Tìm kiếm:
STT Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 35/2003/NĐ-CP 04/4/2003 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy
2 123/2005/NĐ-CP 05/10/2005 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Phòng cháy và chữa cháy
3 46/2012/NĐ-CP 22/05/2012 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy, chữa cháy và Nghị định số 130/2006/NĐ-CP ngày 08/11/2006 Quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc
4 52/2012/NĐ-CP 14/6/2012 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Phòng cháy và chữa cháy
5 2014/NĐ-CP 31/7/2014 Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy
6 2012/QĐ-TTg 15/10/2012 Quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy, chữa cháy
7 2012/NĐ-CP 14/6/2012 Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy
8 Số : 09/2006/NĐ-CP 16/1/2006 Quy định về phòng cháy và chữa cháy rừng
9 Số: 104/2009/NĐ-CP 9/11/2009 Quy định danh mục hàng nguy hiểm và vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
10 Số: 130/2006/NĐ-CP 8/11/2006 Quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc
11 Số: 29 /2008/NĐ-CP 14/3/2008 Quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế
12 Số: 39/2009/NĐ-CP 23/4/2009 Nghị định về vật liệu nổ công nghiệp
13 Số: 76/2014/NĐ-CP 29/7/2014 Quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
14 Số: 78/2011/NĐ-CP 1/9/2011 Quy định việc phối hợp giữa Bộ Công an với Bộ Quốc Phòng trong tổ chức thực hiện công tác PCCC đối với cơ sở quốc phòng.
15 Số: 79/2014/NĐ-CP 31/7/2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy.
16 Số : 08 /2001/NĐ-CP 22/2/2001 Quy định về điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện
17 Số: 167/2013/NĐ-CP 12/11/2013 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình
18 Số: 25/2012/NĐ-CP 5/4/2012 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
19 Số: 46/2012/NĐ-CP 22/5/2012 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 4/4/2003 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy và Nghị định Số 130/2006/NĐ-CP ngày 8/11/2006 quy định về chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc
20 Phụ lục 9/11/2009 Danh mục hàng nguy hiểm (ban hành kèm Nghị định số 104/2009/NĐ-CP)

Thống kê truy cập

Hiện có 32 khách trực tuyến

 lượt truy cập 

Liên kết website