NHỮNG THÀNH TÍCH NỔI BẬT

   (1976 - 2016)

 

Trải qua 40 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy vinh dự được Đảng, Nhà nước và Bộ Công an tặng thưởng:

- 01 Huân chương Kháng chiến hạng Nhất năm 1985;

- 02 Huân chương Quân công hạng Nhì năm 1996 và năm 2006;

- 01 Huân chương Quân công hạng Nhất năm 2011;

- 01 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất năm 2016;

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2011;

- 09 lần được Bộ Công an tặng “Cờ thi đua xuất sắc”.

 

+ Đối với tập thể các đơn vị trong trường:

- Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba: 01 đơn vị;

- Huân chương Chiến công hạng Nhì ; 01 đơn vị;

- Bằng khen Thủ tướng Chính phủ: 05 đơn vị;

- Bằng khen của Bộ Công an: 20 đơn vị;

- Bằng khen cấp Tổng cục: 14 đơn vị;

- Đơn vị Quyết thắng: 98 lượt.

 

+Đối với cá nhân:

- Danh hiệu Nhà giáo nhân dân: 01 đồng chí;

- Danh hiệu Nhà giáo Ưu tú: 11 đồng chí;

- Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng: 30 đồng chí;

- Huân chương Kháng chiến: Hạng Nhất: 04 đồng chí; Hạng Nhì: 10 đồng chí; Hạng Ba: 03 đồng chí;

- Huân chương Chiến công: Hạng Nhất: 36 đồng chí; Hạng Nhì: 01 đồng chí;

- Huân chương Quân công: Hạng Nhì: 01 đồng chí; Hạng Ba: 03 đồng chí;

- Huân chương Bảo vệ Tổ quốc: Hạng Nhì: 02 đồng chí; Hạng Ba: 17 đồng chí;

- Huy chương Kháng chiến: Hạng Nhất: 08 đồng chí; Hạng Nhì: 04 đồng chí

- Huy chương Vì an ninh Tổ quốc: 111 đồng chí

- Huy chương Vì sự nghiệp giáo dục: 109 đồng chí

- Huy chương Chiến sỹ vẻ vang: Hạng Nhất: 196 đồng chí; Hạng Nhì: 132 đồng chí; Hạng Ba: 256 đồng chí;

- Huy chương Vì thế hệ trẻ: 32 đồng chí

- Bằng khen của Thủ tướng chính phủ: 04 đồng chí

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an: 58 đồng chí

- Bằng khen cấp Tổng cục: 251 đồng chí.

Online users

Online 32 users

 Visitors 

Liên kết website