Tìm kiếm:
STT Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 04/2004/TT-BCA(C11) 31/3/2004 Hướng dẫn thi hàng Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003
2 23/2009/TT-BTC 11/08/2009 Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 39/2009/TT-BTC
3 35/2010/TT-BCA 11/10/2010 Quy định về cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp và hàng nguy hiểm
4 Số: 214/2013/TTLT-BTC-BCA 31/12/2013 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 130/2006/NĐ-CP ngày 08/11/2006 và Nghị định số 46/2012/NĐ-CP ngày 22/5/2012 quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc
5 Số: 41/2007/TTLT-BTC-BCA 24/4/2007 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 130/2006/NĐ-CP ngày 08/11/2006 quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc
6 Số: 11 /2014/TT-BCA 12/3/2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 và Nghị định số 46/2012/NĐ-CP ngày 22/5/2012 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy
7 Số: 52 /2014/TT-BCA 28/10/2014 Quy định về quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy và chữa cháy
8 Số: 63 /2013/TT-BCA 21/11/2013 Quy định về điều lệnh kiểm tra của Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy
9 Số: 65/2013/TT-BCA 26/11/2013 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Quyết định Số 44/2012/QĐ-TTG ngày 15/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy
10 Số: 30/2012/TT - BCA 29/5/2012 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh
11 56/2014/TT-BCA 12/11/2014 Quy định về trang bị phương tiện PCCC cho lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở, lực lượng PCCC chuyên ngành
12 258/2016/TT-BTC 11/11/2016 Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy và chữa cháy
13 20/02/2017 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 02/2017/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động

Thống kê truy cập

Hiện có 35 khách trực tuyến

 lượt truy cập 

Liên kết website