Bộ GD-ĐT: Gian lận trong xác định chỉ tiêu sẽ bị dừng tuyển sinh.

Bộ GD-ĐT vừa công bố Dự thảo Quy định việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ tiến sỹ, thạc sỹ, đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp. Theo đó, những cơ sở đào tạo gian lận trong xác định chỉ tiêu tuyển sinh sẽ bị dừng tuyển sinh.

Theo tiêu chí, nguyên tắc xác định chỉ tiêu tuyển sinh của Dự thảo về giảng viên, giáo viên, giảng viên cơ hữu trong một cơ sở đào tạo được quy đổi thống nhất về cùng một trình độ.

Cơ sở đào tạo đại học: Lấy số giảng viên có trình độ thạc sĩ làm cơ sở xác định chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo trong năm. Giảng viên có trình độ khác, được quy đổi về giảng viên có trình độ thạc sĩ. Cơ sở đào tạo cao đẳng và cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp: Lấy số giảng viên có trình độ đại học làm cơ sở xác định chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy trong năm. Giảng viên, giáo viên có trình độ khác được quy đổi về giảng viên, giáo viên có trình độ đại học.

Tiêu chí xác định chỉ tiêu tuyển sinh, tiêu chí 1: Số học sinh, sinh viên chính quy/1 giáo viên, giảng viên quy đổi. Tiêu chí 2: Diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo thuộc sở hữu của cơ sở đào tạo/1 sinh viên.
 
Những cơ sở đào tạo gian lận trong xác định chỉ tiêu tuyển sinh sẽ bị dừng tuyển sinh.

Nguyên tắc xác định chỉ tiêu tuyển sinh, cơ sở đào tạo xác định chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm để phải đạt đồng thời cả hai tiêu chí quy định trên. Trong cơ sở đào tạo nhiều trình độ, ưu tiên xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ cao nhất, sau đó xác định chỉ tiêu tuyển sinh cho trình độ đào tạo thấp hơn cho đến hết số chỉ tiêu đã xác định.

Đối với chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo theo hình thức vừa làm vừa học: Tổng chỉ tiêu: vừa làm vừa học; liên thông đào tạo theo hình thức vừa làm vừa học; văn bằng hai đào tạo theo hình thức vừa làm vừa học năm 2012 được xác định không quá 50% tổng chỉ tiêu tuyển sinh chính quy của cơ sở đào tạo đã xác định; năm 2013 không quá 40%; và từ năm 2014 trở đi không quá 30%.

Đối với các cơ sở đào tạo được giao nhiệm vụ đào tạo để nâng chuẩn giáo viên, nâng cao trình độ cán bộ y tế, đào tạo trong lĩnh vực nghệ thuật, nông lâm thủy sản và một số trường hợp đặc biệt khác thì chỉ tiêu tuyển sinh hệ vừa làm vừa học; liên thông đào tạo theo hình thức vừa làm vừa học; văn bằng hai đào tạo theo hình thức vừa làm vừa học sẽ được Bộ trưởng Bộ GD-ĐT xem xét cụ thể từng trường hợp.

Chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo từ xa của cơ sở đào tạo được phép đào tạo từ xa: Chỉ tiêu tuyển mới đào tạo từ xa được xác định không quá 2,5 lần số sinh viên tốt nghiệp hệ đào tạo từ xa trong năm của cơ sở đào tạo. Cơ sở đào tạo từ xa khóa đầu tiên, chỉ tiêu mỗi ngành được phép đào tạo không quá 500 chỉ tiêu.

Hàng năm, Bộ GD-ĐT sẽ tổ chức kiểm tra, thanh tra thực tế việc xác định chỉ tiêu và thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh của các cơ sở đào tạo. Những cơ sở đào tạo gian lận trong xác định chỉ tiêu tuyển sinh sẽ bị dừng tuyển sinh. Mỗi năm có gian lận sẽ bị dừng tuyển sinh 1 năm.

Những cơ sở đào tạo thực hiện tuyển sinh vượt từ 15% trở lên so với chỉ tiêu Bộ GD-ĐT đã thông báo sẽ bị xử phạt theo các quy định hiện hành và bị trừ chỉ tiêu tuyển sinh của năm sau. Số bị trừ bằng tổng số tuyển vượt của các năm trước.

Các cơ sở đào tạo không thực hiện đúng quy định trên, Bộ GD-ĐT không thông báo chỉ tiêu tuyển sinh cho năm sau.

ST.(Theo Dân trí)

KẾ HOẠCH: Tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu truyền thống Trường Đại học PCCC 45 năm xây dựng và phát triển (1976- 2021)”
THÔNG BÁO Tuyển sinh Đại học PCCC và CNCH hệ vừa làm vừa học năm học 2019 – 2020
Bộ GD-ĐT: Bổ sung đăng ký xét tuyển NV2, NV3 vào ĐH, CĐ.