Hội thảo tài liệu “Bài tập thủy lực đại cương”

Theo kế hoạch biên soạn giáo trình, tài liệu dạy học năm học 2010 – 2011, ngày 22/03/2011, Trường Đại học PCCC đã tổ chức hội thảo tài liệu “Bài tập thủy lực đại cương” dùng cho hệ Đại học PCCC do ThS Nguyễn Khắc Khánh – Phó Trưởng Khoa Tự động và Phương tiện kỹ thuật PCCC làm chủ biên. 

Chủ trì buổi hội thảo đồng chí Đại tá, PGS TS Ngô Văn Xiêm – Phó Hiệu trưởng, các đồng chí lãnh đạo các Khoa, Phòng, các đồng chí có chuyên môn về lĩnh vực thủy lực học.
 
Tại buổi hội thảo, nhóm tác giả đã trình bày những thuận lợi, khó khăn trong quá trình biên soạn. Bố cục của tài liệu gồm có 6 chương với 152 trang. Cũng tại buổi hội thảo nhóm tác giả đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các thành viên. Nội dung các ý kiến tập trung làm rõ các vấn đề chuyên môn, đồng thời góp ý về hình thức và thể thức của tài liệu theo đúng quy định.
 
Kết luận buổi hội thảo, Đồng chí Ngô Văn Xiêm – Phó Hiệu trưởng đã đánh giá cao sự nỗ lực trong quá trình biên soạn của nhóm tác giả, đồng thời giao nhiệm vụ cho nhóm tác giả tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung theo góp ý của các thành viên tham gia buổi hội thảo; khẩn trương hoàn thiện bản thảo để trình các cấp có thẩm quyền tiến hành nghiệm thu, ban hành tài liệu dạy học theo quy định.
                                                                     Phòng QLKH-ĐTSĐH
Bộ môn Ngoại ngữ: Tổ chức phụ đạo tiếng Anh khóa D27.
Hội thảo Khoa học và Công nghệ chữa cháy Châu Á – Châu Đại Dương lần thứ 11
THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Giải pháp nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy của lực lượng cảnh sát phòng cháy và chữa cháy đối với các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Thái Bình.