Tổ chức ký kết giao ước thi đua khối học viên năm học 2009 – 2010

Hưởng ứng phong trào thi đua năm học 2009 – 2010, ngày 26/10/2009 Phòng Quản lý học viên đã chủ trì và phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường ĐH PCCC tổ chức lễ ký kết giao ước thi đua khối học viên năm học 2009 – 2010. 

Tại buổi lễ, đại diện học viên Khối Đại học và Trung học đã lên phát biểu đăng ký chỉ tiêu cụ thể thi đua năm học 2009-2010, 100% học viên đăng ký tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt chính trị tư tưởng, rèn luyện tu dưỡng phẩm chất đạo đức Cách mạng theo 6 điều Bác Hồ dạy CAND; Về phong trào thi đua học tập: phấn đấu 100% học viên đủ điều kiện dự thi học phần, không vi phạm quy chế thi, tích cực tham gia nghiên cứu các đề tài khoa học; Không vi phạm quy chế, kỷ luật Nhà trường, bài trừ các tệ nạn xã hội, nghiêm chỉnh thực hiện điều lệnh CAND; Nhiệt tình tham gia phong trào thi đua rèn luyện, các phong trào khác do nhà Trường và Đoàn trường phát động. Về công tác chuyên môn, khối ĐH đăng ký 5,11% học viên đạt danh hiệu xuất sắc, giỏi 16,83%, Khá 63,53%; khối Trung học: giỏi 7,27% , khá 83,37% , trung bình 9,35%.
 
 
Ký kết giao ước thi đua không chỉ là hình thức nhắc nhở học viên ý thức trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, tạo không khí thi đua sôi nổi, đưa các hoạt động học tập, rèn luyện học viên đi vào nề nếp, kỷ cương, chấp hành nghiêm chỉnh điều lệnh CAND, mà còn là cơ sở, tiền đề để bình xét các danh hiệu thi đua của mỗi tập thể, cá nhân trong năm học 2009 – 2010.

Thanh Thủy

Trường Đại học PCCC cơ sở 3 tổ chức Lễ khai giảng lớp “Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới”
Hội thảo Đề án “Xây dựng Tạp chí Phòng cháy và chữa cháy điện tử”
Kiểm tra “Chiến sĩ Công an khỏe – Đơn vị Công an khỏe” năm học 2020 – 2021