Bộ Công an: Tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2012 – 2013 và tổng kết 20 năm đào tạo sau đại học CAND.

Ngày 22/9/2012, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2012 – 2013 và tổng kết 20 năm đào tạo sau đại học CAND.

Tới dự có đồng chí Trung tướng Bùi Quang Bền, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Trần Bá Thiều, Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL CAND.

Năm học vừa qua các trường CAND đã hoàn thành vượt mức kế hoạch dạy học, tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt; chấn chỉnh nền nếp kỷ cương, tích cực xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong việc xây dựng, phát triển nhà trường. Đây cũng là năm học đầu tiên lực lượng CAND tập trung triển khai các chủ trương, định hướng chiến lược về phát triển giáo dục đào tạo theo Đề án 1229 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt về “Quy hoạch tổng thể, nâng cao năng lực và chất lượng đào tạo của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trong CAND đến năm 2020”. Các cơ quan chức năng đã bám sát chủ đề năm học với những nhiệm vụ trọng tâm, tập trung nghiên cứu các đề án, dự án phát triển giáo dục đào tạo trong CAND.

 
Về kết quả 20 năm đào tạo sau đại học, không những cung cấp kịp thời nguồn nhân lực có trình độ cao cho ngành, đáp ứng yêu cầu công tác chiến đấu, xây dựng lực lượng và góp phần chuẩn hoá các chức danh cho đội ngũ giảng viên, giáo viên các học viện, trường CAND mà còn góp phần hoàn thiện hệ thống lý luận nghiệp vụ CAND trong sự nghiệp bảo đảm an ninh quốc gia và giữ gìn TTATXH. Tuy nhiên, công tác giáo dục đào tạo trong lực lượng CAND còn một số hạn chế như: quy mô đào tạo chưa đáp ứng với nhu cầu phát triển và nâng cao trình độ đội ngũ, nhất là trình độ đội ngũ cán bộ, giáo viên. Việc chuyển đổi danh mục chuyên ngành đào tạo chưa được các cơ sở nhận thức thống nhất và triển khai kịp thời…
 
Nhiều đại biểu đã thảo luận đề nghị nên tăng cường về “lý thuyết cô đọng” giảm thời gian học lý thuyết, tăng cường thời gian thực hành cho học viên tại cơ sở; dạy sinh viên CAND chính là dạy nghề và thảo luận về xu hướng giảm thời gian đào tạo đại học một số chuyên ngành từ 5 năm xuống còn 4 năm.
 
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trung tướng, Thứ trưởng Bùi Quang Bền đã biểu dương thành tích của các trường CAND đã nỗ lực đạt được trong năm học. Đồng chí Thứ trưởng đã yêu cầu các trường CAND trong năm học mới phải nỗ lực hơn nữa, để triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm, như: Triển khai các đề án thành phần thuộc Đề án 1229, đẩy nhanh tiến độ thẩm định, quyết định thành lập các trường Cao đẳng CAND trong năm 2013; hoàn thành đề án thành lập Học viện Chính trị trong CAND. Theo đồng chí Thứ trưởng, việc nghiên cứu nâng cấp, thành lập trường và mở ngành đào tạo mới, cần bám sát yêu cầu phát triển nguồn nhân lực của ngành, phải là các ngành, các lĩnh vực thực sự cần thiết, mà Bộ Công an có khả năng đào tạo tốt hơn, so với các trường khác trong hệ thống giáo dục đào tạo quốc dân.
 
 Đồng chí Thứ trưởng yêu cầu các trường CAND phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý giáo dục theo hướng phát huy tính năng động, tự chủ, tự chịu trách nhiệm của nhà trường, đồng thời phải đảm bảo tính chính quy, kỷ luật của lực lượng vũ trang. Công tác đào tạo sau đại học phải được tăng cường giám sát, thanh tra, kiểm tra trong các hoạt động thi, kiểm tra bảo vệ luận văn, luận án tốt nghiệp. Các trường phải đầu tư phát triển mạnh mẽ đội ngũ giáo viên, đẩy mạnh quản lý giáo dục học viên và triển khai nghiêm túc các quy định của Bộ về tuyển sinh các loại hình đào tạo.
 
Tại hội nghị, đồng chí Thứ trưởng đã thay mặt lãnh đạo Bộ Công an trao tặng Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ cho Học viện CSND và Trường Trung cấp CSND I; Trường Đại học PCCC được tặng Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an năm học 2011 -2012. Hai đơn vị Khoa Tự động và Phương tiện kỹ thuật PCCC và Phòng Hậu cần được tặng Cờ thi đua xuất sắc cấp cơ sở của Bộ Công an. Có 06 đơn vị được nhận danh hiệu Quyết thắng gồm: Bộ môn 2, Bộ môn 3, Khoa 3, Phòng 1, Phòng 3, Phòng 4 và 24 Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở.
 


 
Đồng chí Trung tướng Bùi Quang Bền – Ủy viên TƯ Đảng –Thứ trưởng Bộ Công an trao tặng cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an cho Hiệu trưởng trường ĐHPCCC.
 


 
Đồng chí Thiếu tướng Trần Bá Thiều – Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL CAND trao tặng cờ thi đua xuất sắc cấp cơ sở của Bộ Công an. Trường ĐH PCCC, hai đơn vị được nhận cờ: Phòng Hậu cần và Khoa Tự động & Phương tiện kỹ thuật PCCC.
 
Tạ Chí Công
 
                                                                  
Hoàn thiện quy định pháp luật để hạn chế tình trạng “báo hóa” trang thông tin điện tử
Hội An: Cúp điện, cháy nhà
Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH – Công an TP Hồ Chí Minh triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với 06 thủ tục hành chính