáo viên Nguyễn Hồng Nhung và Bùi Hà Anh phụ trách.

Thống kê truy cập

Hiện có 36 khách trực tuyến

 lượt truy cập 

Liên kết website