Khoa Phòng cháy: tổ chức buổi xêmina “Công tác phòng cháy điện với tình hình thực tế ở Việt Nam” cho lớp K35A.

Căn cứ vào chương trình môn học “Phòng cháy thiết bị điện”, ngày 23/12/2011, Khoa Phòng cháy đã tổ chức buổi  xêmina với chủ đề “Công tác phòng cháy điện với tình hình thực tế ở Việt Nam” cho học viên lớp K35A, dưới sự hướng dẫn của đồng chí Thượng uý, giảng viên Lê Thanh Bình.

Tại buổi xêmina, các học viên đã tích tranh luận sôi nổi về những vấn đề thực tế đặt ra trong công tác phòng cháy thiết bị điện, từ đó, đề xuất các biện pháp nhằm hạn chế tối đa những vụ cháy do điện gây ra. Kết thúc buổi xêmina, đồng chí Lê Thanh Bình đã tóm tắt nội dung buổi thảo luận, đồng thời giải đáp các ý kiến thắc mắc của học viên.

Qua buổi xêmina, đồng chí Thượng tá Lê Quang Hải – Trưởng Khoa Phòng cháy đã đánh giá cao tinh thần tích cực chuẩn bị và tham gia buổi thảo luận của học viên lớp K35A, đồng thời đề nghị các giáo viên trong Khoa thường xuyên tổ chức các buổi xêmina chuyên đề để nâng cao chất lượng dạy và học.

Lê Đức Anh

Quyết định công bố 02 Tiêu chuẩn quốc gia do Cục Cảnh sát PCCC và CNCH biên soạn
Nghiệm thu các chuyên đề nghiên cứu khoa học năm 2014 của Khoa Chữa cháy
THÔNG TIN LUẬN VĂN THẠC SĨ: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng PCCC chuyên ngành tại khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.